Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har omlagt plejen af træbevoksninger langs vejene

Del

Naturen skal holdes i ave langs statsvejene af hensyn til trafiksikkerheden. Men Vejdirektoratet har omlagt sine årlige klipninger, så der nu også er blik for landskabsarkitektur, natur og biodiversitet. I øjeblikket bliver beplantningen langs Esbjergmotorvejen plejet, og senere i år kommer turen til hovedlandeveje på Sjælland og i Syddanmark.

Esbjergmotorvejen blev etableret i slutningen af 1990´erne, og i den forbindelse blev der etableret en masse beplantninger efter ideer og tegninger fra landskabsarkitekt Møller & Grønborg. Beplantningerne blev passet og plejet i de første fem år, men herefter har plejen gennem de seneste årtier alene omfattet årlige gentagne klipninger i kanterne mod vejbanerne. Men nu får træbevoksninger den helt store kur.
Esbjergmotorvejen blev etableret i slutningen af 1990´erne, og i den forbindelse blev der etableret en masse beplantninger efter ideer og tegninger fra landskabsarkitekt Møller & Grønborg. Beplantningerne blev passet og plejet i de første fem år, men herefter har plejen gennem de seneste årtier alene omfattet årlige gentagne klipninger i kanterne mod vejbanerne. Men nu får træbevoksninger den helt store kur. Arkil

Trafiksikkerheden vejer stadig tungest, men Vejdirektoratet har besluttet at gribe sin pleje af træbevoksninger langs statsvejene anderledes an til gavn for blandt andet biodiversiteten og landskabelig æstetik. Hidtil har plejen af beplantninger udelukkende omfattet årlige klipninger tættest på vejen. Nu udføres der langs Esbjergmotorvejen målrettede udtyndinger, så de blivende træer får bedre vilkår for på længere sigt at udvikle sig til sunde, stabile og stormfaste træer – og noget af det udtyndede bliver for første gang liggende til glæde for biodiversiteten.

-  Vi har næsten 8.000 kilometer vejkant langs statsvejene, og det er helt oplagt at bruge den plads til at skabe mere biodiversitet. Insekter er vigtige bestøvere af planter og fødekilder for en lang række dyr, og derfor er det vigtigt at have fokus på at skabe flere levesteder, som for eksempel ved at lade de fældede træer ligge, siger transportminister Thomas Danielsen.

Det igangværende arbejde langs Esbjergmotorvejen bliver i årets løb suppleret af omfattende pleje flere steder i Danmark. I Syddanmark vil træbevoksningerne langs hovedlandevejene få langsigtet pleje, og det samme gælder vejene omkring København, strækningen fra Holbæk op mod Odden færgehavn samt enkelte lokaliteter på Sydmotorvejen.   

Udover anlagte beplantninger findes der meget selvsået træbevoksning langs vejene. Det skyldes grundlæggende, at Danmark er et skovland. Hvis man lader et areal stå urørt i Danmark, så vil der over tid indfinde sig skov på dette areal. Selvsået træbevoksning er dog generelt uønsket tæt på motorvejen, når bevoksningen når en størrelse, højde og karakter, som gør, at der kan være risiko for, at træer vælter ud over vejen, eller der er risiko for påkørsel af træerne. Derfor fælder Vejdirektoratet som udgangspunkt denne type bevoksning.

Fagprojektleder Martin Hostrup, Vejdirektoratet, siger:
- Hovedparten af de træer, som fældes oparbejdes til træflis og sælges til varmeværkerne. Det er god økonomi og grøn varme. Men de træer og grene, som kan blive liggende uden risiko for trafiksikkerheden, skal ligge og henfalde naturligt til glæde for alt, der kribler og krabler.

Træflis fra bæredygtig drift af bevoksninger er en grøn vedvarende energikilde i modsætning til kul, gas og olie. Træflis er biomasse, som bidrager til reduktion af CO2-udledningen. Vejdirektoratet sender plejen af hovedlandevejene i udbud i løbet af dette forår, og arbejdet skal foregå det næste år.

Kontakter

Billeder

Foto fra Esbjergmotorvejen, hvor en mand løfter grene op på et lad.
Vejene omkring København, strækningen fra Holbæk op mod Odden Færgehavn, hovedlandevejene i Syddanmark og enkelte lokaliteter på Sydmotorvejen vil også få den store foryngelseskur i år.
Download

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye