Ingeniørforeningen, IDA

Skrøbelige planer for at indfri klimamålene bekymrer Ingeniørforeningen

Del

Klimarådets serviceeftersyn af regeringens klimaindsats – rådets årlige statusrapport – afspejler en bekymrende skrøbelighed i planerne for at indfri de danske klimamål, mener Laura Klitgaard, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA. Hun efterlyser mere robusthed i de forudsætninger, planerne bygger på.

”Den grønne omstilling af Danmark er en omfattende og kompleks affære, og vi kan sagtens forstå, at ikke alle forudsætninger følger en snorlige linje. Men det bekymrer os, at Klimarådet stadig finder væsentlige usikkerheder omkring indfrielsen af klimamålene for 2025 og 2030,” siger Laura Klitgaard.

Når det gælder 2025-målet, vurderer Klimarådet på den ene side, at målets nedre grænse på 50 procent er inden for rækkevidde, men påpeger samtidig en risiko for, at de forventede CO2-reduktioner ikke realiseres hurtigt nok til at få effekt på 2025-målet.

Med hensyn til målet om en 70 procents reduktion af CO2e inden 2030, vurderer Klimarådet, at det endnu ikke er anskueliggjort, at målet kan nås. Også her henviser Klimarådet til risikoen for, at mange af de forventede CO2-reduktioner ikke når at blive realiseret inden 2030.
For eksempel når det gælder landbruget, hvor flere tiltag ifølge Klimarådet ikke ser ud til at få den forventede effekt. Men også for industriens vedkommende, hvor Klimarådet anfører, at effekten af CO2-afgiften ’med stor sandsynlighed’ er overvurderet.

Samlet set er det vurderinger, der bør mane til eftertanke og føre til handling på Christiansborg, mener Laura Klitgaard.

”Her er vi jo inde at røre ved en diskussion om, hvorvidt realiseringen af klimamålene bygger på et for spinkelt fundament, at der er for mange ubekendte i de regnestykker og forudsætninger, som regeringen baserer klimaindsatsen på,” siger Laura Klitgaard, og efterlyser mere robuste scenarier for indfrielsen af klimamålene.

 ”Usikkerhed er det sidste, vi har brug for, her på dørtrinnet til 2025-målet, og hvor tiden til at indfri 2030-målet bliver stadig mindre,” siger Laura Klitgaard.

Kontakt: Ole Haun, presserådgiver i IDA. Mobil: 22 15 46 16

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye