Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Overraskende stor effekt: lavere hastighed på vejene giver færre støjplagede boliger

Del

Støj fra vejtrafik er et væsentligt problem og har konsekvenser for vores helbred og livskvalitet. Nu viser nye beregninger, at de planlagte hastighedsnedsættelser forventes at have en stor effekt og mindske antallet af stærkt støjbelastede boliger i København betragteligt.

Dårlig søvn, stress og hjertesygdomme. Det kan have voldsomme konsekvenser at være belastet af støj i sin bolig, og desværre er der stadigvæk alt for mange boliger i København, som er plaget af støj fra vejtrafikken.

Blandt andet derfor har kommunen en målsætning om at halvere antallet af stærkt støjbelastede boliger fra 2012-2025. Det mål har desværre vist sig at være svært at nå. Men nu viser nye beregninger, at de hastighedsnedsættelser, hvor man nedsætter hastigheden med 10 km/t på tværs af byen har en langt større effekt end først ventet. Således kan lavere hastighed fjerne 11.000 boliger fra kategorien ’stærkt støjbelastede’. Det svarer til en reduktion på knap en tredjedel. Og det er en kæmpe sidegevinst, mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL):

- Når vi sænker hastigheden, sker der færre uheld på vejene, og vi mindsker CO2. Vi har hele tiden vidst, at det også ville have en effekt på støj, men at den er så stor samlet set, kommer alligevel bag på mig. Det er meget, meget positivt, siger hun.

Med hastighedsprojektet ”København Ned i Fart” skal hastigheden på langt de fleste veje i byen sættes ned med 10 kilometer i timen, inden udgangen af 2025. Men projektet er stødt på udfordringer med at få de nødvendige godkendelser fra politiet på flere strækninger, og det ærgrer teknik- og miljøborgmesteren, at kommunen ikke har større råderet over egne veje:

- Der er brug for en lovændring, så vi som kommune får mulighed for i højere grad selv at beslutte, hvordan vi vil indrette vores by. Der er et stort politisk flertal, som ønsker, at hastigheden skal ned. Og når vi samtidig kan se de åbenlyse fordele, det vil give, ikke mindst i forhold til støj, så er det helt skørt, hvis det skal komme i klemme i bureaukrati mellem myndigheder, siger hun.

Miljøministeriets kortlægning af støj fra veje danner grundlag for Københavns Kommunes nye støjhandlingsplan, som snart ventes i offentlig høring Kortlægningen viser, at 48 % af boligerne i København, svarende til 174.000 boliger, er støjbelastede med støjniveauer over den vejledende grænseværdi på 58 dB på facaden. Heraf er 37.800 boliger, hvilket svarer til 10 % af boligerne i København, stærkt støjbelastede med støjniveauer over 68 dB på facaden.  

Hvis hastighedsprojektet gennemføres, forventes antallet af stærkt støjbelastede boliger falde med 29 procent. Hastighedsnedsættelserne indføres i zoner, og pt. er de første zoner i hhv. Valby og Vanløse færdiggjort. Hvis de nødvendige godkendelser kommer på plads, forventes projektet at være færdigt inden udgangen af 2025. 

Fakta:

Handlingsplanen for vejstøj 2024-2029 sætter rammen for, hvordan der i den kommende planperiode vil blive arbejdet med at reducere støj fra vejtrafikken. Planen bidrager til visionen i Kommuneplanstrategi 2023 om at nedbringe andelen af støjbelastede områder og forbedre borgernes sundhed med støjreducerende tiltag der, hvor behovet er størst.

Med forslag til Handlingsplan for vejstøj 2024-2029 foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen otte indsatsområder, som vil sætte rammerne for kommunens indsatser for at reducere trafikstøj i den kommende planperiode. De udpegede indsatser er, sammen med effekterne af de planlagte hastighedsnedsættelser i regi af projektet ’København ned i fart’, beregnet til at kunne reducere andelen af stærkt støjbelastede boliger til under syv procent i planperioden.

Der er i dag 37.800 stærkt støjbelastede boliger, hvilket svarer til 10 % af boligerne i København. Det tal ventes at falde med 11.000 boliger, i takt med at hastighedsnedsættelserne implementeres.

Læs mere om København Ned i Fart: https://www.kk.dk/borger/parkering-trafik-og-veje/trafik-og-veje/koebenhavn-ned-i-fart

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

BORGMESTER SLÅR ALARM: UDLØB AF SÆRLOV RISIKERER AT SÆTTE EN STOPPER FOR FLERE ALMENE BOLIGER I KØBENHAVN13.6.2024 06:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Både på Christiansborg og Københavns Rådhus drømmer man om en blandet by, men de almene boligselskaber har på grund af prisudviklingen i byggebranchen mere end svært ved at bygge nye almene boliger, som skal hjælpe til at skabe et balanceret boligmarked i hovedstaden. Christiansborg må træde til, mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye