Sikring mod vandmasserne: Hvem skal nu betale?

Del

Kommune, stat, boligejer? Det er en fælles opgave at dæmme op for oversvømmelser, mener de fleste danskere

Oversvømmelser truer mange danske hjem. Men hvem skal betale for sikringen?
Oversvømmelser truer mange danske hjem. Men hvem skal betale for sikringen? Foto: Colourbox

Først var det stormfloden i slutningen af oktober, så stormen Pia lige op til jul, den kraftigste storm i otte år, og i disse dage er det snestorm og kraftig regn, der har ramt landet. Og mere er på vej, skal vi regne med.

Mange steder er boligejere og andre ramt af skaderne fra det voldsomme vejr, og det er blevet tydeligt, at der skal bruges store beløb på klimasikring af byer og boliger mange steder i landet.

Men hvem skal betale? Det spørgsmål trænger sig på i disse dage.

Derfor har ejendomsmæglerkæden Home bedt analysevirksomheden YouGov undersøge dette blandt et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning.

Undersøgelsen, der har ca. 2.000 besvarelser, viser, at flest danskere, 34 %, mener, udgifterne til at sikre de hjem i Danmark, der er i risiko for oversvømmelse, skal fordeles ligeligt mellem ejerne, kommunerne og staten.

Næstflest, 24 %, mener, at boligejerne selv må til lommerne.
Kun 5 % mener, det er kommunerne alene, der skal stå med regningen for klimasikring af de udsatte hjem.

 • ”Det er tydeligt, at de fleste mener, sikringen af danskernes hjem er en fælles opgave, som de ikke synes kommunerne og boligejerne bør stå alene med,” siger boligmarkedsanalytiker og talsperson i Home Henrik Hauthorn Jensen.


Han understreger, at Home ikke har en holdning til, hvordan udgifterne skal fordeles.

Forskelle i holdning – mellem landsdele og aldersgrupper
Undersøgelsen fra YouGov og Home, der er gennemført i ugen inden stormen Pia gik i land i Danmark, viser også, at der er forskelle i holdningerne fra landsdel til landsdel og i de forskellige aldersgrupper.

Jo ældre man bliver, jo mere markant er flertallet, der synes, at udgifterne skal fordeles ligeligt mellem ejerne, kommunerne og staten. Fra 23 % blandt de yngste til 42 % blandt de ældste.

Der er flest i Hovedstaden, 14 % mod eksempelvis kun 7 % på Sjælland, der synes, at det er kommuner og stat, der skal afholde udgifterne – uden bidrag fra boligejerne.

I Nordjylland er det til gengæld 35 %, der mener, at boligejerne selv må betale for at sikre deres boliger, mod altså kun 24 % på landsplan.

Blandt de 18-29-årige er det 10 %, der synes, at det alene er kommunerne, som skal afholde udgifterne til at sikre de udsatte boliger, mens det blot er 1 % af danskerne over 60 år, der deler den holdning.

Mindst skråsikre på, hvem, der skal betale, er kvinderne. Her er det 17 %, der svarer ’ved ikke’ på spørgsmålet, mens det tilsvarende kun er 9 % af mændene. Det er omkring, hvorvidt boligejerne selv skal betale, kvinderne med 19 % er noget mindre afklarede end mændene med 29 %.

FAKTA: YouGovs undersøgelse for Home viser blandt andet også, at det kun er 3 % blandt ejere af helårsboliger og 4 % blandt sommerhusejerne, der ’i høj grad’ eller ’meget høj grad’ frygter, at deres nuværende hjem er i risiko for oversvømmelser efter skybrud, stormflod eller forhøjet vandstand.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for ejendomsmæglerkæden Home. Der er i alt gennemført 2010 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 8. - 15. december 2023.

Kontakter

Billeder

Oversvømmelser truer mange danske hjem. Men hvem skal betale for sikringen?
Oversvømmelser truer mange danske hjem. Men hvem skal betale for sikringen?
Download

Om home

home-kæden - kort fortalt

home er ejendomsmæglerkæde for Danske Bank-koncernen og et 100 % ejet datterselskab af Realkredit Danmark.

Det er homes mission at være ejendomsmægler for alle, der flytter.
I home hjælper vi dig godt på plads i boliglivet.

 • home er en af landets mest kendte ejendomsmæglerkæder
 • home blev stiftet den 1. august 1989
 • home omsætter årligt boliger for en værdi af 30-35 mia. kr.
 • home har ca. 850 ansatte
 • home er en franchise-kæde
 • home har ca. 120 franchisetagere
 • home har 185 home-butikker fordelt over hele landet**
 • homes ejendomsmæglere formidler også lejeboliger
 • home har særligt uddannede køberrådgivere
 • home har 4 servicecentre, hvor specialister klarer alt papirarbejdet i handlen.

Find nærmeste home-forretning her, eller ring på tlf. 8615 4300.


Kom godt hjem!

*  Kilde: Analyseinstituttet YouGov, brandtracking.
** medio 2022.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye