Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba fastlægger ny ejerpolitik, der skal støtte Alm. Brand Group’s aktiviteter og bidrage til almennyttige formål

Del

Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba har på et ordinært repræsentantskabsmøde dags dato fastlagt en ny ejerpolitik. Det sker som led i en fornyelsesproces, der skal bidrage til at styrke Alm. Brand Groups markedsposition og samtidig give Foreningen en mere aktiv og synlig rolle over for dens ca. 700.000 medlemmer.

Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba, der ejer 46,7 % af aktierne i Alm. Brand A/S, har historisk understøttet Alm. Brands udvikling og position som finansiel koncern på det danske marked. For eksempel spillede Foreningen en afgørende rolle i realiseringen af Alm. Brand A/S’ køb af Codan Forsikrings danske forretning og den efterfølgende aktieemission. Her tegnede Foreningen nye aktier for ca. 5 mia. kr. og var på den måde med til at skabe et nyt og større Alm. Brand; det, der i dag hedder Alm. Brand Group.

En ny ejerpolitik sætter nu retningen for Foreningens fremadrettede ejerskab af Alm. Brand Group, hvor formålet fortsat er at bidrage til at styrke Alm. Brand Groups markedsposition og udvikling, og samtidig ønsker Foreningen at indtage en mere aktiv og synlig rolle over for Foreningens medlemmer, som er de 700.000 kunder i Alm. Brand Group.

Den nye ejerpolitik betyder, at Foreningen fremover vil anvende en betydelig del af de årlige udbyttebetalinger fra Alm Brand A/S til uddelinger til forretningsfremmende aktiviteter rettet mod kundernes behov i Alm. Brand- koncernen og til almennyttige behov.

Foreningen vil således anvende op til 25 pct. af de modtagne udbytter til støtte til Alm. Brand Groups aktiviteter og projekter.

Samtidig vil foreningen anvende op til 25 pct. af udbytterne til uddelinger til almennyttige behov i bredere forstand indenfor en række mærkesager.

Derudover vil minimum 50 pct. af de modtagne udbytter blive anvendt til konsolidering af Foreningens økonomi.

Foreningen vil med det indstillede udbytte på 0,55 kr. for regnskabsåret 2023 modtage 396 mio. kr. i udbytte i 2024.

”Med den nye ejerpolitik er der skabt et solidt grundlag for, at Foreningen kan agere aktivt og støttende for Alm. Brand Group i en bredere kontekst. Vi har fundet en god model til at sikre værdiskabelse både for Alm. Brand Group og de mange medlemmer i Foreningen,” udtaler Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, bestyrelsesformand i Alm. Brand af 1792 fmba, og fortsætter:

”Foreningen tager med Repræsentantskabets beslutning i dag det næste skridt i den fornyelsesproces, vi påbegyndte sidste år. Vi vil i løbet af foråret fremlægge Foreningens mærkesager, som vil sætte rammen for vores fremtidige almennyttige uddelinger og vores ønske om at påtage os et endnu større ansvar i forhold til at bidrage aktivt til løsningen af nogle af de udfordringer, vi som samfund står over for.”

Rasmus Werner Nielsen, administrerende direktør i Alm. Brand Group siger:

”Jeg er rigtig glad for dagens udmelding fra Foreningen. Med udsigten til konkret støtte fra vores hovedaktionær til forretningsfremmende aktiviteter til glæde for kunderne, åbner der sig en række muligheder for en endnu skarpere profilering af Alm. Brand Group. Foreningen har altid været en solid støtte for os, og jeg er sikker på, at vi sammen får skabt stærke og synlige aktiviteter og projekter, som taler ind i vores fælles ambition om skadesforebyggelse og sikring af en sund kommerciel udvikling.”

Kontakter

Pressekontakt i Alm. Brand af 1792 fmba: Jesper Bjerrehuus, Director, Rud Pedersen, mobil: 4044 7712

Pressechef i Alm. Brand Group: Mikkel Nikolajsen, telefon 3547 3501

Om Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba

Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba har ca. 700.000 medlemmer, som alle er kunder i Alm. Brand, Codan og Privatsikring. Alm. Brand af 1792 fmba ejer 46,7 % af aktierne i Alm. Brand A/S, der driver Alm. Brand Group.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye