Danva

Vandprisen følger den generelle prisudvikling

Del

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har opdateret sit interaktive "vandpris på danmarkskort" med nye vandpriser for 2024. Det betyder, at forbrugerne kan få et samlet overblik over, hvad de betaler for at få leveret drikkevand og afledt spildevand hos selskaber under vandsektorloven.

DANVAs opdatering af vandpriser for 2024 viser, at den gennemsnitlige vandpris er steget med omtrent 5 %, sammenlignet med sidste år. Spildevandstaksterne oplever den største stigning, mens stigningen i drikkevandstaksterne har været mere moderat.

Vandsektoren arbejder for den størst mulige åbenhed om deres formål med at understøtte folkesundheden og sikre miljøet.
”Åbenhed er en af vandsektorens grundlæggende værdier. Derfor bestræber vi os på at gøre den ensartethed og forskellighed, som afspejler vandselskabernes vilkår, endnu mere transparent over for omverdenen,” siger fagleder i DANVA, Thomas Sørensen.

”DANVA ønsker med det grafiske overblik over vandprisen med tilhørende baggrundsinformationer desuden at sikre en korrekt og neutral fremstilling af selskabernes takster.”

En kundetilfredshedsundersøgelse, som er udarbejdet af DANVA, har vist, at mange ikke kender navnet på sin vandleverandør, eller hvem der renser vandet, samt hvad det faktisk koster.


Det påvirker vandprisen
Vandpriserne for 2024 er fastsat i 2023 og afspejler forventningen til prisudviklingen i samfundet på det tidspunkt. For drikkevandsselskaber lå den forventede stigning her på 9,77%, mens spildevandsselskaberne forventede en prisstigning på 4,97%. For nogle selskaber er vandprisen steget mere end den normale prisudvikling, hvilket f.eks. kan skyldes større investeringer i klimaløsninger, etablering af nye vandværker eller ekstra pålagt skattebyrde.

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Det skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som vandselskaberne har. Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Geologiske forhold kan gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. Desuden kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Der er herudover store forskelle på, hvor meget et selskab investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger og hvor mange kunder, der er til at deles om betalingen for investeringen. I for eksempel et tyndt befolket forsyningsområde med mange sommerhuse kan forbrugerne komme til at betale mere for vandet, fordi der ganske enkelt er færre kunder med et samlet mindre vandforbrug til at afdrage på den fælles investering.

Datagrundlag:
Det interaktive "vandpris på danmarkskort" viser vandpriserne for de selskaber, som er underlagt vandsektorloven. Kortet er bygget op omkring de ca. 225 vandforsyninger, som efterfølgende er blevet tilknyttet et spildevandsselskab. Ved at klikke på en pris vises en tabel til højre, der angiver vandselskab og tilhørende spildevandsselskab med de respektive takster og udgiften ved tre forskellige årlige forbrug.

Kan man ikke finde sit vandværk på kortet, kan det skyldes, at det ikke er omfattet af vandsektorloven.

Af licensmæssige årsager vises rapporterne på danva.dk på hverdage fra kl. 7 til kl. 19.

Læs ”vandpris på danmarkskort

Nøgleord

Kontakter

DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA er brancheorganisation for danske vandselskaber. DANVA: 

Forener alle vandkredsløbets aktører i samarbejde om bæredygtige løsninger.

Forstærker alle, der sikrer forbrugernes tillid til vand, effektiv drift og en høj forsyningssikkerhed.

Fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber liv og sundhed.

Følg pressemeddelelser fra Danva

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danva

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye