Energinet

Rygraden i det danske elnet skal forstærkes for at tage mod mangedobling af strøm

Del

Firdobling af produktion fra solceller og vindmøller på land og massiv udbygning af havvind kræver, at rygraden i det danske elnet skal forstærkes markant. Den første af en række udbygninger af 400 kV-nettet bliver at gå fra én til to 400 kV-forbindelser på højspændingsmasterne mellem Idomlund og Tjele.

Masterne mellem Tjele og Idomlund bliver i fremtiden 41,6 meter høje mod 33,5 meter i dag. Det skaber plads til to 400 kV-forbindelser – hver forbindelse har tre ledere. Dog forhøjes masterne på de første otte km fra Tjele ikke. De har allerede i dag har fuld højde, da de bærer en 400 kV- og en 150 kV-forbindelse. 150 kV-forbindelsen tages ned og lægges som kabelforbindelse i jorden, hvilket giver plads til den ekstra 400 kV-forbindelse.
Masterne mellem Tjele og Idomlund bliver i fremtiden 41,6 meter høje mod 33,5 meter i dag. Det skaber plads til to 400 kV-forbindelser – hver forbindelse har tre ledere. Dog forhøjes masterne på de første otte km fra Tjele ikke. De har allerede i dag har fuld højde, da de bærer en 400 kV- og en 150 kV-forbindelse. 150 kV-forbindelsen tages ned og lægges som kabelforbindelse i jorden, hvilket giver plads til den ekstra 400 kV-forbindelse.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard har netop godkendt, at Energinet udbygger 400 kV-højspændingsnettet mellem Idomlund ved Holstebro og Tjele nær Viborg. I dag hænger der ét 400 kV-system på masterne, fremover skal der hænge to 400 kV-systemer. ”Elmotorvejen” får dermed dobbelt så mange spor.

Strøm fra vind og sol skal firdobles
“Danmark skal i løbet af meget få år firedoble elproduktionen fra vindmøller og solceller på land, og vi skal have mange flere havmøller. For at de enorme mængder strøm kan komme ind i elnettet, rundt i landet og ud til forbrugere i enten Danmark eller nabolande, så skal rygraden i højspændingsnettet forstærkes markant, siger Søren Dupont Kristensen, driftsdirektør i Energinet.

“Idomlund og Tjele er allerede i dag knudepunkter i det danske højspændingsnet. I fremtiden skal fx knudepunktet i Idomlund tage imod meget mere grøn strøm fra nye solcelleparker, den kommende store havmøllepark Thor og massive mængder fra kommende havmølleparker, og der bliver brug for at udvide el-motorvejen til Tjele, så vi kan sikre forsyningen, og strømmen kan komme rundt i landet", fortsætter Søren Dupont Kristensen.

Samme linjeføring
Energinet ønsker at benytte den samme linjeføring og dermed genbruge de betonfundamenter, der bærer master og luftledninger, når strækningen mellem Idomlund og Tjele forstærkes. Men masterne udskiftes med nye og bliver lidt højere, fordi de fremover skal bære seks og ikke kun tre ledere. I forbindelse med myndighedernes miljøgodkendelse, kan det dog vise sig at blive nødvendigt at ændre på dele af linjeføringen. 

Hele Danmark forstærkes
Udbygningen af højspændingsforbindelsen er samtidig startskuddet til, at hele det danske 400 kV-system udbygges og forstærkes.

I det jyske sker forstærkningen i takt med, at forbindelserne – som ofte har 40-50 år på bagen – skal reinvesteres, da master og ledninger er udtjente.

Masterne på i alt 412 km jyske elforbindelser skal som udgangspunkt fremover bære to 400 kV-systemer og ikke som i dag et enkelt 400 kV-system eller en kombination af 400 kV luftledninger og 150 kV luftledninger.

På godt halvdelen af strækningerne skønner Energinet, at den eksisterende linjeføring kan bruges – enten ved at de eksisterende master gøres højere, eller der kommer nye master på de nuværende fundamenter.

På resten af strækningerne er der brug for at flytte linjeføringen, enten fordi der er brug for en ny type stærkere master, som ikke kan stå på de samme betonfundamenter, eller fordi de eksisterende højspændingsledninger af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed ikke kan pilles ned, før en ny forbindelse er stillet op. Der kan ligeledes opstå lokale ønsker om at flytte elmaster, fx af naturhensyn, for at give mulighed til byudvikling, udvidelse af motorveje eller lign. Derfor er det ikke muligt på forhånd at sige, præcist hvor masterne flyttes, men nye linjeføringer vil typisk komme til at ligge nær den nuværende linjeføring.

Behov for helt nye strækninger
I Jylland lægger Energinet yderligere op til, at der laves – som det ser ud lige nu – tre helt nye 400 kV-strækninger med luftledninger. Det er mellem Tjele ved Viborg og Trige ved Århus, mellem Ferslev og Vester Hassing ved Aalborg, og mellem Askjær og Stovstrup i Vestjylland. Projekterne ventes at sende konkrete ansøgninger om udbygningerne til klima-, energi- og forsyningsministeren i løbet af de kommende ca. 1,5 år. Yderligere nye strækninger kan også komme på tegnebrættet, efterhånden som konkrete behov opstår.

null
Kortet viser det danske 400 kV-net og elforbindelser til vores nabolande. Den første udbygning sker mellem Idomlund og Tjele, der begge ligger i den nordlige ende af meget stærke nord-sydelforbindelser. Stor stigning i elproduktionen fra solceller og havvindmøller gør det nødvendigt at forstærke forbindelserne mellem de to knudepunkter, så strømmen kan komme frem og tilbage mellem de to nord-syd akser. Tre nye forbindelser er også tegnet ind.

Plan på vej for Sjælland og Lolland-Falster
På Sydsjælland og Lolland Falster forventes også massiv udbygning af solceller og vindmøller, og store mængder strøm skal i fremtiden transporteres op mod de store forbrugscentre ved København. Også her er der behov for at udbygge rygraden i elnettet. Om behovet bliver 400 kV luftledninger eller 220 kV nedgravede kabler er endnu ikke klarlagt. Energinet arbejder lige nu på en overordnet plan for hvor og hvordan det østdanske elnet skal forstærkes og udbygges.

Turbo på: 2040 bliver til 2030
Flere af forstærkningerne og udbygningerne har tidligere været beskrevet i Energinets Langsigtede Udviklingsplan for elnettet.

”400 kV-nettet har hele tiden skulle udbygges og forstærkes, for at Danmark kommer i mål med den grønne omstilling. Men Ruslands invasion i Ukraine, energikrise og den politisk beslutning om at sætte turbo på udbygningen af vind og sol betyder, at det vi for få år siden troede skulle stå klar i 2040, skal nu stå klar i 2030,” siger Søren Dupont Kristensen.

Borgere og kommuner, som vil blive berørt, bliver kontaktet, i takt med at planerne for de enkelte projekter bliver godkendt og mere detaljerede, fx i forhold til hvor evt. nye tracéer kan komme til at ligge.

null
Nogle steder, kan de eksisterende elmast gøres højere. Andre steder er der brug for helt nye master. Skiftes mastetypen, eller der laves helt nye luftledningsforbindelser, agter Energinet at bruge den såkaldte Thor-mast. Den type master bliver netop nu sat op på den nye Vestkyststrækning mellem den dansk–tyske landegrænse og Idomlund. Masterne er lavere end andre typiske master, men til gengæld er tværarmen bredere, for at den kan bære seks ledere. Den virker dermed mindre set på afstand, men mere massiv, når man står under den.

FAKTA

LINJEFØRING FØLGER
Hverken på strækninger, hvor det er nødvendigt at flytte traceet på en elforbindelse, eller lave nye elforbindelser er der endnu forslag til konkret linjeføring. De vil blive udarbejdet i takt med at projekterne godkendes.

OM IDOMLUND-TJELE
Forstærkning ventes at koste ca 770 millioner kr.
Der skal indhentes miljøtilladelser mv, før anlægsarbejdet kan gå i gang.
Anlægsarbejde ventes at kunne begynde 2028.
Forstærket luftledningsforbinde ventes at være i drift i 2029.
En nedgravet 150 kV kabel forbindelse, som er en del af udbygningen, ventes i drift 2028.

VILDE STIGNINGER
Prognoser over det danske elforbrug og elproduktion fra solceller og vindmøller:

null
null

LANGSIGTET UDVIKLINGSPLAN
I alt indeholder Energinets Langsigtede Udviklingsplan over 300 forstærkninger og udbygninger af eltransmissionsnettet – langt de fleste er på 150 kV og 132 kV-niveau, altså de næsthøjeste spændingsniveauer i Danmark. Udbygninger på 150 og 132 kV-niveau laves med nedgravede kabler.

Det er kun på 400 kV niveau, at udbygninger sker med luftlinjer. Kabler i jorden opfører sig anderledes end luftledninger og skaber mere ”elektrisk støj” i elnettet. På det højeste spændingsniveau, 400 kV, kan den elektriske støj blive for stor og potentielt skade elsystemet. Derfor er der begrænsede muligheder for at udbygge 400 kV nettet med nedgravede kabler.

En ny udgave af den Langsigtede Udviklingsplan bliver offentliggjort til foråret 2024. Energinet arbejder lige nu på at inddrage fx kommuner, således at den bedste viden om fremtidens elproduktion og elforbrug kommer med i forarbejdet.

Kontakter

Billeder

Kortet viser det danske 400 kV-net og elforbindelser til vores nabolande. Den første udbygning sker mellem Idomlund og Tjele, der begge ligger i den nordlige ende af meget stærke nord-sydelforbindelser. Stor stigning i elproduktionen fra solceller og havvindmøller gør det nødvendigt at forstærke forbindelserne mellem de to knudepunkter, så strømmen kan komme frem og tilbage mellem de to nord-syd akser. Tre nye forbindelser er også tegnet ind.
Kortet viser det danske 400 kV-net og elforbindelser til vores nabolande. Den første udbygning sker mellem Idomlund og Tjele, der begge ligger i den nordlige ende af meget stærke nord-sydelforbindelser. Stor stigning i elproduktionen fra solceller og havvindmøller gør det nødvendigt at forstærke forbindelserne mellem de to knudepunkter, så strømmen kan komme frem og tilbage mellem de to nord-syd akser. Tre nye forbindelser er også tegnet ind.
Download
Nogle steder, kan de eksisterende elmast gøres højere. Andre steder er der brug for helt nye master. Skiftes mastetypen, eller der laves helt nye luftledningsforbindelser, agter Energinet at bruge den såkaldte Thor-mast. Den type master bliver netop nu sat op på den nye Vestkyststrækning mellem den dansk–tyske landegrænse og Idomlund. Masterne er lavere end andre typiske master, men til gengæld er tværarmen bredere, for at den kan bære seks ledere. Den virker dermed mindre set på afstand, men mere massiv, når man står under den.
Nogle steder, kan de eksisterende elmast gøres højere. Andre steder er der brug for helt nye master. Skiftes mastetypen, eller der laves helt nye luftledningsforbindelser, agter Energinet at bruge den såkaldte Thor-mast. Den type master bliver netop nu sat op på den nye Vestkyststrækning mellem den dansk–tyske landegrænse og Idomlund. Masterne er lavere end andre typiske master, men til gengæld er tværarmen bredere, for at den kan bære seks ledere. Den virker dermed mindre set på afstand, men mere massiv, når man står under den.
Download
Download
Download

Om Energinet

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger. Læs mere på www.energinet.dk

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Viking Link indviet: Forbindelsen har allerede tjent millioner18.4.2024 16:59:03 CEST | Pressemeddelelse

Torsdag den 18. april blev der officielt ’trykket på knappen’ for verdens længste elkabelforbindelse, Viking Link mellem Danmark og Storbritannien. Energinets og britiske National Grids fælles investering på 13 milliarder kroner udgør en vigtig brik i den grønne omstilling af energisystemet. Forbindelsen giver store indtjeningsmuligheder på grøn strøm for danske elproducenter og større forsyningssikkerhed for danske forbrugere.

Hul igennem på verdens længste elkabel: Danmark sender grøn strøm til Storbritannien29.12.2023 16:17:34 CET | Pressemeddelelse

Verdens længste elkabelforbindelse, Viking Link, sendte her til eftermiddag de første elektroner af dansk grøn strøm direkte ud i engelske stikkontakter. Den 13 milliarder kroner store investering har taget knap 4 år at etablere og er den første fysiske forbindelse mellem de to lande. Viking Link udgør en vigtig brik i den grønne omstilling af vores energisystem - danske elproducenter kan sælge grøn strøm til et nyt, stort marked, og vi kan blive forsynet fra England, når det ikke blæser herhjemme.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye