ROCKWOOL Fonden

ROCKWOOL Fonden: Ny politisk aftale om udenlandsk plejepersonale er fornuftig

Del

Regeringen har i dag landet en ny aftale om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til sundhedsvæsenet. Blandt andet ønsker regeringen at undersøge, om afviste sygeplejersker fra udlandet kan få job som social- og sundhedsassistenter i Danmark.

Hertil har Mia Amalie Holstein, cheføkonom i ROCKWOOL Fonden, følgende kommentarer:

Der kan være gode grunde til at styrke arbejdskraftindvandringen.

”De kommende år stiger antallet af ældre over 70 år betydeligt, hvilket øger behovet for omsorgs- og plejepersonale. Finansministeriet har beregnet, at vi om godt 10 år vil mangle mindst 15.000 SOSU-assistenter og -hjælpere. Det er derfor ganske fornuftigt, hvis udenlandske sygeplejeruddannede, som ikke lever op til danske standarder, i stedet kan autoriseres som social- og sundhedsassistenter. På den baggrund kan der være gode grunde til at styrke arbejdskraftindvandringen.”

Arbejdskraftindvandring fører ofte til permanent indvandring

”Man skal dog være opmærksom på, at arbejdskraftindvandring ofte fører til mere permanent indvandring, og at der derfra kan opstå integrationsudfordringer. Integrationsudfordringer viser sig dels indirekte ved store beskæftigelses- og løngab ift. danskere med samme uddannelse. Flere studier peger på, at ekstra uddannelse og sprogindsatser kan lukke nogle af disse gab.

På 20 år er antallet af arbejdstilladelser til indvandrere steget fra 5.600 til næsten det tidobbelte: 51.300 i 2022, hvoraf omtrent halvdelen er til personer fra lande uden for EU. Og vores undersøgelser i ROCKWOOL Fonden viser, at omkring 30 pct. af den udenlandske arbejdskraft stadig er i Danmark 10 år efter, at de kom hertil. Dertil kommer familiesammenføringer og efterkommere. Det er således vigtigt at holde sig for øje, at arbejdskraftindvandringen fører til store befolkningsmæssige forskydninger og integrationsudfordringer.”

Indere og filippinere klarer sig godt

”Det er væsentligt at fremhæve, at gruppen af arbejdsmigranter generelt klarer sig godt på arbejdsmarkedet, og at deres børn også klarer sig godt i skolen. For de herværende indere og filippinere er beskæftigelsen ganske høj på hhv. 75 og 78 pct. Men der vil være behov for investeringer fx i efteruddannelse og i at lære dem dansk.”

Kontakter

Om ROCKWOOL Fonden

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond. Vi leverer uafhængig forskning og viden om mulige løsninger på samfundets udfordringer.

ROCKWOOL Fonden blev etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af Kähler-familien overdrog hvad der svarer til 25 % af aktierne i ROCKWOOL International. Fra starten var det et erklæret mål at bidrage med uafhængig, troværdig forskning til gavn for brede dele af befolkningen, og dette er siden blevet komplementeret med tilvejebringelse af viden om mulige løsninger på de udfordringer, samfundet står overfor. 

For både forskning og interventioner er det overordnede mål at bidrage til en styrkelse af velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed ved at skabe ny og uafhængig viden om og mulige løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Følg pressemeddelelser fra ROCKWOOL Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra ROCKWOOL Fonden

Forskningsprofessor i ROCKWOOL Fonden: Danskerne er ikke utrygge i deres nabolag1.2.2024 13:52:57 CET | Pressemeddelelse

Regeringen har netop lanceret udspillet ”Sammen om en tryggere hverdag”, der indeholder i alt 11 tiltag, bl.a. mod cykeltyverier, indbrud, hæleri og butikstyveri. Formålet med udspillet er at skabe mere tryghed i hverdagen Hertil har forskningsprofessor i ROCKWOOL Fonden Lars Højsgaard Andersen følgende kommentarer: ”Set med forskningsbriller er det lidt svært at få øje på, hvilket behov for øget tryghed, tiltagene skal imødekomme. Op imod 90 procent af danskerne føler sig trygge i deres nabolag. Det viser Justitsministeriets egne undersøgelser. Og det tal har ikke ændret sig betydeligt, siden man begyndte at måle trygheden tilbage i 2013. Næsten lige så mange – 86 procent – har også tillid til, at politiet hjælper dem, hvis de skulle få brug for det. Det tal er faktisk steget en smule.” Et centralt element i udspillet er at styrke indsatsen mod indbrudstyveri og hæleri Hertil har forskningsprofessor i ROCKWOOL Fonden Lars Højsgaard Andersen følgende kommentarer: ”Udspillet betoner, at

ROCKWOOL Fonden: Jobbonus vil i værste fald ikke virke, i bedste fald er det meget dyrt14.12.2023 14:24:03 CET | Pressemeddelelse

Regeringen har torsdag eftermiddag fremlagt sit forslag til en skattereform. I ROCKWOOL Fonden hæfter forskningsprofessor Jacob Nielsen Arendt sig særligt ved et forslag, nemlig bonussen til unge uden uddannelse og beskæftigelse. Og han er ikke optimistisk. ”Vi ved fra tre tidligere danske jobpræmieordninger, at sådanne ordninger typisk ikke har nogen beskæftigelseseffekt for langtidsledige. Kun for dagpengemodtagere har man fundet positive effekter af en sådan jobpræmieordning” udtaler forskningsprofessor Jacob Nielsen Arendt og fortsætter: ”Generelt virker jobpræmier bedre for ledige tættere på arbejdsmarkedet, men der skal betydelige præmier til, for at det overhovedet virker. Jeg er derfor bekymret for, at det i værste fald ikke virker, og i bedste fald at det er en meget dyr ordning at skabe små beskæftigelseseffekter på” Jacob Nielsen Arendt kan kontaktes på: 61163373.

ROCKWOOL Fonden: Ny aftale om Familieretshuset indeholder flere gode elementer30.11.2023 12:35:43 CET | Pressemeddelelse

I dag præsenteres en ny aftale, der skal styrke barnets ret til begge forældre og mindske samarbejdschikane i forældreansvarssager. Aftalepartierne ønsker blandt andet at: 1) Øge brugen af sagkyndige erklæringer om forældrenes forudsætninger for at tage vare på barnet, herunder også forældrenes evne til at samarbejde med den anden forælder. 2) Sikre, at der udarbejdes en faglig guideline til Familieretshusets håndtering af sager om samarbejdschikane, for at højne fagligheden og for hurtigere at kunne afdække forældrenes modstand mod samarbejde. 3) Afdække, om der som supplement kan udvikles en mindre omfattende undersøgelsesform end den børnesagkyndige undersøgelse, der anvendes i dag. Aftalens initiativer om samarbejdschikane bør bredes ud til langt flere områder Forsker fra ROCKWOOL Fonden, Mette Bisgaard, vurderer at aftalen indeholder flere gode elementer, men at aftalens initiativer med fordel kunne bredes ud: ”Aftalen indeholder en række vigtige initiativer, fx sikrer aftalen mer

ROCKWOOL Fonden: Flere psykiske diagnoser er ikke nødvendigvis tegn på, at danskerne har fået det dårligere24.11.2023 10:40:41 CET | Pressemeddelelse

Regeringen lancerer i dag en psykiatriplan, der har til formål at sikre hurtigere behandling til børn og unge, bedre akuthjælp og større tryghed for medarbejder i psykiatrien. Særligt i forhold børn og ungeområdet ønsker regeringen: At reducere de lokale forskelle i børn og unges muligheder for at få den rette hjælp. At gribe ind langt tidligere, så mistrivsel ikke bliver til egentlige psykiske lidelser. Herudover er der afsat midler til mere forskning, som dels skal belyse årsagerne til psykisk sygdom og dels hvilke indsatser, der virker bedst. Forskningsprofessor: Statistikkerne fortæller kun halvdelen af historien Forskningsprofessor og chef for ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed, Signe Hald Andersen, hilser aftalen velkommen, men peger på, at vi skal være forsigtige med at overtolke omfanget af det problem, regeringen har til hensigt at adressere: ”Der har i en årrække været en stor samfundsmæssig bekymring over det stigende antal diagnoser blandt vores børn og unge. Men statistik

ROCKWOOL Fonden: Tvivlsomt om forebyggelsesplan vil reducere de 16-17-åriges alkoholforbrug14.11.2023 11:45:47 CET | Pressemeddelelse

Regeringen lancerer i dag deres forebyggelsesplan med det formål at få flere og bedre muligheder for at sætte effektivt ind overfor børn og unges forbrug af tobak, nikotin og alkohol. Særligt i forhold alkoholforbruget ønsker regeringen fremover: At unge 16-17-årige kun kan købe almindelige øl (med en alkoholvolumenprocent under 6 pct) i butikkerne. At der ikke skal sælges alkohol til personer under 18 år mellem kl. 22:00 og 08:00 i de såkaldte nattelivszoner. At skabe bedre rammer for øget kontrol med aldersgrænserne for salg af alkohol. Aftalens effekt er tvivlsom Forskningsprofessor fra ROCKWOOL Fonden, Jeanette Østergaard, tvivler dog på, at aftalen vil have den store effekt i forhold til de helt unge: ”Det er tvivlsomt, om regeringens begrænsninger på salg af alkohol reelt vil reducere alkoholforbruget hos den gruppe, vi bør have fokus på, nemlig de 15-17-årige. Vi har allerede en 16-års lovgivning for salg af alkohol i butikkerne, som kun virker i begrænset omfang. Og fra vores u

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye