Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba udvider bestyrelsen som led i fornyelsesproces

Del

Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba har på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 31. januar 2023 besluttet, at foreningens bestyrelse fremover skal bestå af otte bestyrelsesmedlemmer mod som hidtil fem. Samtidig vil foreningen ved den kommende generalforsamling i Alm. Brand A/S reducere sin repræsentation i selskabets bestyrelse fra fem til tre bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba, der ejer 46,7 pct. af aktierne i Alm. Brand Group, igangsatte i 2023 en proces, der sigter på at fremtidssikre foreningen og skabe en mere aktiv rolle for medlemmerne, som er kunderne i Alm. Brand Group, for forsikringsselskabet og for de øvrige investorer. I forbindelse med denne proces har foreningen besluttet at udvide sin bestyrelse for at stå stærkere til det fremtidige arbejde. 

- Udvidelsen af bestyrelsen skal ses i sammenhæng med foreningens kommende flere og nye aktiviteter, hvor både den samlede arbejdsmængde og kompleksiteten i opgaverne vil forøges i forhold til tidligere. Det kalder på en bredere kompetenceprofil for den samlede bestyrelse, siger bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen.  

Som led i arbejdet med at skabe en mere selvstændig rolle, vil foreningen samtidig reducere sin repræsentation i bestyrelsen for Alm. Brand A/S fra fem til tre medlemmer.  

I forlængelse af foreningens beslutning vil det ved valget af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen i Alm. Brand A/S i april blive indstillet, at der vælges tre medlemmer blandt bestyrelsesmedlemmerne i Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba samt tre medlemmer, der ikke har forbindelse til Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba. Såfremt generalforsamlingen følger indstillingen, vil der herudover skulle være tre medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for Alm. Brand A/S, således at bestyrelsen i Alm. Brand A/S vil komme til at bestå af i alt ni medlemmer.  

Kontakter

Om Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba

Foreningen Alm. Brand af 1792 fmba har ca. 700.000 medlemmer, som alle er kunder i Alm. Brand, Codan, Privatsikring og Erhvervssikring. Alm. Brand af 1792 fmba ejer 46,7 pct. af aktierne i Alm. Brand A/S, der driver Alm. Brand Group. 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye