Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Væk med barrierer for CO2-fangst: Potentialet i forsyningssektoren skal hentes hjem

Del

Det store CO2-fangstpotentiale i forsyningssektoren skal realiseres, så blandt andet CO2 fra danskernes affald kan blive indfanget. Derfor vil regeringen fjerne de barrierer, der holder sektoren tilbage fra at komme med ombord på udviklingen af CO2-fangst og -lagring.

Forsyningsanlæg som kraftvarmeanlæg og affaldsforbrændingsanlæg er blandt de store CO2-udledere i Danmark. Derfor er der også rigtig meget CO2 at fange fra den slags anlæg. Den pulje, som forsyningssektoren nu får bedre muligheder for at være med på, skønnes på nuværende tidspunkt at kunne bidrage til fangst af 2,3 millioner ton CO2 hvert år fra 2029.

Det potentiale skal udnyttes. Derfor foreslår regeringen nu nye langsigtede rammevilkår for CO2-fangst i forsyningssektoren, der skal sikre rammerne for, at tallene på papiret kan forvandles til virkelige CO2-reduktioner.

Det betyder, at selskaberne kan tage risikoen – men forsyningsselskaberne må f.eks. ikke stille økonomisk garanti i fjernvarmerørene og skubbe de løbende omkostninger ved CO2-anlæggene over på forbrugerne.

Vi skal indfange CO2, for det er en illusion at tro, at vi med et trylleslag får udledninger fra eksempelvis vores affald til at gå væk. Forsyningssektoren sidder i dag på et stort potentiale for CO2-fangst – det vil vi gøre til virkelighed. Derfor foreslår vi nye rammer for kraftvarme- og affaldsanlæg, så de også kan fange CO2 og bidrage til vores klimamål,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Nye rammer giver fleksibilitet, men forbrugerne beskyttes

Konkret vil det betyde en fælles regulering for alle forsyningsselskaber, der vil deltage i CO2-fangst. Løsningen giver selskaberne større fleksibilitet og mulighed for finansiering gennem sparede omkostninger fra køb af CO2-kvoter, salg af klimakreditter og salg af CO2 til anvendelse. Det ensretter vilkårene med andre aktører i industrien.

Vi får ikke CO2-fangst i stor skala uden risiko. Det er vigtigt, at vi sørger for at beskytte forbrugerne, så de ikke bliver tvunget med på den risiko, som affalds- og kraftvarmeanlæggene nu kan løbe – og det gør vi med de nye rammer,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Med løsningen skal ejerne af forsyningsanlæggene, f.eks. kommunerne, have lov til at løbe risikoen ved at investere i et CO2-fangstanlæg. For kommunerne vil kommunalbestyrelserne skulle godkende det. Kommunerne kan allerede i dag stille garanti og indskyde kapital ved andre større investeringer.

Det vil også være muligt at indgå partnerskaber med private selskaber for at sprede risikoen.

Fakta

  • De langsigtede rammevilkår for forsyningssektoren skal bidrage til at realisere de skønnede reduktioner for den kommende CCS-pulje. Det skønnes på nuværende tidspunkt at være 2,3 mio. ton hvert år fra 2029.
  • Potentialet for CO2-fangst i forsyningssektoren udgør omkring to tredjedele af det skønnede CO2-fangstpotentiale i 2030 med et fangstpotentiale på omkring 7,5-9,1 mio. ton om året. Heraf er omkring 6,7-8,3 mio. ton biogene udledninger.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

KF24: Klimamålet for 2030 er rykket tættere på30.4.2024 12:00:01 CEST | Pressemeddelelse

Årets Klimastatus og -fremskrivning viser, at Danmarks udledning forventes reduceret med 68 procent i 2030, hvilket rykker 70-procentsmålet i 2030 tættere på opfyldelse. 2025-målet forventes opfyldt. Særligt landbrug og transport er de sektorer, der står for størstedelen af udledningerne i 2030. Derudover udestår et betydeligt implementeringsarbejde frem mod 2030. Klimastatus og -fremskrivning 2024 sendes nu i offentlig høring.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye