Tænketanken Prospekt

Nyt notat: Vi har brug for en folkelig fornyelse af velfærdssamfundet

Del
Seniorrådgiver hos Prospekt, dr.phil. Michael Böss.
Seniorrådgiver hos Prospekt, dr.phil. Michael Böss.

I regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark formulerede SVM-regeringen en vision om at bevæge Danmark fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med mere lokal frihed, selvbestemmelse og forandringskraft.

Med udspillet til en reform af ældreområdet primo 2024 tager visionen form.

Seniorrådgiver, dr.phil. Michael Böss argumenterer i dette notat for, hvordan en udvikling i retning af velfærdssamfund må være et centralt element i styrkelsen af det folkelige fællesskab i Danmark:

"Der bør næppe herske tvivl om, at den danske velfærdsmodel er trængt i disse år. Selv om der er blevet gennemført reformer, siden den meget kostbare bistandslov blev vedtaget i 1976, er den stadig dyr og svær at finansiere i et samfund, der gennemgår større demografiske forandringer med færre unge til at betale for stadig flere ældres velfærd og nye borgere, som fra begyndelsen ikke blevet tilstrækkeligt informeret om den samfundskontrakt, det offentlige velfærdssystem forudsætter.

Men udfordringerne til den er ikke udelukkende økonomiske. Den består også i, at stigende velstand i den højere middelklasse giver stadig flere mulighed for at tilkøbe sig ”privat velfærd”: private plejehjemspladser, private sundhedsforsikringer, private daginstitutioner, private skoler. Alene fra 2022 til 2023 steg antallet af private sundhedsforsikringer med 20 pct."

Michael Böss peger i notatet på, at det ikke er ønskeligt eller muligt, at vi overgår fra den nordiske velfærdsmodel til en ren liberal forsikringsmodel. I stedet peger Michael Böss i notatet på behovet for en forståelse af den danske velfærdsmodel som et projekt, der har fællesskab og nationsbygning for øje:

"Hvis vi skal reformere vores velfærdsmodel, bør det derfor ikke ske ved at overtage den liberale model, som betyder, at vi skal affinde os med voksende ulighed og dermed en svækket social sammenhængskraft, fordi store grupper vil være henvist til at leve i fattigdom og ”udenforskab” (for at bruge et præcist svensk ord). I stedet bør vi bruge den folkelige tradition i den nordiske model for at betragte borgerskab som medborgerskab. Og så bør vi fortsætte vores danske tradition for at se velfærden som et nationsbygningsprojekt til fremme af fælles goder."

Hele notatet kan læses hos Tænketanken Prospekt.

Kontakter

Om Tænketanken Prospekt

Prospekt er Danmarks nye værdipolitiske tænketank. Med udgangspunkt i den kristne-humanistiske kulturtradition arbejder vi for at styrke forudsætningerne for det gode samfund og den ansvarlige borger.

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken Prospekt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken Prospekt

Morten Jarlbæk Pedersen tiltræder som adjungeret rådgiver for Tænketanken Prospekt10.4.2024 12:45:27 CEST | Pressemeddelelse

Morten Jarlbæk Pedersen tiltræder som adjungeret rådgiver hos Tænketanken Prospekt frem til 1. juni 2025. Jarlbæk Pedersen er ph.d. i statskundskab med særligt fokus regulering og lovbehandling i Danmark, som også skal være omdrejningspunktet for tilknytningen til Prospekt. Her skal Morten Jarlbæk være ansvarlig for projektet Den defekte lovmaskine, som sætter fokus på lovbehandlingen i Danmark. Ifølge Jarlbæk kører den danske lovmaskine for stærkt, for uigennemskuelige og uden den nødvendige inddragelse af relevante parter: "Flere og flere danskere resignerer over for et politisk system, hvor uigennemsigtigheden opleves som total, og hvor lovmaskinen kører for fuld damp. Resultatet er folkelig afkobling, der udfordrer det demokratiske medborgerskab," udtaler Morten Jarlbæk. I forbindelse med projektet vil Jarlbæk blandt andet sætte gang i den offentlige samtale om den defekte lovmaskine gennem bogudgivelser, notater og arrangementer. ”Jeg har kendt Morten Jarlbæk i mange år som en fag

Ny rådgiver med fokus på dydsetik8.4.2024 12:25:26 CEST | Pressemeddelelse

Tænketanken Prospekt udvider sin medarbejderstab med ny rådgiver inden for etikprogrammet. Alexander Sokol, der flere gange har gjort sig bemærket i dagspressen med skarpe debatindlæg, bliver tilknyttet Prospekt som rådgiver for projektet Dyd, dannelse og liberalisme, som ligger under programmet for etik og værdibaseret udvikling. Sokol er ph.d. i statistik og har en erhvervsbaggrund som blandt andet chefanalytiker i Nordea og senest som selvstændig konsulent. Han har foruden sit arbejde som selvstændig, deltaget aktivt i den offentlige debat om etiske emner. Udover arbejdet med projektet dyd, dannelse og liberalisme, vil Sokol blandt andet producere notater, stå for en bog om dydsetikken, og være ansvarlig for arrangementer, der skal sætte fokus på dydsetikkens betydning. Sokol er dermed en væsentlig oprustning i Prospekts arbejde med at sætte fokus på dydsetikken, som har set en genkomst i de senere års politiske debat og i den politiske filosofi. ”Hos Prospekt glæder vi os til samar

Åndsfriheden er i krise på de danske universiteter23.2.2024 12:23:38 CET | Pressemeddelelse

Åndsfriheden er i krise på de danske universiteter. Årsagen er den revolution som blev indledt med den store universitetsreform i 2003. Dette er hovedpointen i en ny bog fra Thomas Aastrup Rømer, ph.d. og seniorrådgiver i Tænketanken Prospekt med særligt ansvar for uddannelsespolitik og pædagogik. Bogen hedder Universitetet og dets fjender og udkommer på forlaget Klim 23. februar Ifølge Thomas Aastrup Rømer tog revolutionen tog den faglige og institutionelle autoritet fra de videnskabelige samfund. I stedet gav man magten til nye bestyrelser, hvor der var flertal af eksterne erhvervs- og organisationsinteresser. Et andet element i revolutionen var udviklingen af nye ledelsessystemer, der fik stor magt over det videnskabelige liv. Thomas Aastrups Rømers siger om det nye universitet: ”Revolutionen i 2003 skabte konkurrencestatens universitet, som desværre er det egentlige universitetets modsætning. Efter 2003 var det ikke længere sandhedskærlighed og kritik, som blev belønnet, men derimo

I forvalterens perspektiv - den grønne dagsorden19.1.2024 08:00:37 CET | Pressemeddelelse

”Det handler ikke kun om dig. Det handler (også) om alle andre end dig. Det handler om generationer af mennesker – et bånd mellem de døde, de levende og de endnu ufødte. Og ud af dette generationsbånd er der en forståelse af at være en del af noget større, af et forpligtende fællesskab, som fordrer en dybere ansvarlighed”, udtaler direktør Søren Peter Hansen ved præsentationen af et nyt projekt om den grønne dagsorden. Tænketanken Prospekt arbejder i Programmet for etik og værdibaseret udvikling for at fastholde en etisk refleksion som udgangspunkt for en værdibaseret samfundsudvikling. I dette program arbejder Tænketanken Prospekt også bredt med bæredygtighed, den grønne dagsorden, den grønne omstilling, blandt andet ud fra et forvalter-perspektiv, der udspringer af førnævnte generationsbånd og forbundetheden mellem mennesker og jorden. Dette perspektiv handler om at finde den rette balance, at arbejde for at menneskers nuværende mål og levevis ikke bliver på bekostning af kommende li

Ny projektkonsulent med fokus på klima og bæredygtighed i Tænketanken Prospekt15.1.2024 09:40:07 CET | Pressemeddelelse

Tænketanken Prospekt fortsætter med at udbygge sin medarbejderstab. Nu med en ny projektkonsulent inden for klima og bæredygtighed. Tinna Stengaard, der er cand.mag. i filosofi og litteraturhistorie, er i det kommende år tilknyttet som projektkonsulent i Tænketanken Prospekt inden for ’Programmet for etik og værdibaseret udvikling’. Tinna Stengaard arbejder ellers som selvstændig konsulent med strategisk forretningsudvikling på et værdibaseret fundament. Derudover er hendes arbejdsområder kommunikation, konceptudvikling, rådgivning, workshops og udviklingsforløb med fokus på kerneværdier som styringsredskab til at udvikle bæredygtige forretninger – menneskeligt, miljømæssigt og økonomisk. Og det er netop i den sammenhæng, at Tinna Stengaard sammen med Søren Peter Hansen i det kommende år vil forsøge at opridse nogle af de væsentligste elementer i en bæredygtigheds-etik, en grøn etik, via en folkelig samtale. Tinna Stengaard ser frem til at tage fat på opgaverne i Tænketanken Prospekt:

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye