Brintbranchen

Finansieringsaftale om brintinfrastruktur vigtig, men skæv risikodeling er bekymrende

Del

Det er godt, at Danmark med dagens aftale om finansieringsrammen nu endelig tager næste skridt mod etableringen af en brintinfrastruktur. Det er et helt centralt skridt for den videre grønne omstilling. Men samtidig bekymrer det Brintbranchen, at aftalens præmisser risikerer at gøre etablering af infrastrukturen svær.

”Det er positivt, at der er bred politisk opbakning til dagens aftale om brintinfrastruktur. For brintinfrastruktur er en afgørende forudsætning for Danmarks rolle som VE-stormagt og som storproducent af grønne brændstoffer. Så det er vigtigt dag for den grænne omstilling. Men aftalen er desværre meget stram, og den fastsætter, at staten kun er villig til at tage en begrænset del af ansvaret for finansieringen. Set i lyset af de politisk fastsatte ambitioner og potentialet på PtX området, havde det været naturligt med en større statslig investeringsvilje, også set i sammenligning med f.eks. CCS, og med hvordan man i andre lande, som f.eks. Nederlandene, direkte investerer i brintinfrastruktur fra statens side. Det kan gøre den videre proces frem mod den brintinfrastruktur, alle er enige om, Danmark har brug for, svær,” siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

Betingelserne kan begrænse både brint og vind

Brintbranchen understreger, at den danske brintindustri naturligvis skal og vil påtage sig et ansvar for den kommende infrastruktur, men at risikodelingen mellem branchen og staten er skæv.

”Det er vigtigt at understrege, at den danske brintinfrastruktur betales af brugerne selv. Derfor er det også ærgerligt, at risikodelingen mellem branchen og staten er endt som den er. F.eks kan kapacitetskravet, hvor brintproducenter på forhånd skal give et brugertilsagn på 1,4GW blive en hæmsko for udviklingen. Det kan have en negativ indflydelse på ikke bare brintproduktion, men også potentielt havvindsudbygningen,” siger Tejs Laustsen Jensen, og uddyber:

”Det handler ikke om, at industrien ikke kan levere 1,4GW, men et brugertilsagn på det niveau risikerer at skabe en gensidig lock-in effekt mellem brint og især havvind. Der er et klart gensidigt afhængighedsforhold mellem brint- og VE-udbygningen, og kapacitetskravet kan betyde, at risikoen for det enkelte projekt bliver for høj," siger Tejs Laustsen Jensen.

Behov for regional infrastruktur

Brintbranchen påpeger også, at aftalen alene omhandler finansieringen af det overordnede brintnet, den såkaldte backbone med forbindelse til Tyskland, og ikke en regional dansk infrastruktur.

“Vi har også behov for regional infrastruktur, bl.a. i Nord- og Vestjylland, både af hensyn til klima og lokal erhvervsudvikling. Det er afgørende, at vi kommer videre med også denne del hurtigt,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Den kommende tid bliver afgørende for, hvor stærkt et kraftcenter Danmark kan blive på brint og PtX:  

”Nu må vi hurtigst muligt søge en afklaring af udeståenderne på den regionale infrastruktur, og samtidig i et tæt samarbejde mellem branchen og Energinet skabe det bedst mulige rum for at processen med backbone kan bevæge sig fremad under de vilkår, aftalen stiller op,” slutter Tejs Laustsen Jensen. 

Nøgleord

Kontakter

Brintbranchen

Brintbranchen er hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark, og varetager interesserne af over 30 medlemmer, som alle arbejder med brint, Power-to-X, brændselsceller, metanol, elektrolyse, electrofuels og andre brintløsninger.

Brintbranchen ser brint som nøglen til at gøre Danmark og verden uafhængig af fossilt brændstof. Vi er aktive i alle led af værdikæden – fra forskning og udvikling til industriprojekter i storskala.

Brintbranchen skaber de bedst mulige rammer for forskning, udvikling, produktion og eksport af branchens teknologier og produkter, og arbejder for, at Danmark udmønter sit potentiale til at blive et foregangsland på brint og Power-to-X-teknologi til gavn for klima, beskæftigelse og eksport.

Følg pressemeddelelser fra Brintbranchen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Brintbranchen

Resultatet af den europæiske brintbank punkterer myten om, at grøn brint er for dyrt30.4.2024 14:16:37 CEST | Pressemeddelelse

Brintbranchen finder resultaterne af den første auktionsrunde i den europæiske brintbank opløftende, da de beviser, at europæiske brintprojekter er tættere på kommerciel modenhed end tidligere antaget. Nu handler det om at holde momentum, og Brintbranchen opfordrer derfor Danmark til at afsætte nationale midler til de kommende auktionsrunder i den europæiske brintbank.

Nytårsudtalelse fra Brintbranchen: Sådan gør vi 2024 til et godt brintår1.1.2024 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Efter et undervejs udfordrende 2023 sluttede året stærkt på brintområdet. 2024 kan og bør blive brintens år, og for alvor sætte gang i næste fase af den grønne omstilling. Men det kræver en ambitiøs og visionær politisk aftale om finansieringen af brintinfrastruktur, aktivt dansk samspil med EU’s brintbank, og en ambitiøs industripolitisk opfølgning på decembers aftale om grøn statsstøtte, siger Brintbranchen i anledning af årsskiftet.

Ny grøn statsstøtte vigtig for både økonomi, industri og sikkerhed21.12.2023 00:13:45 CET | Pressemeddelelse

Et godt og vigtigt skridt for Danmarks muligheder som grønt produktionsland. Sådan lyder reaktionen fra Brintbranchen, der repræsenterer en af den grønne omstillings kerneindustrier, Power-to-X. Reaktionen kommer i kølvandet på regeringens udmelding om, at der nu i første omgang afsættes én milliard kroner til støtte til grøn, dansk industriproduktion. Brancheorganisationen påpeger, at pres fra både Kina og USA, men i høj grad også andre EU-lande, gør dansk støtte helt essentiel, hvis f.eks. elektrolyseanlæg og brændselsceller for alvor skal industrialiseres i Danmark.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye