Ny rapport: Børn, der oplever vold mellem de voksne i hjemmet, klarer sig dårligere i skolen

Del

Hvert fjerde barn der har overværet vold mellem de voksne i hjemmet, har ikke gennemført folkeskolens afgangsprøve. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår, som efterlyser en selvstændig straffelovsparagraf, der kriminaliserer vold begået i et barns nærvær.

Børns Vilkår
Børns Vilkår

Børn, der oplever vold mellem de voksne i hjemmet, klarer sig dårligere end deres jævnaldrende på en række punkter. Det fremgår af rapporten ’Psykisk vold i hjemmet’, som Børns Vilkår lancerer i dag. Rapporten viser, at hvert fjerde barn fra hjem med indikationer på vold mellem de voksne, ikke har gennemført folkeskolens fulde afgangsprøve.

Børnene har desuden et højere skolefravær, opnår et lavere karaktergennemsnit og er oftere end deres jævnaldrende mistænkt for lovovertrædelser.

”Det er bekymrende, når der foregår vold omkring børn og unge i hjemmet. Meget tyder på, at det har mindst lige så store konsekvenser for børns trivsel, som hvis de var direkte udsat for volden. Der bør derfor ikke være tvivl om, at vold i et barns nærvær er psykisk vold, som skal tages alvorligt – særligt når det går ud over fx uddannelse, som er en af de allermest beskyttende faktorer for, at udsatte børn og unge får et stabilt voksenliv”, siger Anne Kappelgaard Bove, specialkonsulent i Børns Vilkår.

Rapporten fra Børns Vilkår er bl.a. baseret på en registeranalyse blandt 7.564 børn under 18 år, der i 2019 og 2020 enten boede på et kvindekrisecenter, boede i husstand med en voksen sigtet for vold mod en anden voksen i husstanden, eller som havde mindst to underretninger på sig med bekymring om ”et højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne”.

Gruppen af børn fra hjem med en eller flere af disse indikationer på vold mellem de voksne, har i gennemsnit dobbelt så høj fraværsprocent som jævnaldrende. Derudover optræder 11 pct. af børnegruppen i kriminalitetsregistret med mistanke om lovovertrædelse – det samme gælder 3 pct. blandt andre børn.

Børn ender med ansvaret for psykisk vold

Rapporten ’Psykisk vold i hjemmet’ viser, at det er mere end hver tiende elev i en 8. klasse, der angiver at have oplevet vold mellem de voksne i hjemmet. Størstedelen (76 pct.) af de elever har også selv været direkte ofre for vold i hjemmet.

Samme tendens ses i samtaler på BørneTelefonen om psykisk vold, men mange af de børn, der rækker ud, ved ikke selv, at de er udsat for psykisk vold, og at det har været strafbart i fem år. Nogle oplever, at omgivelserne negligerer, når de fortæller om psykisk vold. Andre børn undlader at fortælle om volden af frygt for ikke at blive taget alvorligt.  

”Det kan have livslange konsekvenser for børn at overvære vold i hjemmet, men så længe det ikke er selvstændigt strafbart, kan det være svært for børn at vide, at det, de oplever og mærker som ubehageligt, er forkert. Det er et svigt af børn. Svigtet bliver større når vi endda ved, at vold mellem voksne i hjemmet ofte også udvikler sig til vold mod børnene”, siger Anne Kappelgaard Bove.

Fakta:

  • Rapporten ’Psykisk vold i hjemmet’ består af analyse fra tre forskellige datakilder:
    • En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.156 elever i 8. klasse på tværs af landet, som blev gennemført i 2022. Heraf svarede 11 pct. af børnene, at de inden for det seneste år havde oplevet voldsomme episoder mellem de voksne i hjemmet. Fx
      at de voksne gentagne gange havde truet hinanden med fysisk vold.

    • En registeranalyse blandt 7.564 børn under 18 år, der i 2019 og 2020 enten tog ophold på et kvindekrisecenter, boede i husstand med en voksen, sigtet for vold mod en anden voksen i husstanden eller havde mindst to underretninger på sig med bekymring om ”et højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne”.

    • En analyse af 702 breve til BørneTelefonens brevkasse fra perioden 2021-2023 om psykisk vold og negativ social kontrol.

Kontakter

Links

Følg pressemeddelelser fra Børns Vilkår

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Børns Vilkår

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye