Øresundsbron

2023 var et rekordår for Øresundsbron

Del

Øresundsbron satte daglige, ugentlige og månedlige trafikrekorder i 2023 – og danske fritidskunder rejste over broen som aldrig før.

Med et gennemsnit på 19.971 passager pr. dag i 2023 var Øresundsbrons trafik næsten på niveau med 2019, som er det seneste helt pandemifrie sammenligningsår.

Der blev sat daglige, ugentlige og månedlige trafikrekorder på Øresundsbron i 2023.
Der blev sat daglige, ugentlige og månedlige trafikrekorder på Øresundsbron i 2023.

Vejtrafikken steg med 8,3 procent i forhold til 2022, men var 2,2 procent lavere end i 2019. Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiregulering var 1.481 millioner DKK – en stigning på 398 millioner DKK i forhold til 2022. 

– Med mange nye kunder med rabataftaler, stærk omsætningsudvikling og rekordhøj fritidstrafik har vi overgået vores forventede resultat for 2023, siger Linus Eriksson, CEO for Øresundsbron.

– Den danske fritidstrafik forblev på rekordniveau det meste af året. I modsætning til tidligere år er det nu danskerne, der rejser mest. Stor interesse for ferie i lokalområdet og en svag svensk krone har sandsynligvis bidraget til denne udvikling, siger Linus Eriksson.

Mens fritidstrafikken blandt danske ØresundGO-kunder steg med omkring 23 % i 2023 sammenlignet med samme periode i 2022, faldt den svenske fritidstrafik med 5 %. Samlet set steg fritidstrafikken blandt ØresundGO-kunder med 0,3 procent i forhold til den seneste top i 2019.

De ændrede rejsemønstre hos pendlere og erhvervskunder efter pandemien, med mere hjemmearbejde og flere digitale møder, påvirkede også rejserne over broen i 2023. Pendlertrafikken i 2023 lå på et stabilt niveau, omkring 10-15 procent lavere end i samme periode i 2019. Erhvervstrafikken steg dog en smule i forhold til 2022, hvilket bl.a. menes at skyldes en normalisering af taxa- og flytrafik til og fra Kastrup Lufthavn.

– Nogle taxa- og biludlejningsfirmaer fordoblede deres trafik i forhold til 2022. Pendlingen ligger mere stabilt på et lavere niveau som følge af nye vaner med møder og arbejde hjemmefra. Vi vil gerne gøre det endnu nemmere at pendle til arbejde, og derfor er vi glade for, at omkring 1.500 kunder regelmæssigt bruger det nyligt introducerede pendlerkort med ubegrænsede passager til en fast pris, siger Linus Eriksson.

Lastbiltransporten over broen faldt med 2 procent efter flere år med vækst. Tendensen startede i andet kvartal og fortsatte resten af året, men trafikken endte over niveauet fra før pandemien.

Andelen af grønne passager i vejtrafikken med køretøjer, der kører på el eller brint, nåede op på 11 procent i december. Det skal sammenlignes med 7 procent i januar 2023, en stigning på omkring 55 procent.

– Andelen steg hver måned, og tendensen viser, at mange af vores kunder skifter til især elbiler. I myldretiden er andelen af grønne passager endnu højere, hvilket viser, at vores pendlerkunder, som kører mest, også er dem der kører grønnest over broen, siger Linus Eriksson.

Fakta: Indtægter og udgifter

  • Vejtrafikindtægterne steg med 163 millioner DKK til 1.701 millioner DKK i forhold til 2022.
  • Jernbaneindtægterne på 582 millioner DKK er indekserede og påvirkes derfor ikke af trafikmængderne.
  • Øresundsbro Konsortiets driftsomkostninger steg med 17 millioner DKK – fra 265 til 282 millioner DKK – sammenlignet med året før. Stigningen skyldes dels volumenrelaterede omkostninger og dels prisstigninger på drifts- og vedligeholdelseskontrakter.
  • Renteudgifterne faldt med 217 millioner DKK til 242 millioner DKK som følge af lavere inflation.

Hovedposter i resultatopgørelsen (millioner DKK)

Jan-dec
2023

Jan-dec
2022

Udvikling

Indtægter vej

1.701

1.538

163

Indtægter jernbane

582

541

41

Øvrige indtægter

20

16

4

Samlede indtægter

2.303

2.095

208

Driftsomkostninger

-282

-265

-17

Øvrige driftsomkostninger

-2

-7

5

Afskrivninger

-296

-281

-15

Resultat af primær drift

1.723

1.542

181

Finansielle poster

-242

-459

217

Resultat før værdiregulering

1.481

1.083

398

Værdiregulering, markedsværdieffekt, netto*

-12

1.777

Værdiregulering, valutakurseffekt, netto*

-216

92

Årets resultat

1.253

2.952

 

* Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver værdiansættes til deres markedsværdi med løbende bogføring af værdireguleringen i resultatopgørelsen under finansielle poster. Markedsværdireguleringen påvirker imidlertid ikke virksomhedens tilbagebetalingsevne.

 

Udvikling af vejtrafikken i 2023

Trafik  
per dag 2023 

Trafik

Per dag 2022 

Udvikling 

(%) 

Udvikling (antal) 

Trafik

per dag 2019 

Udvikling 

(%) 

Personbiler* 

17.992

16.379

9,8 %

1.613

18.621

-3,4 %

ØresundGO 

6.732

5.912

13,9 %

820

6.713

0,3 %

ØresundBUSINESS 

2.608

2.148

21,4 %

460

2.974

-12,3 %

ØresundPENDLERE 

4.875

4.641

5,0 %

234

5.496

-11,3 %

Kontant 

3.777

3.678

2,7 %

99

3.438

9,9 %

Godstrafik** 

1.849

1.946

-5,0 %

-97

1.641

12,7 %

Lastbiler > 9 m 

1.605

1.637

-2,0 %

-32

1.404

14,3 %

Varevogne 6-9 m 

244

309

-21,0 %

-65

237

3,0 %

Busser 

130

109

19,3 %

21

161

-19,3 %

Totalt 

19.971

18.434

8,3 %

1.537

20.423

-2,2 %

Udviklingen i den gennemsnitlige trafik pr. dag i 2023. Togtrafikkens udvikling præsenteres i Øresundsindex/Trafikstatistik i begyndelsen af 2024.

*  Personbiler er inklusive personbiler med anhænger og motorcykler. 
** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter.

Markedsandele indenfor Øresundstrafikken i perioden oktober 2022 – september 2023

Markedsandel i procent 2023*

Personbiler

86,3

Godstrafik > 6 m.

61,9

Busser

83,8

Totalt

83,2

 * Gælder perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023, hvilket er den seneste periode med aktuelle data fra Danmarks Statistik.

Nøgleord

Kontakter

Om Øresundsbron

Øresundsbron bygger broer mellem mennesker, muligheder og oplevelser i hele Øresundsregionen. Øresundsbro Konsortiets opgave er at eje og drive Øresundsbron - en bro, en tunnel og den kunstige ø, Peberholm. En 16 kilometer lang fast forbindelse mellem Danmark og Sverige.

Følg pressemeddelelser fra Øresundsbron

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Øresundsbron

Selskabsmeddelelse: Information om statsstøttesagen5.3.2024 10:27:00 CET | Pressemeddelelse

I relation til meddelelsen den 13. februar 2024. EU-kommissionen har den 5. marts offentliggjort statsstøtteafgørelsen om Øresundsbro Konsortiet på deres hjemmeside. SA.52162 - State aid in favour of the Oresund Bridge Consortium (europa.eu) Afgørelsen henviser til en tilkendegivelse fra den danske og svenske stat til at sikre, at Øresundsbro Konsortiet finansierer ny gæld og refinansierer eksisterende gæld på markedsvilkår. Denne praksis har været fulgt siden EU-Rettens dom i 2018. De danske myndigheder er for indeværende i gang med at opgøre beløbet der skal tilbagesøges for de skattemæssige foranstaltninger. Det forventes ikke at have nogen materiel påvirkning af Konsortiets økonomi. Venligst kontakt Øresundsbro Konsortiets ejere for yderligere informationer: Transportministeriets pressekontakt Finansdepartementet, pressekontakt hos ministeren for finansielle markeder

Selskabsmeddelelse: Information om statsstøttesagen13.2.2024 14:54:24 CET | Pressemeddelelse

Som tidligere oplyst, så afsagde EU-retten i 2018 dom om annullering af EU-kommissionens afgørelse om statsstøtte vedrørende Øresundsbro Konsortiet, som oprindeligt konkluderede, at selskabet var underlagt statsstøttereglerne, men også var forenelig med reglerne. EU-rettens dom henviste EU-kommissionen til at foretage yderligere undersøgelser. Øresundsbro Konsortiet har i dag modtaget information om, at EU-kommissionen har truffet en ny afgørelse i statsstøttesagen. I de kommende uger vil Øresundsbro Konsortiet i samråd med sine ejere analysere konsekvenserne af den nye statsstøtteafgørelse og give en opfølgning. Link til EU-kommissionens pressemeddelelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye