Vejdirektoratet

Supplerende miljøkonsekvensvurdering af 3. Limfjordsforbindelse sendes i høring

Del

Forligskredsen bag Infrastrukturaftalen 2035 har besluttet, at der skal gennemføres en supplerende miljøkonsekvensvurdering og en Natura 2000-konsekvensvurdering for at sikre det bedst mulige grundlag for Folketingets behandling af lovforslaget for den 3. Limfjordsforbindelse.

Anlægget af en ca. 20 km lang 4-sporet motorvej vest om Aalborg via øen Egholm skal lette trængslen på de to eksisterende Limfjordsforbindelser og forbedre vejen til og fra Vendsyssel. I 2021 blev der gennemført en miljøkonsekvensvurdering, og nu sendes den supplerende miljøkonsekvensvurdering i høring, som har særligt fokus på konsekvenser for grundvand og overfladevand som vandløb, søer og fjorden samt den miljømæssige påvirkning af Natura 2000-området vest for øen Egholm.

Natura 2000-konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning på dyr- og planter på udpegningsgrundlaget. De nye beregninger og vurderinger viser, at projektet ikke hindrer opfyldelse af miljømål for vandløb, søer, havområder og grundvand, idet der som kompensation erhverves landbrugsarealer, der omlægges til varig natur.

Landindvinding syd for Egholm og lavbroer nord for Egholm påvirker ikke vandgennemstrømningen i Limfjorden. Havbundsanalyser indeholder ingen PFAS og asbest, og generelt findes der et meget lavt indhold af miljøfarlige stoffer i Limfjorden.

Der er fotoregistreret ynglende odder i motorvejens linjeføring på Egholm. Som bilag IV-art er dens yngle- og rastesteder særligt beskyttede. I samråd med Miljøstyrelsen gøres brug af fravigelsesbestemmelsen i EU’s habitatdirektiv. 

Høringsperioden løber frem til 11. januar 2024. Sideløbende foretager Transportministeriet en høring af anlægsloven for 3. Limfjordsforbindelse.

Fakta om 3. Limfjordsforbindelse

Som en del af den politiske aftale Infrastrukturplan 2035 er det besluttet at etablere en 3. Limfjordsforbindelse via øen Egholm vest for Aalborg. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2025 og forventes at vare i otte år.

Læs den supplerende miljøkonsekvensrapport

Høring: vejdirektoratet.dk/limfjorden.

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye