Virksomheder står alene med udfordrede lærlinge

Del

Nye tal fra SMVdanmark viser, at flertallet af virksomhederne ikke kender til mulighederne for støtte til elever og lærlinge med særlige udfordringer. Det rammer både samfundet, de unge og virksomhederne. SMVdanmark opfordrer til reform af støttesystemet.

Ulrik Jantzen / www.BuroJantzen.com

Der er i de seneste år sket en eksplosion i antallet af unge, der har særlige udfordringer eksempelvis i form af psykiske diagnoser. Flere unge med særlige udfordringer ender i dag uden for arbejdsmarkedet eller må opgive at gennemføre en uddannelse. En del af forklaringen kan ifølge erhvervsorganisationen SMVdanmark være, at de unge mangler støtte, mens de er i lære eller praktik.   

En ny analyse fra SMVdanmark med svar fra mere end 1.000 virksomheder viser, at 6 ud af 10 blandt de små og mellemstore virksomheder ikke kender til muligheden for, at elever og lærlinge med særlige udfordringer kan få hjælp til at gennemføre deres uddannelse ved hjælp af den såkaldte ”specialpædagogisk støtte” (SPS). Det gælder eksempelvis unge med læse- eller skrivevanskeligheder, ADHD, autisme eller andre psykiske udfordringer.  

Ifølge SMVdanmark koster det dyrt både menneskeligt og økonomisk, at mange unge med særlige udfordringer i dag ikke lykkes med at gennemføre en uddannelse.  

”Mange af de unge, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, har været startet på en erhvervsuddannelse og er faldet fra. En del af det frafald kan undgås, hvis der kommer mere støtte til elever og lærlinge under deres praktiktid i virksomhederne” siger administrerende direktør i SMVdanmark, Jakob Brandt. Han henviser til, at praktiktiden udgør op imod 80 pct. af en erhvervsuddannelse.  

”Det nuværende system er lavet på et tidspunkt, hvor en meget lille andel af de unge havde behov for støtte. I dag er det på nogle uddannelser i omegnen af halvdelen af de unge, og her kan vi konstatere, at virksomhederne i dag står meget alene med at skulle håndtere unge med eksempelvis diagnoser. Derfor opfordrer vi til en politisk reform, der kan ændre på dette,” siger Jakob Brandt.  

Støtte mindsker frafald
Tidligere analyser har vist, at frafaldet er væsentligt lavere blandt de elever, der får støtte. På den baggrund kan mere støtte til elever under oplæringsperioder i virksomhederne ifølge SMVdanmark være med til at løse flere samfundsmæssige udfordringer.  

”Hvis flere elever og lærlinge får støtte til at gennemføre deres erhvervsuddannelser, så er det vores vurdering, at vi i Danmark får uddannet flere end 1.000 faglærte hvert år. Samtidig vil vi få gjort et voldsomt indhug i gruppen af unge, der står uden for arbejde og uddannelse” siger Jakob Brandt.  

Det er erhvervsskolernes ansvar, at eleverne får den støtte, de skal have, både mens de er på skole og under oplæring i virksomhederne. SMVdanmark foreslår en række tiltag for at nå i mål med ambitionen herunder obligatorisk oplysning fra erhvervsskolernes side om SPS til virksomheder og øremærkning af en del af SPS-midlerne direkte til oplæringssteder. Disse tiltag har til formål at sikre, at flere lærlinge får den nødvendige støtte, og at virksomheder bliver bedre informeret om deres muligheder og forpligtelser.  

Hele SMVdanmarks analyse kan læses her

SMVdanmarks forslag til en reform af specialpædagogisk støtte på erhvervsuddannelserne:  

 1. Der skal politisk sættes en ambition om, at flere elever skal have støtte med i deres læretid.   
 2. Alle virksomheder skal automatisk informeres, hvis de har indgået en lærepladsaftale med en elev, der er godkendt til at få støtte.    
 3. Mindst 25 pct. af støtten til elever med psykiske udfordringer skal øremærkes tiden på lærepladsen.   
 4. Det bør være et fast spørgsmål i den årlige virksomhedstilfredsundersøgelse, om virksomheden er blevet tilstrækkeligt informeret om muligheden for SPS under oplæring.  
 5. Erhvervsskolernes pligt til at vejlede virksomhederne om støttemuligheder skal skærpes.  
 6. Støttepersonerne skal i højere grad have de nødvendige kompetencer, så de er i stand til at klæde virksomhederne på til at håndtere elever med særlige udfordringer.   
 7. Systemet skal gøres administrativt lettere ved at gå fra, at støtten i dag skal søges hjem for hver elev til at skolerne administrerer støtten og Børne- og Undervisningsministeriet fører tilsyn gennem bl.a. stikprøvekontrol.  

Tal og fakta

 • SMVdanmarks analyse bygger på svar fra 1.142 virksomheder. Analysen viser, at 6 ud 10 virksomheder har ”intet” eller kun ”en smule” kendskab til mulighederne for, at lærlinge og elever med særlige udfordringer kan få støtte under deres praktiktid i virksomheden. Blandt de mindste virksomheder er det næsten 7 ud af 10, der intet kendskab har. 
 • Flere og flere unge har psykiske udfordringer. Antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser blandt 0-17-årige er steget med 39 pct de seneste ti år

 • Tidligere undersøgelser har vist, at det virker, når støtten kommer ud til eleverne. Eksempelvis er frafaldet for elever med handicap, der får SPS, 14 procentpoint lavere end tilfældet er for elever med handicap, der ikke får SPS.  

 • En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at langt hovedparten af de SPS-ansvarlige på erhvervsskoler vurderer, at elever, der modtager SPS pga. psykiske funktionsnedsættelser også har brug for støtten i oplæringsperioderne, men at eleverne i mange tilfælde ikke får deres støtte med under praktiktiden, selvom de har brug for det. 

 • Specialpædagogisk støtte (SPS) kan f.eks. gå til hjælpemidler, personlig assistance eller mentor/støttetimer  

Kontakter

Links

SMVdanmark er paraplyorganisation for brancheorganisationer, lokale tværfaglige håndværker- og industriforeninger og over 1.000 direkte  medlemsvirksomheder. SMVdanmark repræsenterer omkring 18.000 små og mellemstore virksomheder og er den eneste hovederhvervsorganisation, der udelukkende arbejder for SMV’ernes interesser – både nationalt, lokalt og på EU-plan. Læs mere på SMVdanmark.dk.

Følg pressemeddelelser fra SMVdanmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra SMVdanmark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye