Furesø Kommune

Nu starter udbygningen af fjernvarme i Værløse

Del

Sidst i marts 2024 starter anlægsarbejdet med at udbygge 1. etape af fjernvarmenettet i området nord for Kollekollevej i Værløse i Furesø Kommune. Inden da skal to midlertidige arbejdspladser etableres i nærområdet.

Nu starter udbygningen af fjernvarme i Værløse. Midlertidige byggepladser etableres i næromårdet fra slutningen af marts 2024.
Nu starter udbygningen af fjernvarme i Værløse. Midlertidige byggepladser etableres i næromårdet fra slutningen af marts 2024. Furesø Kommune

Lige før påske begynder udbygningen af fjernvarme i Værløse i Furesø Kommune. Det er i området nord for Kollekollevej centreret omkring vejene Skolekrogen, Skovlinien og Lille Værløsevej. Over 350 ejendomme i dette område skal forsynes med fjernvarme.

Før udbygningen kan begynde, er det nødvendigt for entreprenøren Per Aarsleff A/S at etablere en midlertidig arbejdsplads i nærområdet til at opstille skurvogne og oplag af maskiner, rør og opgravet jord. Sidstnævnte skal så vidt muligt tilbage i udgravningerne.

”Fjernvarme er en billig, forsyningssikker og mere CO2-neutral energiforsyning, som vi gerne vil fremme i Furesø. Det er vigtigt for den politisk vedtagne varmeplan. Byggepladsen er en forudsætning for, at der kan etableres fjernvarme i området. Derfor har vi udlejet området ved Skovlinien nord for Svanesøen til Per Aarsleff A/S på en midlertidig lejekontrakt, der blandt andet stiller krav om at reetablere området efter brug, og at der opnås de nødvendige miljøtilladelser”, siger Claus Torp, der er by- og kulturdirektør i Furesø Kommune.

Kun ren jord og arbejde i dagtiden

I miljøtilladelserne vil der blandt andet indgå vilkår om, at der kun må håndteres forklassificeret klasse 0 og 1 jord (ren jord). Samtidig må der kun udføres støjende aktiviteter på pladsen på hverdage mellem kl. 07.00-18.00.

Samtidigt er der også indgået lejeaftale om et område mellem Kirke Værløsevej og Dalsø Park. Denne gang med Vestforbrænding. For dette område gælder tilsvarende betingelser som for arealet ved Skovlinien. Det forventes dog, at Dalsø Park først tages i brug på et tidspunkt, hvor udrulningen af fjernvarmen har bevæget sig tættere på Værløse Vest. Der vil begge steder blive etableret et paddehegn ud mod de to søer.

Pladserne reetableres

Inden byggepladserne tages i brug vil det øverste muldlag blive skrællet af og lagt i en vold langs arealets udkant så det kan tilbageføres, når pladsen reetableres. Herefter skal der etableres hegn om området, og der skal laves tilkørsler og placeres skurvogne m.m. På Skovlinjen vil der ud for arbejdspladsen blive sat skilte op med arbejdskørsel og hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Placeringen af byggepladserne er nøje udvalgt og kan ikke ligge andre steder. Der er ingen lokalplaner for områderne, der forhindrer, at der kan etableres midlertidige arbejdspladser i forbindelse med fjernvarmeudrulningen.  Der er taget højde for både de trafikale og de miljømæssige forhold. Cyklister vil fx fortsat kunne færdes sikkert i områderne, og pladserne må kun modtage ren jord.

Opgravning til fjernvarmerør

Næste trin er, at der afspærres og graves op til fjernvarmerør på Skovlinien, strækningen mellem Kollekollevej og Lille Værløsevej. På denne strækning bliver Skovlinien ensrettet, så man kun kan køre fra nord mod syd (retning Kollekollevej). Arbejdet vil forventeligt starte i påsken eller umiddelbart herefter.

Kontakter

Claus TorpBy- og kulturdirektør

Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv, Center for Kommunale ejendomme og Anlæg, Center for By og Miljø.

Tlf:7216 5858clt1@furesoe.dk

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye