Næstved Kommune

Task Force fremlægger anbefalinger til det specialiserede børneområde i Næstved Kommune

Del

Den Permanente Task Force under Socialstyrelsen og Ankestyrelsen har nu præsenteret sine anbefalinger til, hvad der skal forbedres i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet i Næstved Kommune. Næste skridt er en udviklingsplan, som skal styrke samarbejdet mellem familier og Center for Børn og Unge.

Task Force-forløbet i Næstved Kommune skal understøtte, at børn og deres familier i Næstved Kommune får den bedst mulige hjælp.
Task Force-forløbet i Næstved Kommune skal understøtte, at børn og deres familier i Næstved Kommune får den bedst mulige hjælp.

Arbejdet har været i gang siden foråret. Nu har Den Permanente Task Force netop fremlagt sin analyse, der peger på en række udviklingspotentialer i Center for Børn og Unge i Næstved Kommune.

Formålet er en forbedret sagsbehandling på området. Det er Næstved Kommune selv, der har inviteret specialisterne indenfor, så børn og deres familier i Næstved Kommune får en bedre hjælp, end de gør i dag.

Næstved Kommune iværksatte sidste år en større udviklingsplan for området og ansøgte Task Forcen om et udviklingsforløb, fordi vi konstaterede et behov for at skabe forbedringer. Samtidig blev der politisk prioriteret ressourcer til området for derigennem at skabe forbedrede rammer for udviklingen.

Direktør Jan Milandt uddyber:

- Et langt stykke hen ad vejen peger Task Forcen på de samme udfordringer, som vi selv har fået øje på. Samtidig bemærker de, at de udviklingsaktiviteter, der allerede er sat i gang, bidrager til, at vores sagsbehandling, samarbejdet med familierne og det tværgående samarbejde på området styrkes. Der er ingen tvivl om, at der ligger et stort stykke arbejde foran os, så vi kan få rettet op på det, der ikke fungerer - og det tager vi meget alvorligt.    

Det viser analysen

Analysen beskriver et overordnet billede af et styrket tværgående samarbejde på 0-18 års området mellem sagsbehandlerne, dagtilbud, skoler og medarbejdere for eksempel i BørnefamilieEnheden, Ungenetværket og Specialpædagogisk Netværk.

Samtidig viser analysen et tydeligt behov for at fortsætte og intensivere arbejdet med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Det drejer sig blandt andet om, at Næstved Kommune skal være bedre til at:

  • inddrage børn og forældre undervejs i udarbejdelse af undersøgelser og i forhold til afgørelser om hjælp.
  • fokusere undersøgelser på familiernes konkrete behov, så vi hurtigere finder frem til, hvilken hjælp familierne har brug for.
  • overholde lovgivningens proceskrav, så for eksempel tidsfrister på undersøgelser overholdes.
  • iværksætte de rette indsatser hurtigere.

Sådan forbedrer vi sagsbehandlingen

På baggrund af Task Forcens anbefalinger går Center for Børn og Unge og Børne- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune nu i gang med at se på, hvilke indsatser der skal sættes i søen.

De nye anbefalinger lægger sig tæt op ad Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024. Formålet med loven er at fremme hurtig afdækning og iværksættelse af indsatser samt styrke inddragelsen af især børn og unge i deres egne sager.

Næstved Kommune har allerede sat flere initiativer i gang. Vi er blandt andet i gang med at indføre nye arbejdsgange på en række områder. Vi har udrullet et koncept for ”Tidlig Tværfaglig Indsats” med dagtilbud og skoler, og vi har reduceret ventetiderne på indsatser, så familier med udfordringer ikke skal vente så længe på hjælp eller en afgørelse.

Centerchef Daniel Gottrup udtaler:

- Medarbejderne på området har virkelig knoklet, og jeg er stolt over de forandringer, vi allerede har skabt. Vi er dog ikke i mål, og jeg og den øvrige ledelse af området har et stort ansvar for at skabe rammerne for den videre udviklingsproces. Vi skal fortsat arbejde med at styrke kvaliteten i vores sagsbehandling, så vi bliver bedre til at inddrage børn og familier. De skal mødes og høres på deres egne præmisser og opleve større indflydelse på, hvilken hjælp de har brug for. Jeg ser frem til det videre forløb med specialisterne fra Task Force.

Stort politisk fokus på området

Byrådet har netop fået præsenteret Task Forcens analyse og anbefalinger på deres temamøde.

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Lars Hoppe Søe udtaler:

- Først vil jeg sige, at jeg er glad for, at vi har lavet en politisk prioritering, så der kan ansættes flere rådgivere. Det behov har vi været bevidste om politisk – og rapporten understreger vigtigheden af dette. Det er klart, at jeg som udvalgsformand ikke kan være tilfreds med de udfordringer, der påpeges. Vi skal være væsentligt bedre til at hjælpe børn og familier, som står i en svær situation. Derfor sætter jeg også pris på, at vi allerede har sat gang i en udviklingsproces, som nu skal fokuseres endnu mere ud fra resultaterne i rapporten.

Fakta

Task Forcens formål er at yde rådgivning til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Da Center for Børn og Unge i Næstved Kommune havde konstateret et behov for dette på flere områder, ansøgte Næstved Kommune i efteråret 2022 Task Forcen om et udviklingsforløb.

I første del af forløbet, som nu er afsluttet med en analyse, har Task Forcen gennemgået et udvalg af sager, set på politikker, procedurer og arbejdsgange – og interviewet medarbejdere, ledere og relevante samarbejdspartnere.

I den næste del af forløbet, som nu sættes i gang, understøtter Task Forcen Næstved Kommune i at udarbejde en udviklingsplan og iværksætte forskellige aktiviteter. Kompetenceudvikling skal desuden medvirke til de ønskede forbedringer i sagsbehandlingen.

Task Force-forløbet afsluttes i sommeren 2025 med en rapport til området og det politiske udvalg.

Mere information om Task Force.

Læs rapporten her.

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Næstved Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Næstved Kommune

Økonomiske udfordringer på Børne- og Uddannelsesudvalgets område15.4.2024 17:51:02 CEST | Pressemeddelelse

Flere børn og unge har brug for hjælp. Det betyder, at der er stigende udgifter til specialundervisning og anbringelser. Derudover er prisen for specialiserede tilbud steget. Resultatet er, at Børne- og Uddannelsesudvalgets budget står til at blive overskredet med 57,7 millioner kroner, hvis der ikke gribes ind. Derfor har udvalget inddraget overskud på i alt 28 millioner kroner fra 2023 og igangsat en ekstern analyse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye