Lyngby-Taarbæk Kommune

Ny cykelstrategi skal få flere op på cyklen og gøre cykling til et centralt og attraktivt transportmiddel for alle i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Del

Den 24. januar godkendte kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune ”Cykelstrategi 2023-2032”. Kommunen ønsker at skabe en cykeloplevelse, der er tryg, sikker og appellerende for alle, uanset alder, strækning og tidspunkt - så cykling bliver en naturlig del af hverdagen og bylivet.

Der er allerede en veludviklet cykelinfrastruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune, og det skal den nye cykelstrategi bygge videre på. Ved at få flere op på cyklerne reduceres trængsel og miljøpåvirkning fra den øvrige trafik, og det er en stor sidegevinst ved strategien.

Visionen med cykelstrategien er netop at: ”Det skal være attraktivt og trygt for alle at cykle i Lyngby-Taarbæk Kommune, for at styrke en grøn, sund og trængselsreducerende transportform.”

Vi er dedikerede til at skabe en bæredygtig, sund og dynamisk kommune, hvor cyklen spiller en afgørende rolle i samspil og balance med øvrige transportmidler. Vi ønsker, at vores kommune skal være kendt som et cykelvenligt sted, hvor cykling er en naturlig del af vores hverdag og bidrager til en grønnere, sundere og mere bæredygtig fremtid”, siger Richard Sandbæk, formand for Teknikudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Et af målene med strategien er, at andelen af folk der cykler i 2032 skal udgøre minimum 21% modsat de i dag 12,8% - og samtidig skal tilfredsheden med at være cyklist i kommunen stige. Der er derfor lagt op til forskellige tiltag, som gør det mere attraktivt og trygt at færdes som cyklist i kommunen.

I forlængelse af cykelstrategien er forvaltningen nu i gang med at udarbejde en tilhørende handleplan og vil inddrage relevante interessenter, blandt andet Cyklistforbundets lokalafdeling. Man ønsker primært at opnå en stigning i cykelrejser gennem adfærdsændrende tiltag og bedre udnyttelse af den eksisterende cykelinfrastruktur.

Supercykelsti samarbejdet fejrer 15-års jubilæum

For at sætte skub i strategien fra start arbejder kommunen på et event i samarbejde med Supercykelstisekretariatet. Supercykelsti samarbejdet har 15-års jubilæum i 2024, og det er en oplagt mulighed til at komme ud på cykelstierne og tale med cyklisterne om, hvordan man fremadrettet vil arbejde med at gøre det mere attraktivt at være cyklist i Lyngby-Taarbæk.

Kontakter

John Halkær KristiansenAfdelingschef Trafik og Mobilitet, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Tlf:30 50 71 51JOHNK@ltk.dk
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye