Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba har valgt ny bestyrelse

Del

På ordinært repræsentantskabsmøde dags dato blev følgende personer valgt til bestyrelsen for Foreningen Alm. Brand af 1792:

 • Direktør Jan Skytte Pedersen, Region Jylland Øst
 • Direktør Boris Nørgaard Kjeldsen, Region København
 • Direktør Tina Schmidt Madsen, Region Jylland Nord
 • Direktør Henrik Neelmeyer, Region Syd
 • Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Region Sjælland
 • Adm. direktør Peter Bay, Valgkreds København
 • Direktør Jacob Lund, Valgkreds Bornholm
 • Gårdejer Christian Høegh-Andersen, Valgkreds Sjælland

Valg til foreningens bestyrelse sker hvert andet år blandt medlemmer af repræsentantskabet, som er foreningens øverste myndighed med 93 medlemmer.

Ved den efterfølgende konstituering af bestyrelsen blev følgende ansvarsområder fordelt:

 • Formand: Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Region Sjælland
 • Næstformand: Direktør Jan Skytte Pedersen, Region Jylland Øst


Med valget udmønter Foreningen beslutningen om at udvide bestyrelsen fra fem til otte medlemmer for at stå stærkest muligt i det fremtidige arbejde med nye og flere aktiviteter, hvor både den samlede arbejdsmængde og kompleksiteten i opgaverne forøges.

Som led i sin fornyelsesproces og arbejdet med at skabe en mere selvstændig rolle har foreningen også besluttet at reducere sin repræsentation i bestyrelsen for Alm. Brand A/S fra fem til tre medlemmer.

Bestyrelsen besluttede i forbindelse med konstitueringen at indstille følgende medlemmer af foreningens bestyrelse til valg til bestyrelsen i Alm. Brand A/S i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling d. 18. april 2024.

 • Direktør Jan Skytte Pedersen, Region Jylland Øst
 • Direktør Tina Schmidt Madsen, Region Jylland Nord
 • Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Region Sjælland

Kontakter

Alm. Brand af 1792 fmba: Jesper Bjerrehuus, Director, Rud Pedersen, mobiltlf.: 4044 7712

Om Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba

Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba har ca. 700.000 medlemmer, som alle er kunder i Alm. Brand, Codan og Privatsikring. Alm. Brand af 1792 fmba ejer 46,7 % af aktierne i Alm. Brand A/S, der driver Alm. Brand Group.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye