Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

NY ALMEN BOLIGORGANISATION SER DAGENS LYS PÅ CHRISTIANIA

Del

Christiania Boligorganisation er nu politisk godkendt på Københavns Rådhus, og dermed er den meget tæt på at blive til virkelighed. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod er begejstret for, at man nu har nået endnu en milepæl i forhold til udviklingen af Christiania.

Der blæser nye vinde over Christiania. I 2011 indgik staten og Fonden Fristaden Christiania en aftale om overdragelse af det gamle kaserneområde til fonden, og sidenhen er der også indgået en tillægsaftale om blandt andet opførelsen af 15.000 m2 almene boliger. Derfor har fonden i samarbejde med det almene administrationsselskab KAB gennem længere tid arbejdet på at løse behovet for en boligorganisation, som kan stå for gennemførelsen af byggeriet og den efterfølgende drift.

Efter samråd med flere boligselskaber er det KAB’s vurdering, at en ny selvstændig boligorganisation bedst vil kunne håndtere den særlige konstruktion, der fremover vil være på Christiania mellem fonden og de nybyggede almene boliger. På den baggrund har fonden ansøgt Københavns Kommune om en godkendelse af oprettelsen af en ny almen boligorganisation, og mandag eftermiddag blev der givet grønt lys fra politikerne. Den beslutning vækker glæde hos teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL):

- Jeg er rigtig glad for, at Christiania nu kan tage næste skridt i forhold til at få opført gode almene boliger med en helt ny almen Christiania Boligorganisation. De almene boliger bliver en vigtig brik i den store forandring, som Christiania i øjeblikket gennemgår, og med oprettelsen af Christiania Boligorganisation kan christianitterne sikre, at området udvikles indenfor de rammer som Christiania og staten har aftalt. Dermed kan den helt særlige status som en eksperimenterende bydel fortsætte, og det ser jeg som et kæmpe plus, siger Line Barfod.

Rammeaftalen om overdragelse af Christianiaområdet til Fonden har ifølge staten og Fonden haft en positiv effekt på udviklingen af Christianiaområdet, og tillægsaftalen om blandt andet almene boliger er indgået for at understøtte den fortsatte udvikling i området inden for rammerne af Christianias særlige fællesskab.

Tillægsaftalen fastsatte et mangeårigt indfasningsforløb frem til 2031 om forskellige emner, men med ansøgningen om godkendelse af oprettelsen af et alment boligselskab ønsker Christiania at fremme udviklingen hurtigere og i videst muligt omfang realisere tillægsaftalen inden for en kortere årrække. På Christiania ser christianit og koordinator for arbejdsgruppen, Mette Prag, frem til, hvad Christiania Boligorganisation får af betydning på fristaden:

- De nye beboere skal selvfølgelig være med i den eksisterende drift af Christiania, med vores håndværkere, gartnere, kulturelle institutioner etc., ligesom de skal kunne deltage på vores fællesmøde på lige fod med os andre. Derfor er det afgørende, at det er en ny boligorganisation, som fra start samarbejder med Fonden om at drifte Christiania. Nu skal vi i arbejdstøjet ift. at udvikle en lokalplan med bæredygtige bofællesskaber for ældre og unge. Det bliver spændene også her at finde kreative løsninger, siger Mette Prag.

Sideløbende med oprettelsen af en boligorganisation arbejder en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Ældreministeriet, Christiania, Københavns Kommune, Københavns Politi og Fonden Fristaden på en forandringsplan for området omkring Pusher Street. Planen indeholder blandt andet en renovering af Stjerneskibet, etablering af nye byrum, sanering af området og forbedring af infrastruktur og nye funktioner i eksisterende lokationer.

For mere information kontakt Teknik- og Miljøforvaltningens pressetelefon på tlf. 23 27 80 90.

Fakta

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at teknik- og miljøborgmester Line Barfod er inhabil i forhold til at behandle indstillingen om en ny almen boligorganisation på Christiania. Det er sket på følgende baggrund:

”Det vurderes, at borgmesteren er inhabil i sagen om ny boligorganisation på Christiania med henvisning til begge de relevante bestemmelser i FVL, § 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 5.

Helt kort er der lagt vægt på faktum som følger: Rammeaftalen fra 2011 omhandler boligbyggeri på 15.000m2, og tillægsaftalen 2022 definerer disse som almene boliger. På den baggrund mener vi helt overordnet, at der er tilstrækkeligt sammenfald til, at man må anse det som en og samme sag.

Fsva. borgmesterens repræsentationsskab for Fonden Christiania mener forvaltningen, med henvisning til de nye og uddybende oplysninger om borgmesterens virke for denne klient, at der her konkret er tale om en så stærk interesse, som vi med henvisning til kommentarerne til forvaltningsloven, ikke kan sige os fri for, er egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed.

Som altid understreges det, at der ikke er tale om subjektiv vurdering af, om borgmesteren rent faktisk vil lade sig påvirke af interesser, der er sagen uvedkommende, men en objektiv risikovurdering af, om uvedkommende hensyn KAN få indflydelse på en sag. Hertil er det vigtigt at være opmærksom på, at såfremt en inhabil person medvirker ved en sags behandling, så er den retlige konsekvens, at afgørelsen i sagen er ugyldig”

Teknik- og Miljøforvaltningen er generelt tilbageholdende med at godkende nye almene boligorganisationer i København, da der efter lovgivningen om almene boliger skal tages hensyn til ikke at have for mange små boligorganisationer, der ikke kan drives effektivt. I den konkrete sag er det forvaltningens vurdering, at ovenstående hensyn ikke taler afgørende imod oprettelsen af en ny boligorganisation til at tilvejebringe det konkrete byggeri på Christiania. Christiania Boligorganisation vil efter oprettelsen være den 25. boligorganisation i København.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil godkende den nye almene boligorganisation Christiania Boligorganisation, når det relevante ansøgningsmateriale er modtaget og behandlet, såfremt boligorganisationen opfylder betingelserne herfor. Forvaltningen kan først give endelig tilladelse efter møde i Teknik- og Miljøudvalget d. 29. januar 2024.

Herefter vil forvaltningen indberette godkendelsen til Social- og Boligstyrelsen, Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden, hvilket forventes at være afsluttet i januar 2024. Sideløbende forventes lokalplansarbejdet ifm. krav om en ny lokalplan igangsat, hvorfor den endelige placering af de almene afdelinger og boligtyper først senere vil blive fastlagt.

Nøgleord

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

BORGMESTER SLÅR ALARM: UDLØB AF SÆRLOV RISIKERER AT SÆTTE EN STOPPER FOR FLERE ALMENE BOLIGER I KØBENHAVN13.6.2024 06:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Både på Christiansborg og Københavns Rådhus drømmer man om en blandet by, men de almene boligselskaber har på grund af prisudviklingen i byggebranchen mere end svært ved at bygge nye almene boliger, som skal hjælpe til at skabe et balanceret boligmarked i hovedstaden. Christiansborg må træde til, mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye