Udenrigsministeriet

Nye værktøjer skal rejse milliarder til klima og udvikling

Del

Verdens udviklingslande mangler enorme beløb til klimaindsatser, fattigdomsbekæmpelse og udvikling af deres samfund. For at skaffe penge nok skal der tages helt nye metoder i brug for at tiltrække mange flere og større investeringer. Danmark er blandt de første lande, der bidrager til to nye finansieringsværktøjer, som vil rejse milliarder til klima og udvikling til gavn for verdens fattige.

Verdensbanken og det internationale finansielle system skal rejse langt flere penge til klima og udvikling i verdens fattigste lande. Det er budskabet fra minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, som lige nu besøger Washington, D.C. for at deltage i Verdensbankens forårsmøder.

”Udviklingslandene har langt fra de penge, de har brug for til klima og udvikling. Som rige lande har vi en forpligtelse til at hjælpe. Men udviklingsbistanden kan ikke stå alene. Derfor har Danmark og vores partnerlande taget nye metoder i brug, som kan mangedoble effekten af hver bistandskrone, bl.a. ved at tiltrække flere private penge,” siger Dan Jørgensen.  

Med hybridkapital i Verdensbanken og gennem en ny nordisk-amerikansk klimafinansieringsalliance vil Danmark være med til at rejse milliarder.

Dansk opbakning til reform af Verdensbanken
Verdensbanken er ved at gennemgå en reform, der skal sikre, at banken i fremtiden kan låne endnu flere penge ud til f.eks. grøn omstilling, uddannelse og sundhed i udviklingslandene og samtidig opnår flere og bedre resultater på landeniveau. Som en del af reformen og arbejdet med at generere endnu flere midler har banken udviklet nye innovative måder at skaffe finansiering på. En af dem er hybridkapital, hvor medlemslandene køber obligationer udstedt af banken, og dermed rejser kapital til den. Det går hurtigere end de måder, som banken normalt skaffer finansiering på. Dan Jørgensen annoncer i dag et planlagt dansk indkøb af hybridkapital på 400 mio. kr. Danmark dermed er blandt de første lande, der bakker økonomisk op om dette reformtiltag.

”Verdensbanken er den vigtigste globale aktør, når det kommer til at skaffe finansiering til at løse verdens klima- og udviklingsudfordringer. Derfor vil vi fra dansk side også gerne gå foran med at støtte op om en reform af banken, som skal give den endnu større gennemslagskraft og sikre bedre resultater ude i landene,” siger Dan Jørgensen.

Ligesom Verdensbankens øvrige kapital, vil hybridkapitalen kunne bruges til at mobilisere yderligere penge gennem de internationale kapitalmarkeder. På den måde, vil der for hver dansk krone blive investeret op til 8 kr. i verdens udviklingslande. Det betyder, at det danske bidrag kan ende med at mobilisere op til 3,2 mia. kr.

Nordisk-amerikansk alliance mobiliserer milliarder til klimainvesteringer i udviklingslandene
Også den nordisk-amerikanske klimaalliance Investment Mobilization Collaboration Alliance (IMCA) kan for relativt få offentlige midler mobilisere enorme private summer til udviklingslandenes klimaindsats. Ved et højniveaumøde i Washington i dag bliver Norge nyt medlem af alliancen. Dan Jørgensen er vært for mødet.

”Det koster billioner at løse den globale klimakrise. Hvis vi ikke får rejst pengene, har selv den mest ambitiøse klimaaftale kun begrænset effekt. Og vi når ikke i mål med offentlige midler alene. Når vi på denne her måde bruger offentlige kroner til at tiltrække private, får vi meget mere grøn effekt for pengene,” siger Dan Jørgensen.

IMCA arbejder via en model, hvor alliancens lande med offentlige midler reducerer investeringsrisikoen, så investeringer i klimatiltag i udviklingslandene bliver mere attraktive for private aktører. Gennem IMCA’s seneste projekt har Danmark og Sverige til sammen stillet ca. 700 mio. kr. i garantier til rådighed som sikkerhed for private investeringer. Ambitionen er, at det tiltrækker private investeringer på over 2 milliarder kr. til klimatilpasning i udviklingslandene.

FAKTA - IMCA
IMCAs første projekt Blended Finance for Energy Transition (BFET) blev lanceret i sommeren 2023. Med BFET stillede USA og Danmark hver ca. 100 millioner kroner til rådighed for private aktører via en udbudsproces. Midlerne fra USA og Danmark er sammen med midler fra andre lande med til at mobilisere hvad der ventes i alt at blive over 9 milliarder kroner, hvoraf 60% vil være private mobiliserede midler.

Penge går til opførslen af vindmøller og solceller, grøn offentlig transport og affaldshåndtering bl.a. i Indien. Det vil både gavne klimaet, miljøet og skabe bæredygtige lokale job. Danmark har sikret, at de job, der skabes, har fair løn og arbejdsvilkår.

Fremadrettet vil IMCA bruge samme metode med udbud af fælles offentlige midler til mobilisering af privat kapital til nye projekter. Lige nu har Danmark og Sverige til sammen stillet knap 700 mio. kr. som garanti mod tab til rådighed i et udbud, som ventes at mobilisere private investeringer på over 2 milliarder kr. til klimatilpasning i udviklingslandene.

Klimatilpasning har ikke været nemt at tiltrække private investeringer til. Der er derfor tale om pionerarbejde inden for finansieringsverden. Vind og sol er kendte teknologier, hvor tilpasning er mere ukendt terræn for investorer. Tilpasningsprojekter kan sikre, at mennesker og natur bedre kan leve med klimaforandringernes konsekvenser - det kan fx være tørkeresistente afgrøder, kystsikring og sikring af huse mod storme og oversvømmelser. Det kræver investering, hvor private investorer også kan tiltrækkes, hvis offentlige midler reducerer risikoen.

Efter planen skal IMCA’s seneste udbud til private kapitalforvaltere hjælpe de private investorer, der er førende indenfor investeringer i tilpasning, og som lige nu går forrest i forhold til at finde nye måder at gøre tilpasning økonomisk attraktivt for private investorer. Fra dansk side har vi finansieret oprettelsen af IMCA’s sekretariat, som ligger i København hos World Climate Foundation. Bevillingen er på 10 mio. kr.

FAKTA – Det globale klimafinansieringsbehov
På COP29 skal der vedtages et nyt klimafinansieringsmål, der erstatter det hidtidige mål på 100 mia. USD årligt. En ekspertgruppe startet af COP26 og fortsat af COP27 og COP28-formandskaberne peger på, at der fra 2030 er brug for 2.400 mia. USD årligt for at dække udviklingslandenes behov for klimafinansiering – og at 1.000 mia. af dem skal komme fra kilder uden for landenes egne grænser.

Halvdelen skal komme fra private investorer. Det er ca. 5-6 gange mere end det nuværende niveau af privat kapital. Danmarks udviklingsfinansieringsinstitution, IFU, forventes at øge sin kapacitet til at mobilisere privat kapital til klimaindsatser i udviklingslandene fra ca. 2 mia. kr. årligt i dag til ca. 6 mia. kr. årligt i 2030. Samtidig spiller Verdensbanken og andre internationale finansieringsinstitutioner en kæmpe rolle i at skaffe kapital til de nødvendige grønne investeringer til udviklingslandene, hvilket Danmark også skubber bagpå.

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye