AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Råderummet kan opjusteres med omkring otte milliarder, peger ny analyse på

Del

Det finanspolitiske råderum er flere gange blevet opjusteret markant i løbet af de seneste år, og økonomiske nøgletal peger i retning af endnu en opjustering i foråret. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) vurderer, at den strukturelle beskæftigelse kan opjusteres med 30.000 personer, svarende til et øget råderum på otte milliarder kroner.

Facaden på Finansministeriets bygning i København
I en ny analyse vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at den strukturelle beskæftigelse kan opjusteres med omkring 30.000 personer, hvilket øger råderummet med omkring otte milliarder kroner.

OFFENTLIGE FINANSER

Selvom de fleste havde forventet en afmatning, bliver dansk økonomi ved med at overraske positivt. Det giver også anledning til at opjustere den strukturelle beskæftigelse og råderummet.

I en ny analyse vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at den strukturelle beskæftigelse kan opjusteres med omkring 30.000 personer, hvilket øger råderummet med omkring otte milliarder kroner.

Højere beskæftigelse og mindre pres på arbejdsmarkedet

Analysen viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen er steget med omkring 10.000 personer siden råderummet sidst blev opgjort i august.

Samtidig peger en række indikatorer på, at presset på arbejdsmarkedet er reduceret. Antallet af ledige stillinger er blevet mindre og der er færre virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft. Samtidig er inflationen faldet til mere normale niveauer i løbet af det seneste år.

"Når presset på arbejdsmarkedet er blevet mindre, peger det i retning af, at en større del af beskæftigelsesfremgangen de seneste år har været strukturel," siger Gustav Elias Dahl, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

AE vurderer, at det såkaldte beskæftigelsesgab (forskellen mellem den faktiske og strukturelle beskæftigelse) kan nedjusteres med omkring 20.000 personer i forhold til Finansministeriets seneste vurdering.

Det giver samlet en opjustering af den strukturelle beskæftigelse på omkring 30.000 personer.

Råderummet er misvisende

I analysen peges der også på, at opgørelsen af råderummet er misvisende.

Over tid stiger både statens indtægter og udgifter helt naturligt. Skatteindtægterne vokser på grund af højere lønninger og større arbejdsstyrke. Udgifterne vokser som følge af stigende lønninger i det offentlige samt flere ældre og børn. Men i råderummet indregnes kun de voksende indtægter, men ikke stigningen i udgiftsbehovet. Derfor ser råderummet unaturligt stort ud.

AE foreslår derfor en supplerende opgørelse af et såkaldt ”nettoråderum”, hvor både stigningen i indtægter og udgifter medregnes.

”Når der i dag udmøntes råderum til velfærd, er der i virkeligheden tale om annullerede besparelser. Det giver en skæv forventningsafstemning med befolkningen, når borgerne får at vide, at der investeres milliarder i velfærden, mens serviceniveauet i virkeligheden blot fastholdes eller ligefrem forringes,” siger Gustav Elias Dahl.

Analysens hovedkonklusioner

  • Beskæftigelsen har overrasket positivt i løbet af 2023, og det seneste tal for lønmodtagerbeskæftigelsen er cirka 10.000 personer højere end da råderummet sidst blev opgjort. Samtidig er presset på arbejdsmarkedet reduceret siden medio 2023. Det indikerer en mindre forskel mellem den faktiske og strukturelle beskæftigelse (beskæftigelsesgab) og dermed en højere strukturel beskæftigelse end hidtil forudsat. AE vurderer, at beskæftigelsesgabet kan sænkes med 20.000 personer.

  • AE vurderer, at den strukturelle beskæftigelse kan opjusteres med 30.000 personer svarende til et øget råderum på 8 milliarder kroner.

  • Den nuværende opgørelse af råderummet er misvisende, fordi udgifterne til demografiske ændringer og stigende velstand ikke er indregnet. Vi introducerer et nyt begreb, "nettoråderummet", hvor der korrigeres for udgiftsbehovet til velfærd i opgørelsen.

  • Der er luft i budgettet frem mod 2030, men herefter venter der år med underskud på de offentlige budgetter. Hvis udgiftsbehovet til velfærden skal dækkes i perioden 2030-2040, er der således et negativt nettoråderum på 28 milliarder kroner i denne periode, hvis der sigtes efter et strukturelt underskud på 0,5 procent af BNP.

Læs analysen her

Kontakter

Links

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. AE’s overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed.

Følg pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Analyse: Liberal Alliances spareplaner vil koste titusindvis af medarbejdere i det offentlige på fire år13.4.2024 06:05:00 CEST | Pressemeddelelse

Hvis man gennemfører Liberal Alliances spareforslag i den offentlige sektor, svarer det til, at der i perioden 2026-2030 skal spares 30.000 offentligt ansatte væk, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). I samme periode øges medarbejderbehovet som følge af aldrende befolkning. Dermed efterlader Liberal Alliances politik et samlet gab på 39.000 medarbejdere.

Akademikere udgør 11,5 procent af Københavns Kommune ansatte. I Esbjerg udgør de 3,7 procent5.4.2024 05:05:00 CEST | Pressemeddelelse

Se tallet for din kommune: Der er store forskelle på, hvor mange af den enkelte kommunes ansatte, der har akademisk baggrund, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). På landsplan er der kommet 10.000 flere kommunale fuldtidsakademikere siden 2007, selvom den samlede kommunale beskæftigelse er faldet med 5.900 fuldtidspersoner. I regionerne er der ansat 6.000 flere akademiske fuldtidspersoner.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye