Ørsted A/S

Ørsted sikrer sig fortrinsret til lavemissionsstål via hensigtserklæring med Dillinger

Del

Ørsted og Dillinger (Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke) styrker i dag deres partnerskab, da Ørsted har sikret sig fortrinsret til at købe Dillingers lavemissionsgrovpladestål til sine havvindmøllefundamenter. Gennem hensigtserklæringen understøtter Ørsted Dillingers bestræbelser på at reducere CO2-udledningen i sin stålproduktion og er dermed medvirkende til at sikre en robust forsyningskæde, en tilstrækkelig kapacitet af stål og muligheden for at levere på forventede kommende auktionskriterier.

Stålfundamenter til Ørsteds havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3 i Tyskland
Stålfundamenter til Ørsteds havvindmøllepark Borkum Riffgrund 3 i Tyskland

Ørsted, verdens førende virksomhed inden for havvind, og Dillinger, Europas største producent af grovpladestål, styrker i dag deres samarbejde yderligere ved at indgå en aftale om, at Ørsted vil blive tilbudt den første batch af lavemissionsstål fra Dillinger med forbehold for tilgængelighed og kommercielle vilkår og betingelser. Stålpladerne indgår i fundamenterne til havvindmøller og skal bruges til fremtidige projekter. Under hensyntagen til de nuværende teknologiske produktionsmetoder forventes reduktionen af den procesrelaterede CO2-udledning fra produktionen at ligge på ca. 55-60 % sammenlignet med konventionel grovpladeproduktion.

Inden for rammerne af en stor leveringsaftale, der blev indgået i 2022, har Ørsted sikret sig mulighed for fra og med 2024 at indkøbe store mængder stål, som er den vigtigste råvare inden for havvind, samtidig med at Dillinger får den nødvendige støtte til at investere yderligere i sin nye produktion af lavemissionsstål. Ørsted forventer at kunne købe lavemissionsstål produceret på Dillingers produktionsanlæg i Dillingen i Tyskland fra 2027-2028.  

Den langsigtede aftale om indkøb af lavemissionsstål er et eksempel på, hvordan Ørsted bruger sin ledende position inden for indkøb relateret til havvind, sin brancheførende indsats for at reducere CO2-udledningen og sin stærke partnerskabstilgang med sine leverandører til at fremme bæredygtige løsninger og styrke den grønne omstilling. Aftaler som disse er, sammen med lovgivningsmæssig støtte, nødvendige for at reducere omkostningerne ved produktion og anvendelse af lavemissionsstål ved tidligt at bekræfte efterspørgsel og kan i sidste ende hjælpe med til at fremtidssikre og stabilisere forsyningskæderne inden for europæisk havvind gennem grønnere produktionsmetoder. Gennem dette partnerskab vil Ørsted styrke sin position inden for havvind ved at sikre forsyningen af vigtige råmaterialer og øge synligheden af den kapacitet, der står til rådighed.  

EU har for nylig vedtaget forordningen om nettonulindustri – den såkaldte Net Zero Industry Act og denne gør det obligatorisk at anvende andre kriterier end prisen ved auktioner inden for vedvarende energi i EU. Aftalen med Dillinger er således ikke kun med til at fremskynde en reduktion af stålindustriens CO2-udledning, men giver også Ørsted mulighed for at levere på forventede CO2-reduktionskriterier ved kommende auktioner. 

Virginie Van de Cotte, Chief Procurement Officer hos Ørsted, siger: "Hos Ørsted har vi et tættere bånd til forsyningskæden end andre udviklere af havvind, og det bånd vil vi bruge til at understøtte vores forretning og den grønne omstilling generelt. Langsigtede aftageraftaler som denne er afgørende for at reducere CO2-udledningen fra materialer som stål, da det kræver klare efterspørgselssignaler at drive investeringer i de teknologier, der er nødvendige for at nedbringe CO2-udledningen i produktionen. Vi er glade for at kunne hjælpe Dillinger med at udvikle produktionen af lavemissionsstål på sine anlæg i Europa ved at underskrive denne hensigtserklæring. En aftale, der også vil gøre det muligt for Ørsted yderligere at diversificere sin forsyningskæde, sikre kapacitet og levere på forventede fremtidige auktionskriterier." 

Stefan Rauber, administrerende direktør for Dillinger, siger: "Aftalen med Ørsted beviser, at stål, der er produceret i Tyskland, er relevant for, at vi lykkes med klima- og energiomstillingen, og at der er en fremtid for det. Med støtte fra den tyske regering investerer vi nu i omstillingen af vores produktionsanlæg for at kunne producere CO2-reduceret stål fra 2027 og frem."

Danny van der Hout, kommerciel direktør hos Dillinger, tilføjer: "Vi vil gerne takke Ørsted for at have tillid til vores ekspertise og den høje kvalitet af vores stål. Dillinger-teamet er stolt over at bidrage til den yderligere udbygning af vedvarende energi med sine innovative produkter."

Fundamenterne står for 21 % af CO2-udledningen i løbet af en havvindmølleparks livscyklus og er dermed en af de største enkeltstående kilder til CO2-udledning. For at nå de videnskabeligt baserede mål for 2040 om en nettoudledning på nul, som Ørsted har forpligtet sig til, er det afgørende, at disse udledninger reduceres.  

____________________________________________________________________________________

Faktaboks 

Ørsted og vindmølleparker med nettoudledning på nul 

Udbygningen af havvind er afgørende for at øge forsyningssikkerheden, sikre billig energi til alle og ikke mindst bremse klimakrisen. CO2-udledningen fra vindenergi er 99 % lavere end fra kul, men for at opnå en nettoudledning på nul skal vi reducere CO2-udledningen fra produktionen af de materialer og komponenter, der bruges i vindmølleparkerne. Dette efterspørges også i stigende grad af forbrugerne af vedvarende energi og af de politiske beslutningstagere.  

Ørsted, som er den første virksomhed i sektoren for vedvarende energi med et videnskabeligt baseret mål om en nettoudledning på nul, lancerede for tre år siden et brancheførende program for reduktion af CO2-udledningen i sin forsyningskæde. Ørsted har arbejdet tæt sammen med sine strategiske leverandører, herunder Dillinger, for at reducere CO2-udledningen i forsyningskæden inden for vedvarende energi for at skabe en ramme, der fremmer den grønne omstilling. I dag dækker to tredjedele af selskabets strategiske leverandører deres elforbrug med grøn strøm, og 40 % har enten forpligtet sig til eller vedtaget et videnskabeligt baseret mål. 

Sammen med andre ledere inden for bæredygtighed fokuserer Ørsted nu sine indkøb, således at efterspørgslen efter de teknologier, der er nødvendige for at nedbringe CO2-udledningen fra stål, øges. Ørsted er stiftende medlem af flere tværsektorielle initiativer, såsom Climate Groups SteelZero-initiativ og World Economic Forums First Mover Coalition (FCM), hvor man har forpligtet sig til at købe lavemissionsstål fra 2030 (SteelZero: 50 % lavemissionsstål i 2030, og FMC: 10 % CO2-neutralt stål i 2030). 

I juni 2023 annoncerede selskabet – som det første i sektoren – lavemissionsprojekter på tværs af alle nøglekomponenter inden for havvind. Ved at integrere og skalere de nyeste løsninger til reduktion af CO2-udledningen opbygger Ørsted kompetencer til at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter vindmølleparker med en nettoudledning på nul, samtidig med at virksomheden øger incitamentet til at investere i lavemissionsteknologier i forsyningskæden for vedvarende energi. 
_____________________________________________________________________________________

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Ørsted Global Media Relations
Kathrine Ejlskov
99 55 10 23
katej@orsted.com  

Dillinger Media Relations:
Martin Reinicke
+49 6898 10 2211
martin.reinicke@stahl-holding-saar.de

Juliane Wernet
+49 6898 10 2234
juliane.wernet@stahl-holding-saar.de


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). Ørsted har ca. 8.900 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2023 en omsætning på 79,3 mia. kr. (10,6 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og X.

Om Dillinger 
Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger) blev grundlagt i 1685 og er i dag verdens førende inden for fremstilling af grovpladestål af høj kvalitet. Dillinger-koncernen beskæftiger i alt 6.200 medarbejdere. Højteknologiske plader fra Dillinger bruges over hele verden, når exceptionelle og teknisk krævende projekter skal gennemføres inden for områder såsom stålkonstruktion, maskinindustrien, boreindustrien, havvindindustrien, rørproduktion og kedelkonstruktion.

Læs mere på: www.dillinger.de

Vedhæftede filer

Andre sprog

Følg pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Ørsted A/S

Ørsted enters into new major agreement on carbon removal with Microsoft22.5.2024 11:50:43 CEST | Press release

In a landmark deal, Ørsted will sell a further one million tonnes of carbon removal over a ten-year period to Microsoft from Avedøre Power Station, which is part of the bioenergy carbon capture and storage (BECCS) project ‘Ørsted Kalundborg CO2 Hub’. This new agreement builds on an existing commitment by Microsoft to buy 2.67 million tonnes from Asnæs Power Station, bringing the total purchase under contract to 3.67 million tonnes of CO2. As part of the ‘Ørsted Kalundborg CO2 Hub’, Ørsted will establish carbon capture at its wood chip-fired Asnæs Power Station in Kalundborg in western Zealand and at the Avedøre Power Station’s straw-fired boiler in the Greater Copenhagen area. The 430,000 tonnes per year of biogenic CO2 from the combined heat and power plants will be shipped to a storage reservoir in the Norwegian part of the North Sea and stored permanently. The 'Ørsted Kalundborg CO2 Hub' is set to become operational by the beginning of 2026. The new agreement between Ørsted and Micr

Ørsted indgår ny stor aftale om CO2-fjernelse med Microsoft22.5.2024 11:50:43 CEST | Pressemeddelelse

I en ny aftale vil Ørsted over en tiårig periode sælge yderligere 1 million ton CO2-fjernelse til Microsoft fra Avedøreværket, som er en del af Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’. Microsoft har tidligere indgået en aftale med Ørsted om at købe 2,67 millioner tons CO2-fjernelse fra Asnæsværket, og med den nye aftale ender den samlede aftalte volumen på 3,67 millioner tons CO2. Som en del af ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’ vil Ørsted etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg i Storkøbenhavn. De 430.000 tons biogen CO2, der årligt fanges på kraftværkerne, transporteres til et lagringsreservoir i den norske del af Nordsøen, hvor det skal opbevares permanent. ’Ørsted Kalundborg CO2 Hub’ forventes at blive sat i drift i starten af 2026. Den nye aftale mellem Ørsted og Microsoft indebærer, at Microsoft fra 2026 vil aftage 1 million ton CO2-fjernelse fra den halmfyrede blok på Avedøreværket. Kra

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye