Tænketanken Equalis

Ny rapport afslører et presserende behov for bedre håndtering af nybagte forældres udfordringer på jobbet

Del

Alt for ofte er det tilfældigheder, der råder, når ledere i danske SVM’er skal planlægge medarbejderes barselsforløb og tilbagevenden. Det viser ny rapport fra Tænketanken EQUALIS, der for første gang undersøger barslendes oplevede trivsel på jobbet. 

Gine Maltha Kampmann, adm. direktør for Tænketanken EQUALIS.
Gine Maltha Kampmann, adm. direktør for Tænketanken EQUALIS. Foto: Mette Ovgaard

Udtalt træthed, kvalme og hovedpine. En følelse af udbrændthed, symptomer på angst, stress og depression. Mentale og fysiske udfordringer er udbredte blandt nybagte forældre, når de vender tilbage til arbejdslivet efter endt barsel. Det viser en ny rapport, som Tænketanken EQUALIS offentliggør i dag.

Analysen er den første af sin art, der undersøger barslendes oplevede trivsel i forbindelse med deres arbejde.

”Med rapporten får vi et vigtigt indblik i et underbelyst område. Undersøgelsen peger på, hvor problemerne er, og hvor der er forbedringspotentialer, hvis vi vil have et mere bæredygtigt arbejdsmarked”, siger Philip Rosenbaum, økonom ved CBS og forsker i barsel.

1.661 mødre og fædre ansat i virksomheder med op til 250 ansatte har deltaget i rapportens spørgeskemaundersøgelse, og her svarer godt hver tredje kvinde og knap hver fjerde mand, at de oplever mentale udfordringer efter tilbagevenden fra barsel.

Knap halvdelen af de udfordrede nybagte forældre fortæller samtidig, at deres arbejdsgiver ikke er opmærksomme på problemet.

”Rapportens fund understreger vigtigheden i, at små og mellemstore virksomheder tager barsel alvorligt. Desværre er det alt for ofte tilfældigheder, der råder, når det gælder de rammer og muligheder, den enkelte barslende medarbejder møder på arbejdspladsen”, siger adm. direktør i Tænketanken EQUALIS, Gine Maltha Kampmann.

”Mange steder ses barselsforløb primært som en administrativ opgave, der kun handler om lønvilkår og refusionsmuligheder i stedet for det, barselsforløbene i virkeligheden burde ses som: En ledelsesopgave, der kræver fokus og systematik fra lederens side både før under og efter, barslen er afholdt”.

Tænketanken EQUALIS har på baggrund af rapporten lavet en række anbefalinger til håndtering af barsel, som kan findes her: https://equalis.dk/ny-rapport-saetter-fokus-pa-den-gode-tilbagevenden-fra-barsel/

Nøgletal fra rapporten

  • 38 pct. af de kvindelige barslende har mentale udfordringer, såsom oplevet stress og udbrændthed, efter at være vendt tilbage på arbejdet. Det samme gør sig gældende for 23 pct. af de adspurgte mænd.
  • 28 pct. af mændene og 31 pct. af kvinderne oplever fysiske gener efter tilbagevenden fra barsel bl.a. i form af udtalt træthed, kvalme og smerter.
  • 49 pct. af trivselsudfordrede medarbejdere svarer, at deres arbejdsgiver er opmærksomme på udfordringerne. Heraf angiver mere end halvdelen, at deres arbejdsgiver ikke har handlet på det.
  • 30 pct. af de kvindelige respondenter angiver, at de oplever, at barslen har påvirket deres muligheder for karriereprogression og lønstigninger negativt. Det samme gør sig gældende for 8 pct. af mændene.
  • Næsten halvdelen af de tilbagevendte kvinder har skiftet job, eller har overvejet at skifte job, i forbindelse med deres barselsforløb.

Kontakter

Billeder

Gine Maltha Kampmann, adm. direktør for Tænketanken EQUALIS.
Gine Maltha Kampmann, adm. direktør for Tænketanken EQUALIS.
Download

Om Tænketanken EQUALIS:

Tænketanken EQUALIS er en non-profit og politisk samt kommercielt uafhængig tænketank. EQUALIS arbejde er vidensbaseret, løsningsorienteret og partnerskabssøgende og har til formål at generere viden og kuratere forskning, der søger at lukke videnshuller og bygge bro til handling.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye