Ingeniørforeningen, IDA

Cybereksperter: Skru op for it-uddannelserne

Del

Det kræver det et markant løft af undervisningen i cybersikkerhed på landets it-uddannelser, hvis vi skal ruste samfundet mod alvorlige cybertrusler, mener IDAs ekspertgruppe i cybersikkerhed.

Hvis danske virksomheder og myndigheder skal gøre sig håb om at opnå et niveau af cybersikkerhed, som kan matche den stigende trussel fra cyberangreb, er første skridt at skrotte det nuværende uddannelsesloft på it-uddannelserne, hvor der er begrænsninger for optaget i de store byer og for internationale studerende.

Samtidig bør kurser og overbygninger inden for cybersikkerhed være en mulighed på flere uddannelser end i dag, og der skal skabes en model, der gør det nemmere at få godskrevet sine it-kompetencer, så vejen til at efteruddanne sig inden for cybersikkerhed er mindre bøvlet.

Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra en ekspertgruppe i cybersikkerhed, som er nedsat af Ingeniørforeningen, IDA, for at kortlægge kompetencebehovene inden for it-sikkerhed i Danmark. 

”Vi har brug for en kraftig opgradering af cybersikkerheden på alle niveauer i samfundet. Det får vi kun, hvis vi sikrer, at vi har de rette kompetencer. Det kræver et godt forskningsmiljø, bedre muligheder for uddannelse og efteruddannelse, og et styrket samarbejde mellem universiteter, uddannelsessteder, erhvervsliv og offentlige organisationer. Eksperternes anbefalinger viser vejen til et mere cybersikkert Danmark”, siger Laura Klitgaard, der er formand for IDA.

I en ny rapport peger ekspertgruppen på, at søgningen til it-uddannelserne i dag ikke er stor nok til at møde erhvervslivets behov, og at særligt nogle af de teknisk tunge it-uddannelser, som er relevante i forhold til informations- og cybersikkerhed, har ledige pladser i dag. Andre uddannelser er nødt til at afvise ansøgere på grund af uddannelsesloftet.

”Trods stor efterspørgsel på arbejdskraft fra både virksomheder og myndigheder er der i dag it-uddannelser, som må afvise kvalificerede ansøgere. Det skyldes primært, at der politisk er truffet beslutning om at begrænse optaget på de videregående uddannelser i de store byer. Det burde stå lysende klart for alle, at den barriere skal fjernes”, siger formanden for IDAs ekspertgruppe, Anders Bjerg Frederiksen, der er it-netværksspecialist i Region Midtjylland 

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering var 25 procent af alle forsøg på at rekruttere en it-specialist til en ledig stilling forgæves i 2022. I IT-Branchens barometer fra marts 2023 svarer 71 procent af de adspurgte virksomheder, at de oplever mangel på de rette it-kompetencer.

Senest konkluderer en rapport fra Rambøll, at hver anden danske virksomheder ikke vil kunne håndtere et cyberangreb på grund af mangel på kompetencer.

”Der er et væsentligt udækket behov for specialister i cybersikkerhed. Med nye EU-krav til cybersikkerhed, voksende digitalisering og den konstante trussel om hackerangreb er der et akut behov for at vi får uddannet flere it-specialister til at beskytte vores vitale interesser og kritiske infrastruktur”, siger Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.

IDAs ekspertgruppe i cybersikkerhed består af:
Anders Bjerg Frederiksen, it-netværksspecialist
Jens Myrup Pedersen, professor i cybersikkerhed
Sofie Freja Christensen, security and compliance manager
Ricky Kofoed-Madsen, cybersecurity specialist
Julie Kjeldsen, cybersecurity advisor
Jørn Guldberg, it-sikkerhedsspecialist
Shayma Yassen, cybersecurity manager techresilence
Michael Lind Mortensen, security and compliance manager

Kontakter

Ole Hoff-Lund, presserådgiver i IDA, telefon 26 83 81 84

Links

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye