Foreningen Bevar De Danske Skove

Dansk natur undergraves bag kulisserne

Del

Mens visse ordførere har travlt med en skræmmekampagne om tab af biodiversitet, har miljøministeriet forberedt en voldsom forarmelse af den natur, der hidtil har været beskyttet. Hermed er ministeriets udmøntning af natur- og biodiversitetspakken blevet langt den største trussel mod dansk natur.

Den åbne og brugervenlige skovnatur med høj biodiversitet opnået ved bæredygtig drift med en mosaik af driftsskov, urørte og plejede lysåbne arealer, som nu skal gøres ”vild” og utilgængelig for at lave storskalaforsøg med udsatte dyr uden tilskudsfodring.
Den åbne og brugervenlige skovnatur med høj biodiversitet opnået ved bæredygtig drift med en mosaik af driftsskov, urørte og plejede lysåbne arealer, som nu skal gøres ”vild” og utilgængelig for at lave storskalaforsøg med udsatte dyr uden tilskudsfodring.

Medlemmer af Bevar de danske Skove har måttet indse, at kampen for bevarelsen af en anerkendt høj naturkvalitet i de danske skove og naturarealer ikke kommer til at foregå med Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen eller DN, som medspillere. Tværtimod så er foreningen (som andre, der har stillet spørgsmål ved den pludseligt indførte naturrevolution) oppe mod hundredvis af offentligt- og medieansatte, der enten bekender sig til rewildingideologien og troen på mennesketom ”vild” dansk natur eller blot ikke tør stille spørgsmål til processen.

Naturens ændring fra en offentlig tilgængelig og kulturpræget natur til en eksklusiv og lukket natur, med eksperimentelle processer og fokus på underholdningsværdi for turister, foregår med forfærdende hast. Endda så hurtigt, at de myndigheder, der skulle være de ansvarlige vogtere af vores beskyttede natur, slet ikke har tid (eller lyst) til at lave forsvarlige vurderinger af konsekvenserne. Konsekvenser for natur, skovbrug og klimaindsats, som foreningen sagligt og fagligt har kunnet påvise vil være negative og i vidt omfang fatale for den natur, vi kender og bruger i dag.

null
Det er denne type natur rewildingmodstandere frygter vil blive resultatet af de danske myndigheders flirten med rewildingideologien. Billedet er fra Mols Laboratoriet, hvor gyvel, birk o.a. buskvækst breder sig på arealet, der skulle holdes lysåbent til gavn for truede dyr og planter, uanset at man her ifølge AU’s rapport om vildgræsning har gennemført afgræsning med det optimale græsningstryk.

Derfor har foreningen appelleret til de danske politikere om at give hele indsatsen et grundigt eftersyn, herunder inddrage en bredere faglighed og ikke mindst, befolkningen i hvilket natursyn vi alle kan anerkende.

Allerede i april 2023 har foreningen ifølge Ove Knudsen også bedt EU-kommissionen om at tage stilling til, hvad der synes at være klare overtrædelser af reglerne i EU’s Habitatdirektiv. Direktivet stiller nemlig krav om grundige konsekvensvurderinger for de mange berørte Natura 2000 områder, som miljø- og naturstyrelse er ansvarlig for, men alligevel afviser nødvendigheden af at foretage. Foreningens henvendelse er stadig under behandling hos EU-kommissionen, hvor den undervejs er suppleret med oplysninger om de trusler mod den beskyttede natur, der opstår ved styrelsernes ændringer i Natura 2000 planerne, forvaltningsformen i naturnationalparker og ikke mindst, ”urørt” skov. Ændringer der betyder, at naturen på Danmarks ca. 382.000 ha (9 % af vores landareal) beskyttede Natura 2000 områder reelt overlades til styrelsernes egne ideer om, hvordan naturen skal fremmes eller afvikles og reelt udenfor demokratisk kontrol.

Seneste opdatering hos EU-kommissionen er foretaget her i februar med baggrund i de utallige handle- og forvaltningsplaner, som udspyes fra miljø- og naturstyrelse. Planer, der er så ukonkrete, at ingen umiddelbart kan forholde sig til indholdet, men som indebærer at styrelserne får en blanco-check til forvaltningen, som frit kan udnyttes til rewilding, ophør af pleje etc. ud fra økonomiske og ideologiske hensyn.

Foreningen kan ikke spå om hvordan EU-kommissionen reagerer, men håber der snart kommer et udspil overfor de danske myndigheder.  Spørgsmålet er om myndighederne kan få held til at undergrave hele EU’s naturbeskyttelsessystem, eller om der kan sættes grænser for magtfuldkommenheden.

Uanset udfaldet er det vores håb, at et flertal af vores politikere nu vil stille sig på befolkningens side i ønsket om reel indflydelse på naturens beskyttelse og benyttelse, ligesom den igangværende nedlæggelse af statens træproduktion snarest bør indstilles, hvis vi skal undgå et gevaldigt selvmål for klimaindsats.

Kontakter

Billeder

Den åbne og brugervenlige skovnatur med høj biodiversitet opnået ved bæredygtig drift med en mosaik af driftsskov, urørte og plejede lysåbne arealer, som nu skal gøres ”vild” og utilgængelig for at lave storskalaforsøg med udsatte dyr uden tilskudsfodring.
Den åbne og brugervenlige skovnatur med høj biodiversitet opnået ved bæredygtig drift med en mosaik af driftsskov, urørte og plejede lysåbne arealer, som nu skal gøres ”vild” og utilgængelig for at lave storskalaforsøg med udsatte dyr uden tilskudsfodring.
Download
Det er denne type natur rewildingmodstandere frygter vil blive resultatet af de danske myndigheders flirten med rewildingideologien. Billedet er fra Mols Laboratoriet, hvor gyvel, birk o.a. buskvækst breder sig på arealet, der skulle holdes lysåbent til gavn for truede dyr og planter, uanset at man her ifølge AU’s rapport om vildgræsning har gennemført afgræsning med det optimale græsningstryk.
Det er denne type natur rewildingmodstandere frygter vil blive resultatet af de danske myndigheders flirten med rewildingideologien. Billedet er fra Mols Laboratoriet, hvor gyvel, birk o.a. buskvækst breder sig på arealet, der skulle holdes lysåbent til gavn for truede dyr og planter, uanset at man her ifølge AU’s rapport om vildgræsning har gennemført afgræsning med det optimale græsningstryk.
Download

Følg pressemeddelelser fra Foreningen Bevar De Danske Skove

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Foreningen Bevar De Danske Skove

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye