Udvalg søger ideer og samarbejde i svære økonomiske tider

Del

Opgaveudvalget ”Det gode seniorliv” kan snart trække i arbejdstøjet. Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune har nu godkendt det kommissorium, som udvalget skal arbejde efter. Ifølge Ældre og Omsorgsudvalgets formandskab er der behov for alle gode kræfter i en tid, hvor der både mangler penge og mennesker, hvis kommunen skal følge med udviklingen.

Der er brug for nytænking og samarbejde inden for senior- og ældreområdet. Et nyt opgaveudvalg med titlen "Det gode seniorliv" skal komme med anbefalinger til Ældre og Omsorgsudvalget og byrådet. Fokus skal være på sundhed og trivsel samt forebyggelse af ensomhed. Opgaveudvalget skal bestå af byrådspolitikere og mennesker, der har faglig viden om eller repræsenterer Guldborgsund Kommunes seniorer og ældre. Foto: Colourbox.
Der er brug for nytænking og samarbejde inden for senior- og ældreområdet. Et nyt opgaveudvalg med titlen "Det gode seniorliv" skal komme med anbefalinger til Ældre og Omsorgsudvalget og byrådet. Fokus skal være på sundhed og trivsel samt forebyggelse af ensomhed. Opgaveudvalget skal bestå af byrådspolitikere og mennesker, der har faglig viden om eller repræsenterer Guldborgsund Kommunes seniorer og ældre. Foto: Colourbox.

Hvordan kan rammerne for et mere aktivt senior- og ældreliv blive bedre? Hvordan forebygger vi ensomhed blandt ældre? Og hvordan anvender vi viden om ensomhed blandt ældre til at kvalificere det, vi gør i dag? Og til at sikre, at vi fokuserer på de rigtige indsatser i fremtiden? Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt opgaveudvalg på ældreområdet skal finde svarene på i den kommende tid. Det vedtog Ældre og Omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune på sit seneste møde.

Udvalget vedtog kommissoriet for det nye ”§17, stk. 4 udvalg”, som det formelt hedder. Ifølge Johannes Kristensen, formand for Ældre og Omsorgsudvalget, er der behov for at tænke i nye baner på senior- og ældreområdet. For kommunerne landet over er presset på velfærden, og heller ikke i Guldborgsund kan der leveres den samme velfærd i morgen, som der leveres i dag.

”Vi har sådan set de samme penge til rådighed hvert år, men det koster mere at drive kommunen, fordi der er flere borgere, der har behov for mere hjælp. Derfor skal vi sammen med Guldborgsunds mange andre parter tale om, hvordan vi kan gøre noget anderledes, som måske ikke koster så mange penge, fordi vi hjælpes ad. Jeg er sikker på, at det nye opgaveudvalg kan komme med nogle gode ideer og bud på noget, vi kan gribe det an på en anden måde. Det er der et stort behov for,” siger Johannes Kristensen og henviser til to andre sager, som udvalget også skulle tage stilling til på mødet.

Budgetforliget skal udmøntes nu
Her besluttede Ældre og Omsorgsudvalget at sende nye kvalitetsstandarder for ældreplejen i høring. Kvalitetsstandarderne er dem, der beskriver kommunens serviceniveau inden for en række områder. Og som en konsekvens af budgetforliget 2024-2027 lægger udvalget nu op til, at kommunen fremadrettet tilbyder et lavere, men lovmedholdeligt serviceniveau for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet - og for træning og vedligeholdende træning. 

Med det nye serviceniveau får de borgere, der kan mest, mindre hjælp i hverdagen, mens de ressourcer kommunen har, reserveres til de borgere med det største behov. Desuden lægger udvalget op til, at den kommunale rengøring tilbydes hver tredje uge i stedet for hver anden. Derudover vil de borgere, der selv søger om at benytte kommunens genoptræningsfaciliteter, også selv skulle transportere sig eller betale for transporten til og fra den kommunale træning. Dem, der visiteres til træning, kan fortsat få transporten betalt og arrangeret.

Kvalitetsstandarderne er udgangspunktet for kommunens service, men det er altid en individuel vurdering, hvilken hjælp og støtte den enkelte borger skal have.

Samtaler og forventningsafstemning
Kathrine Brønnes, næstformand i Ældre og Omsorgsudvalget og udvalgets medlem af det nye opgaveudvalg ”Det gode seniorliv”, ser derfor også et stort behov for at inddrage alle samfundets parter i udviklingen af morgendagens samlede velfærd. Det gælder både foreninger, frivillige, organisationer og borgerne selv. Hun vil ud at møde borgerne, for det er dér, de gode samtaler om forventninger og muligheder ligger, siger hun.

”Vi skal som politikere ud og tale med dem, der modtager kommunens hjælp og støtte. Det er dem, der kan mærke, når deres hjælp bliver mindre for at kunne række til flere. Samtidig oplever jeg, når jeg taler med borgerne, at de godt kan se de problemer, vi står med i forhold til økonomi og handlemuligheder. Vi forstår hinanden meget bedre, når vi taler sammen, så det skal det nye udvalg også prioritere. Det er en vigtig forudsætning for at kunne tænke i nye muligheder sammen. Vi vil også have fokus på at inddrage de frivillige aktører. Ikke fordi de skal udføre flere opgaver, men for at få en dialog om, hvordan vi skaber de rigtige indsatser fra kommunens side. Vi skal styres af viden, ikke af antagelser,” siger Kathrine Brønnes.

Byrådet har i denne periode haft opgaveudvalg om det gode børneliv og om udsatte unge på arbejdsmarkedet. Og nu er det de ældres tur.

Dennis Fridthjof har gennem hele byrådsperioden været formand det såkaldte 17-4-udvalg. Han er også formand for perioden med det nye fokus, Det gode seniorliv, og arbejdet er vigtigt, siger han. For der er ingen tvivl om, at vi som samfund og kommune i fremtiden vil være økonomisk udfordret. Også på ældreområdet, lyder det.

”Vi skal allerede nu tale om, hvordan kommunen med den økonomi, der er til rådighed, bedst kan understøtte vilkårene for, at seniorer og ældre har mulighed for at opretholde et aktivt og meningsfuldt liv. Både mentalt, socialt og fysisk. Vi ved, at det har stor indflydelse på den enkeltes livskvalitet. Vi vil i opgaveudvalget lægge os i selen for at inddrage borgere, lokale organisationer, frivillige grupper og videnspersoner til at komme med anbefalinger til, hvordan vi i fællesskab kan forbedre nogle af de tilbud og indsatser, der er tilgængelige for Guldborgsund Kommunes seniorer og ældre,” siger Dennis Fridthjof.

Kommissoriet for det nye opgaveudvalg samt udvalgets indstilling til medlemmer skal behandles på byrådets møde i juni måned. Først herefter er udvalget nedsat og kan gå i gang med arbejdet. Opgaveudvalget skal være klar til at fremlægge sine anbefalinger i anden halvdel af 2025.

Kontakter

Billeder

Der er brug for nytænking og samarbejde inden for senior- og ældreområdet. Et nyt opgaveudvalg med titlen "Det gode seniorliv" skal komme med anbefalinger til Ældre og Omsorgsudvalget og byrådet. Fokus skal være på sundhed og trivsel samt forebyggelse af ensomhed. Opgaveudvalget skal bestå af byrådspolitikere og mennesker, der har faglig viden om eller repræsenterer Guldborgsund Kommunes seniorer og ældre. Foto: Colourbox.
Der er brug for nytænking og samarbejde inden for senior- og ældreområdet. Et nyt opgaveudvalg med titlen "Det gode seniorliv" skal komme med anbefalinger til Ældre og Omsorgsudvalget og byrådet. Fokus skal være på sundhed og trivsel samt forebyggelse af ensomhed. Opgaveudvalget skal bestå af byrådspolitikere og mennesker, der har faglig viden om eller repræsenterer Guldborgsund Kommunes seniorer og ældre. Foto: Colourbox.
Download

Følg pressemeddelelser fra Guldborgsund Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Guldborgsund Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye