Vejdirektoratet

Næstvedmotorvejen tager næste skridt

Del

Den tosporede landevej mellem Næstved og Rønnede skal opgraderes til en ny motorvej. Vejdirektoratet går nu i gang med at opdatere den tidligere VVM-undersøgelse fra 2016 med særligt fokus på miljø- og naturforhold.

Figuren viser den planlagte linjeføring af en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede. Kort: Vejdirektoratet
Figuren viser den planlagte linjeføring af en ny motorvej mellem Næstved og Rønnede. Kort: Vejdirektoratet

Det har i årevis været et stort lokalt ønske at opgradere de 15 kilometer mellem Rønnede og Næstved med en motorvej.

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat midler til at erstatte den nuværende rute 54 med en motorvej. Rute 54 er i dag en tosporet landevej med cykelsti i begge sider. Hastighedsbegrænsningen er på 80 km/t, men grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold ved kryds, adgange og passage gennem Holme Olstrup er der flere og længere delstrækninger med 50, 60 og 70 km/t.

Vejdirektoratet gennemfører i 2024 og 2025 en opdatering af miljøkonsekvensvurderingen (tidligere VVM), og der er nu sendt knap 1.000 informationsbreve ud til naboer omkring den linjeføring, der politisk blev vedtaget i 2017 (se kort).

Opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen vil fokusere på data om miljø- og naturforhold, beskyttede arter og hvorledes projektets påvirkning herpå kan minimeres. Den omfatter blandt andet to Natura 2000-områder, som er beliggende i nærheden af projektet. Dette kan medføre, at afværgeforanstaltninger som støjskærme, faunapassager og vandløbsunderføringer efterfølgende skal revideres. Der vil også blive kigget mulige justeringer af vejprojektet. Miljøkonsekvensvurderingen skal danne grundlaget for en endelig beslutning af projektet og en kommende anlægslov.

Biologer vil i den kommende tid kortlægge plante- og dyrelivet for at vurdere de miljømæssige konsekvenser af den nye motorvej, og hvad myndighederne kan gøre for at bevare naturen bedst muligt. Vejdirektoratet vil derfor lave feltundersøgelser i et større område omkring motorvejen. Undersøgelser på private ejendomme vil blive varslet til hver enkel borger med breve/digital post fra Vejdirektoratet. 

Når opdateringen af miljøkonsekvensvurderingen er færdig i 2025, bliver der afholdt en offentlig høring, ligesom der bliver afholdt et eller flere borgermøder. Inden de mere detaljerede forberedelser til anlægsarbejderne kan gå i gang, skal der fremsættes og vedtages en anlægslov i Folketinget – formentligt i 2026. Fra en anlægslov er vedtaget i Folketinget, vil der gå 5-6 år, inden vejen kan stå færdig.

Alle er velkomne til informationsmødet:

Tirsdag 5. marts 2024 kl. 17.00 i Toksværdhallen, Tokesvej 5, 4684 Holmegaard

Her kan man få mere information om projektet, den kommende proces og tidsplaner, ligesom der bliver mulighed for at stille spørgsmål til medarbejdere fra Vejdirektoratet.

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Presseinvitation: Vejdirektoratet præsenterer årets vejprojekter for 5,5 mia. kroner26.2.2024 09:00:00 CET | Presseinvitation

Onsdag den 6. marts deltager omkring 240 entreprenører i Vejdirektoratets Leverandørdag i Middelfart for at blive klogere på de kommende projekter. Vejdirektoratet har inviteret branchen for at fortælle om de mange nye projekter, og hvilke opgaver projekterne kaster af sig, som branchen kan byde på. Formålet er at sikre, at udbudsprocessen går så smidigt som muligt, så både leverandørbranchen og Vejdirektoratet sparer tid og dermed penge.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye