Kraka

CO2-afgift på landbruget slået fast, men model tre beror på fugle på taget

Del

Svarer-udvalget har netop præsenteret deres længe ventede anbefalinger til, hvordan landbruget kan nå sine klimamål. I Kraka hæfter vi os især ved, at alle tre modeller lægger op til en CO2-afgift for landbruget, hvilket også har været en mærkesag for Kraka i flere år. Dog vil Kraka ikke opfordre politikerne til at følge model tre, da afgiftssatsen simpelthen er for lav til at garantere en tilstrækkelig grøn omstilling af landbruget.

En CO2-afgift er den billigste måde for samfundet at nå sine mål om at reducere udledningerne på, fordi den skaber et incitament for landbruget til at tage alle de mest omkostningseffektive værktøjer i brug.

”Alle modellerne indeholder et element af en drivhusgasafgift på landbruget. En afgift giver rigtig god mening, da den er et afgørende element i at nå i mål med de danske klimamålsætninger billigst muligt. Det er egentligt meget enkelt: Jo mere af omstillingen, der drives af en afgift, jo billigere bliver det for samfundet,” siger Ulrik Beck, cheføkonom i Kraka.

Men Ulrik Beck peger også på en udfordring med afgiften, nemlig at den rammer landmænd hårdt på deres levebrød, hvilket kan føre til konkurser og få store personlige konsekvenser for den enkelte.

”Der er derfor et behov for, at man tager hånd om de landmænd, der kommer i klemme som følge af omstillingen. Ekspertgruppens modeller indeholder ikke løsninger på, hvordan man håndterer konkursrisikoen for den enkelte landmand. Der bliver derfor en betydelig opgave for politikerne i at sikre denne balance,” siger Ulrik Beck.

Selvom alle tre modeller som udgangspunkt er skruet sammen, så Danmarks egne målsætninger, såvel som de målsætninger Danmark er blevet pålagt fra EU, nås, er det ret usikkert, hvorvidt målet nås i ekspertgruppens tredje model – og politikerne bør derfor være varsomme med at vælge denne model:

”Model tre er den samfundsøkonomisk dyreste mode, og der er stor risiko for, at den ikke bidrager til at nå klimamålene, da den bl.a. baserer sig på et håb om, at en teknologi som pyrolyse i fremtiden mindsker udledningen af CO2e endnu mere, end teknologien er i stand til i dag. Men håb er som bekendt en dårlig strategi,” siger Andreas Lund Jørgensen, seniorøkonom i Kraka

Afslutningsvis opfordrer vi til, at politikerne er deres ansvar bevidst og ikke nøler. Den grønne trepart må ikke blive en sovepude for politisk handling.

”Politikerne har travlt med at få vedtaget den nye afgift, hvis den skal kunne bidrage til 2030-målet. Svarer-udvalget forudsætter, at afgiften indfases allerede fra 2027. Derfor kan politikerne ikke nøle længe med at få omsat anbefalingerne til en konkret politisk aftale,” siger Ulrik Beck.

Kontakter

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye