Green Power Denmark

Nu kan et stærkt klimavåben komme i brug

Del

Ny politisk aftale betyder ifølge Green Power Denmark, at energi- og forsyningsselskaber for alvor kan tage et stærkt klimavåben i brug og gå videre med planer om at investere i de anlæg, der skal fange CO2 fra blandt andet kraftværkerne.

Energi- og forsyningssektoren kan fange op mod 9,1 mio. tons CO2 om året i 2030, som enten kan blive lagret eller anvendt til grønne brændstoffer. Det svarer til 2/3 af det samlede potentiale for fangst af drivhusgasser. En ny politisk aftale baner vejen for, at det potentiale kan blive til virkelighed.

Ifølge Green Power Denmark kan energi- og forsyningsselskaberne nu gå i gang med at foretage de store investeringer i de anlæg, der skal fange den CO2, som kommer op af skorstene på blandt andet kraftvarmeværkerne. 

- I klimakampen er vi nødt til at tage alle våben i brug. Et af dem er fangst af CO2, som vi enten kan lagre eller anvende. Den her politiske aftale sikrer den nødvendige klarhed om finansiering og regulering, så energi- og forsyningsselskaberne nu kan gå videre med deres planer for CO2-fangst og indfri det store klimapotentiale. Det skal regeringen og partierne bag aftalen have stor ros for, siger Martin Dam Wied, afdelingschef for det termiske område i Green Power Denmark.

Aftalen fastsætter rammerne for, hvordan energi- og forsyningsselskaberne kan finansiere anlæggene. Det bliver muligt for selskaberne at indregne de sparede omkostninger, der måtte være til køb af CO2-kvoter og salg af kreditter fra den fangede CO2 samt salg af CO2 til brug i grønne brændsler.

Derudover skaber aftalen klarhed om, hvordan helt eller delvist kommunalt ejede forsyningsselskaber skal indgå i projekter om CO2-fangst. Konkret handler det om, hvordan selskaberne skal finansiere og indregne den risiko, der måtte være forbundet med projekterne, og hvordan forbrugerne er stillet i den sammenhæng.

- Det er vigtigt, at politikerne holder fast i, at omkostningerne til CO2-fangst ikke væltes over på varmekunderne – heller ikke på frivillig aftalebasis. Det skal ikke være forbrugerne i de enkelte selskaber og fjernvarmenet, som betaler for den samfundsmæssige gevinst, der er ved at fange CO2. Det skal finansieres delvist offentligt og delvist via anden kapital, siger Martin Dam Wied.

Green Power Denmark opfordrer regeringen og Folketinget til fremadrettet ikke kun at have fokus på at lagre den CO2, der bliver fanget. Den såkaldte biogene CO2, der blandt andet kommer fra biomassefyrede kraftvarmeværker og biogas, kan nemlig anvendes som en vigtig ingrediens i produktionen af grønne brændstoffer til fly og skibe.

- Hvis vi lykkes med at kombinere CO2-fangst med både lagring og anvendelse, kan Danmark blive foregangsland på endnu et grønt våben, som verden vil efterspørge i klimakampen, siger Martin Dam Wied.

Kontakter

Green Power Denmark

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores mere end 1500 medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi.
Green Power Denmark blev grundlagt 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft.

Følg pressemeddelelser fra Green Power Denmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Green Power Denmark

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye