Ingeniørforeningen, IDA

Ambitiøs digitaliseringsstrategi

Del

Ny strategi for den hjemlige digitalisering tager fat flere om vigtige emner

Det er fantastisk, at politikerne på Christiansborg har afsat 740 millioner kroner til 29 initiativer i ny digitaliseringsstrategi.

Det mener formand for Ingeniørforeningen, IDA Laura Klitgaard, der er glad for at et bredt politisk flertal nu for alvor prioriterer digitaliseringen på tværs af den offentlige og private sektor.

”Det er ikke et sekund for sent. Danmark er allerede langt med digitaliseringen, men der ligger uforløste potentialer på en lang række områder. Blandt andet vil digitaliseringen af den grønne sektor kunne rykke os meget fremad, og en styrket visionær strategisk indsats for udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens vil kunne løfte Danmark helt op i den absolutte superliga,” siger hun.

Strategien indeholder også flere konkrete tiltag vedrørende kunstig intelligens. Etableringen af en "regulatorisk sandkasse", hvor både virksomheder og myndigheder kan få vejledning om de nye regler i EU-forordning om kunstig intelligens er vigtig.

”Den sandkasse står også højt på vores ønskeliste, for det er uden tvivl den bedste måde at løse nogle af de udfordringer, som EU-forordningen kan give,” siger hun

Ifølge strategien skal teknologiforståelse være en del af undervisningen i folkeskolen. Her afsættes 160 millioner kroner. Desværre er der fortsat kun lagt op til, at det bliver et valgfag, hvilket ærgrer Laura Klitgaard.

”Digital teknologiforståelse bliver et helt basalt krav til de kommende generationer, hvis de skal begå sig både til hverdag og i det sociale liv. Her skylder vi at klæde vores børn ordentligt på. Hvis faget ikke kommer obligatorisk på skoleskemaet hos alle elever, er jeg bange for, at vi taber alt for mange allerede i skolealderen,” siger hun.

Kontakter

Ulrik Frandsen 23 65 09

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye