Finans Danmark

Høringssvar - forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og andre love

Del

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.

Vi bemærker i høringssvaret, at forslaget medfører, at personskattereglerne kompliceres yderligere. Det skyldes indførelsen af et nyt beskæftigelsesfradrag til seniorer og særligt omlægningen af topskatten.

Finans Danmark noterer, at aftalen om reform af personskatten alene fokuserer på at forbedre de skattemæssige vilkår for et øget arbejdsudbud. Finans Danmark beklager, at aftalen om reform af personskatten ikke indeholder nedsættelser af de højeste marginalskatter på aktieindkomst og positiv nettokapitalindkomst, så der kan realiseres positive afledte virkninger af en mindre uensartet og mindre asymmetrisk beskatning af fri opsparing.

Vi vurderer også, at der er behov for tiltag, som generelt kan bidrage til at øge konkurrencen for pensionsprodukter bl.a. til gavn for de beskæftigede og arbejdsudbuddet. Det fremhæves endvidere, at en fordobling af loftet for årlige indbetalinger til ratepension (63.100 kr. i 2024-niveau) f.eks. kan gennemføres uden at svække de offentlige finanser.

Aftale om reform af personskatter aktualiserer behovet for en forhøjelse af ratepensionsloftet. Det skyldes forslaget om en nedsættelse af topskattesatsen til 7,5 pct. (ny mellemskat) for arbejdsindkomst indtil 750.000 kr., der er skønnet at medføre en lavere marginalskat for ca. 280.000 personer – primært fuldtidsbeskæftigede. Modstykket til en lavere marginalskat på den del af bruttoaflønningen, der består af løn, er en aftagende tilskyndelse til at foretage pensionsindbetalinger for denne gruppe. Det er således en meget begrænset andel af denne gruppe, der modsvarende vil få en lavere marginalskat på pensionsopsparingen, når den senere beskattes på udbetalingstidspunktet. 

Når skattetiltag medfører, at incitamenterne til at foretage pensionsindbetalinger forringes, er det således ekstra vigtigt, at personer kan vælge pensionsordninger, som de værdiansætter højt. Det er typisk ratepensioner, som de enkelte beskæftigede værdiansætter højt. Alternativt er det naturligt at prioritere at få lønnen udbetalt med halv topskat til forbrug mv. – frem for pensionsopsparing. Det kan reducere individuel pensionsopsparing for de fuldtidsbeskæftigede.

Læs høringssvar (finansdanmark.dk)

Finans Danmark

Finans Danmark er interesse- og arbejdsgiverorganisation for penge- og realkreditinstitutter, kapitalforvaltere, børsmæglere, investeringsfonde, samt datacentraler, it- og fintechvirksomheder i den finansielle sektor.

www.finansdanmark.dk

Følg pressemeddelelser fra Finans Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Finans Danmark

Få timers undervisning øger børns økonomiske viden betragteligt18.4.2024 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Hvert år i uge 11 holder Finans Danmark Pengeuge i hele landet. I 10 år har initiativet nu eksisteret, hvor de ældste elever i grundskolen kan deltage og både bruge undervisningsmaterialet udarbejdet i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening og undervisningsforlaget FORSTÅ og få en bankmedarbejder ud og gæsteundervise. Og nu viser en helt ny undersøgelse at undervisningen virker. Børn, der er blevet undervist i privatøkonomi i løbet af Pengeuge, øgede deres finansielle viden med hele 18 procent.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye