Finans Danmark

Novo gør Danmark til et af de største aktiemarkeder i Europa

Del

Værdien af det danske aktiemarked er de sidste knap 10 år steget med ca. 189 pct., og det gør Danmark til et af de største aktiemarkeder i Europa set i forhold til landets størrelse. Det skyldes især den stærke performance og fremgang, vi har set blandt de større danske virksomheder, ikke mindst Novo Nordisk. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.

I de sidste knap 10 år har det danske aktiemarked oplevet en markant stigning i værdien. Siden 2014 er den samlede værdi af aktiemarkedet steget fra 2.033 mia. kr. til 5.874 mia. kr. i dag. Det svarer til en vækst på ca. 3.841 mia. kr. eller cirka 189 pct.

To tredjedele af væksten skyldes værdistigning blandt eksisterende virksomheder, og specielt hos de større danske virksomheder. Det gælder i særlig grad Novo Nordisk, hvis aktieværdi siden 2014 er vokset med næsten 20 pct. pr. år. Det svarer til ca. 2.500 mia. kr. eller cirka to tredjedele af den samlede udvikling i værdien af det danske aktiemarked over perioden. Til gengæld ses en betydelig mindre værdistigning blandt mid-, small- og mikro-cap virksomheder. Det skyldes ikke kun, at der er tale om små virksomheder, de har heller ikke performet nær så godt som de store. Nyudstedte aktier fra allerede børsnoterede virksomheder samt børsnoteringer af nye virksomheder har også bidraget til væksten – dog i langt mindre grad end værdistigningerne.  

Når vi sammenligner med andre lande, har Danmark et stort aktiemarked set i forhold til landets størrelse (BNP). Faktisk er vi i dag højere rangeret end Sverige, der historisk er kendt for at have et stort og aktivt aktiemarked. Mens værdien af aktiemarkedet er 213 pct. af BNP i Danmark, er det 168 pct. i Sverige, 66 pct. i Norge og 104 pct. i Finland. På en rangliste for hele Europa ligger Danmark således nummer to og er derfor sammen med Sverige absolut i top, hvilket de seneste års udvikling har bidraget til. Tilbage i 2014 var billedet et helt andet; her lå Danmark lavere end Sverige, hvor Sverige med 114 pct. var på tredjepladsen og Danmark på fjerdepladsen med 101 pct.

Danmarks styrke ligger ubetinget i markedet for store virksomheder, ikke mindst i kraft af Novo Nordisk, der i dag er Europas mest værdifulde aktieselskab. Men også DSV og Mærsk ligger inden for top-100. Til sammenligning har Norge, Sverige og Finland hver kun én virksomhed inden for Europas top-100, og de er alle væsentligt lavere placeret på listen på hhv. en 30., 42. og 79. plads.

Omvendt er det danske marked for mindre virksomheder forholdsvist svagt sammenlignet med vores nordiske nabolande – og ikke mindst Sverige, der er et foregangsland på specielt det område.

Ser vi på fordelingen af ejerskabet af og handel med aktier, har udlandet omtrent samme syn på det danske aktiemarked hvad angår styrker og svagheder: Hvor udenlandske investorer ejer knap tre fjerdedele af aktiekapitalen blandt Danmarks fem største virksomheder, ejer de kun små 20 pct. af aktierne i de helt små virksomheder.     

”De sidste 10 års markante stigning i værdien af vores aktiemarked bekræfter, at investorerne ser muligheder og stabilitet i de danske virksomheder. Det har styrket Danmark som spiller på de europæiske kapitalmarkeder”, siger Anders Schou, direktør for Kapital og Markedsregulering i Finans Danmark, og fortsætter:

”Det er tydeligt, at Danmarks styrke i europæisk sammenhæng ligger i de store virksomheder, hvoraf flere er blandt Europas mest værdifulde. Men analysen understreger fortsat behovet for at styrke markedet for de mindre virksomheder. Det kræver en bred indsats for at tiltrække investeringer, sikre at der er uhindret adgang for udenlandske investorer og mere generelt fortsætte arbejdet med at skabe et stærkt europæisk kapitalmarked”.

Læs hele nyheden her

Finans Danmark

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

www.finansdanmark.dk

Følg pressemeddelelser fra Finans Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Finans Danmark

Få timers undervisning øger børns økonomiske viden betragteligt18.4.2024 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Hvert år i uge 11 holder Finans Danmark Pengeuge i hele landet. I 10 år har initiativet nu eksisteret, hvor de ældste elever i grundskolen kan deltage og både bruge undervisningsmaterialet udarbejdet i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening og undervisningsforlaget FORSTÅ og få en bankmedarbejder ud og gæsteundervise. Og nu viser en helt ny undersøgelse at undervisningen virker. Børn, der er blevet undervist i privatøkonomi i løbet af Pengeuge, øgede deres finansielle viden med hele 18 procent.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye