Miljøminister vil lave forbud: Nye tal viser markant udledning af farlige stoffer fra skibe

Del

Udledningen af giftigt røggasvand er en markant kilde til miljøfarlige stoffer i havmiljøet. Op mod 20 procent af udledningen af nikkel til havet kommer fra det såkaldte scrubbervand. Miljøminister Magnus Heunicke har nu indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om et forbud.

Nye tal fra Miljøstyrelsen viser, at udledningen af scrubbervand fra skibe er en væsentlig kilde til flere af de tungmetaller og tjærestoffer som forurener havmiljøet. Skibe bruger såkaldte scrubbere for at rense røggassen for svovl ved at vaske røgen for herefter at udlede scrubbervandet direkte til havet.

Det har medvirket til, at der er for høje niveauer af en række tungmetaller og tjærestoffer som bly, cadmium, anthracen og benz(a)pyren i havmiljøet. Beregninger fra Miljøstyrelsen viser, at op mod 20 procent af udledningen af nikkel og 7 procent af udledningen af anthracen kommer fra scrubbervand.

Tungmetaller i fisk og skaldyr til konsum kan i større mængder give alvorlige negative effekter for mennesker. Fx kan for høje mængder af bly påvirke centralnervesystemets udvikling, herunder evnen til at lære og huske, mens cadmium kan påvirke nyrernes funktion.

”Når der udledes tungmetaller og tjærestoffer til vores havmiljø, forsvinder de stort set ikke og forbliver i konstant cirkulation i havet. Stofferne ophobes på havbunden og i havets fødekæder, og det er dybt bekymrende for vores havmiljø og vores sundhed. Det er vi nødt til at finde en langsigtet løsning på,” siger miljøminister Magnus Heunicke.

International Council on Clean Transportation estimerede i 2020, at der udledes 68 mio. tons scrubbervand indeholdende tungmetaller og tjærestoffer indenfor 22 km fra kysten i Danmark. Det gør Danmark til det land i verden, hvor der udledes den sjettestørste mængde.  

Derudover viser en ny analyse fra NIVA Danmark om det samlede menneskelige pres på de danske havområder, at miljøfarlige stoffer er den tredjestørste presfaktor for havmiljøet.

Miljøministeren har nu indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om hvordan udledningen af scrubbervand kan forbydes. Ministeren vil bl.a. præsentere partierne for konkrete modeller for mulige lovændringer. 

Fakta:

Tabel

Opgørelse over beregnede, tilførte mængder (kg/år) af udvalgte metaller og tjærestoffer, der udledes direkte til det danske havområde inden for 12 sømil (22 km) fra kysten. I parentes angives overslag over den procentvise tilførsel baseret på de viste kilder/transportveje.

Parameter

Scrubber-udledninger1

Atmosfærisk deposition (tilføres via luften)2

Regn-betingede udledninger2

Renseanlæg2

Industri2

Anthracen

2,8 (7,2%)

32

0,30

4,0

0,01

Benz(a)pyren

1,2 (0,8%)

142

0,46

8,2

0,11

Bly

256 (0,8%)

29.738

255

886

436

Cadmium

30 (2,7%)

1.076

5

15

0,56

Nikkel

2.946 (20%)

9.807

327

1.493

118

Zink

7.293 (1,5%)

449.234

8.943

12.167

355

Kobber

1.838 (3,5%)

48.720

850

910

44

 Kilde: Miljøstyrelsen.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Malena Chandrasekaran Pirasath, Miljøministeriet, tlf. 21 72 53 93.

Billeder

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye