Danmarks Naturfredningsforening

Havnaturfonden skal bringe livet tilbage til havet omkring Danmark

Del

Havnaturfonden kan blive afgørende for arbejdet med at genoprette havmiljøet omkring Danmark. Men det kræver, at politikerne skaber de rigtige muligheder for fonden, mener Green Power Denmark, Danmarks Naturfredningsforening og Tænketanken Hav. De tre organisationer kommer nu med fælles anbefalinger til den kommende havnaturfond.

Regeringen og Folketingets partier skal snart forhandle den kommende havnaturfond på plads. Udfaldet af forhandlingerne kan få stor betydning for havmiljøet omkring Danmark. Fonden kan – hvis den bliver indrettet rigtigt – være med til at bringe livet tilbage til de hårdt ramte havområder.  

Green Power Denmark, Danmarks Naturfredningsforening og Tænketanken Hav (GPD, DN og TTH) kommer derfor nu med en række anbefalinger til politikerne om, hvordan klimakrisen og havets dybe krise kan håndteres samtidig gennem Havnaturfonden. 

– Politikerne har en unik mulighed for at vise handling og for at skabe en finansiel motor for genopretning af vores havnatur. For det er et langt sejt træk, der kræver et vedholdende og fagligt funderet arbejde, hvilket en stærk og permanent Havnaturfond kan bidrage til, siger Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.   

– Vi kommer til at opføre mange havvindmølleparker i de kommende år, som et led i kampen for at bremse klimaforandringerne. Men vi skal se det som en mulighed for at skabe områder, hvor fisk og planter trives sammen med vindmøllerne. I nogle af vores nabolande er de langt foran os i det arbejde, og det er vigtigt, at vi - også når det gælder havmiljøet - tager rollen som foregangsland på os, siger Thomas Aarestrup Jepsen, direktør for vedvarende energiproduktion i Green Power Denmark.

– Vi lever i en verden med to parallelle kriser - klima og biodiversitet. Der er derfor akut behov for både at genoprette havets pressede økosystemer og at accelerere udbygningen af vedvarende energi. En permanent og stærk Havnaturfond vil være rygraden i den nødvendige marine naturgenopretning, og en samtænkning af løsninger, som sikrer større hensyn til naturen ved udbygningen af havvind, udtaler Liselotte Hohwy Stokholm, adm. direktør i Tænketanken Hav. 

Med sidste års politiske beslutning om at oprette en havnaturfond fulgte et engangsbeløb på 500 millioner kroner. GPD, DN og TTH anbefaler, at politikerne fremtidssikrer fonden med en varig finansiering fra staten og aktører, der har aktiviteter, som påvirker havmiljøet. Blandt andet bør en fast andel af de fremtidige koncessionsbetalinger fra udviklere af havvindmølleparker blive øremærket til Havnaturfonden.

Fonden skal på baggrund af input fra forskningsinstitutioner genoprette naturen i og udenfor havvindmølleparkerne. Det kan for eksempel ske ved at etablere stenrev, muslingebanker eller ålegræsbede. Samtidig bør et mål for Havnaturfonden være at samle viden om, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker havnaturen, og hvordan havvindmølleparker bedst kan sameksistere med havnaturen, lyder anbefalingen.

– Det omfattende byggeri af vindmølleparker på havet må ikke forværre den akutte biodiversitetskrise, som naturen i havet befinder sig i. Vi har stærkt brug for mere viden om, hvordan havnaturen under vandoverfladen bliver påvirket af alle de aktiviteter, der i disse år sættes i gang på havet, og det kan havnaturfonden hjælpe til, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforenings direktør, Lars Midtiby.

– Der er endnu ikke tilstrækkelig med viden om, hvordan havvindmølleparker påvirker naturen. Derfor er der brug for en fond, som kan samle den nødvendige viden om, hvordan havvindmølleparker kan bidrage til et sundt havmiljø, siger Thomas Aarestrup Jepsen, direktør for vedvarende energiproduktion i Green Power Denmark.

– Der skal bygges tusinder af vindmøller i Nordsøen og Østersøen i de kommende år for at sikre den grønne omstilling. Vi ved dog endnu meget lidt om de samlede storskala effekter på havets natur ved en så massiv udbygning af havvind. Havnaturfonden kan spille en vigtig rolle i at indsamle den nødvendige viden om sameksistens og naturgenopretning, uddyber Liselotte Hohwy Stokholm.

GPD, DN og TTH foreslår, at Havnaturfonden bliver tænkt sammen med Den Danske Naturfond, eller etableret som en selvstændig, uafhængig fond med Den Danske Naturfond som forbillede. Samtidig bør der straks udarbejdes et kommissorium for Havnaturfonden, der fremlægger en plan for fonden og sætter gang i arbejdet med den marine naturgenopretning og forskning i sameksistens.

Læs alle anbefalingerne til Havnaturfonden fra GPD, DN og TTH her

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye