Transportministeriet

Ny kontrakt med DSB og igangsætning af udbudsanalyse af fremtidens togdrift

Del

Transportministeren har underskrevet en ny trafikkontrakt med DSB. Samtidig igangsættes arbejdet med en analyse af sektoren, som skal danne grundlag for et kommende udbud.

Transportministeren har i dag indgået en ny 10-årig kontrakt med DSB. Indgåelsen af en ny kontrakt med DSB er støttet af et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet. 

Den nye kontrakt bliver den sidste efter denne model. Fremover tilsiger EU-lovgivningen at togtrafikken skal udbydes. Regeringen vil nu sammen med DSB gennemføre en budgetanalyse af DSB, samt en sektoranalyse der kan danne grundlag for politisk stillingtagen til et kommende udbud. 

- Det er godt, at vi nu får skabt et solidt grundlag for DSB’s virke de kommende år og sikret arbejdsro til DSB og de mange ansatte. Det er vigtigt i en situation, hvor vi står midt i en omfattende udskiftning af dieseltog med el-tog, og hvor der gennemføres en gennemgribende modernisering af infrastrukturen på jernbanen.

- Regeringen igangsætter samtidig en analyse af sektoren, som skal danne grundlag for et kommende udbud. Når sektoranalysen er gennemført, ser jeg frem til at drøfte et kommende udbud med de partier, der støtter den nye kontrakt med DSB, siger transportminister Thomas Danielsen.

Et bredt flertal i Folketinget har med Infrastrukturplan 2035 besluttet historisk store investeringer i en modernisering og opgradering af jernbanen i Danmark. Samtidig er DSB i gang med at indkøbe nye tog, som skal sikre overgangen fra aldrende dieseltog til nye elektriske tog, og dermed en CO2-neutral togdrift. Med den nye kontrakt sikres der den fornødne funktionalitet og togtrafik til passagererne i denne omfattende transformation.

DSB forpligtes med indgåelsen af den nye kontrakt til at fortsætte arbejdet med at effektivisere togdriften. Samtidig bliver kontraktbetalingen til DSB fastholdt på det nuværende niveau. Dette muliggør et løft af togproduktet gennem investeringer i nye tog og landets stationer. På sigt forventes de nye tog sammen med forbedringerne i infrastrukturen at betyde kortere rejsetider og flere tog til tiden til gavn for passagererne.

Fakta:

Transportministeriets kontrakt med DSB fastsætter betalingsniveauet og den trafikydelse, DSB skal levere i forhold til konkrete strækninger, antal afgange, punktlighed, siddepladskapacitet, service til handicappede, anskaffelse af nyt togmateriel mv. 

DSB modtager med den nye kontrakt ca. 3,3 mia. kr. årligt (2023-priser), som del af en nettokontrakt, hvor DSB beholder og har risikoen vedrørende billetindtægterne. Kontrakten gælder for perioden 15. december 2023 – 10. december 2033.

I den nye kontrakt vil de forpligtelser, som DSB har over for passagererne i indeværende kontraktperiode, i vid udstrækning blive videreført. Hertil kommer, at den nye kontrakt indebærer en række serviceforbedringer. 

Med EU’s 4. jernbanepakke indføres der fra 25. december 2023 et fælleseuropæisk krav om, at offentlig servicetrafik på de statslige jernbaner skal udbydes, medmindre særlige forhold begrunder en direkte tildeling af en kontrakt.

Serviceforbedringer i en ny kommende kontraktperiode med DSB

- Kortere rejsetider over hele landet sammenlignet med i dag. Fx kortere rejsetid mellem København og Aarhus på ca. 25 minutter, København og Aalborg på ca. 40 minutter samt København og Esbjerg på ca. 30 minutter. *

- Øget trafikomfang, heriblandt ekstra lyntog i landdelstrafikken og ekstra tog til Københavns Lufthavn samt flere internationale tog. *

- Løft af investeringerne i stationerne, så de kommer til at fremstå tryggere og bedre vedligeholdt.

- CO2-neutrale togrejser for alle passagerer ved gradvis udfasning af dieseltogene.

- Fortsat direkte togforbindelse mellem København og Midt- og Vestjylland (Struer) indtil udgangen af 2030.

- Øget kompensation til passagererne ved manglende punktlighed.

* Sker gradvist fra 2027 og frem til 2032 i takt med at de nye tog kan udnytte den igangværende modernisering og opgradering af infrastrukturen. Internationale tog er kommerciel trafik uden for kontrakten.

Links

Følg pressemeddelelser fra Transportministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Transportministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye