Vejdirektoratet

Udbygning af Rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm i høring

Del

Vejdirektoratet har udarbejdet et projektforslag for at forbedre kapaciteten på rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm. Trafikanterne vil kunne komme lidt hurtigere frem med flere strækninger på 90 km/t, og det foreslås også at lave en mere sikker cykelvej langs hele ruten.

I alt foreslås 23 projekter til at forbedre forholdene langs rute 26. Der er afsat ca. 760 mio. kroner til projektet i forbindelse med Infrastrukturplan 2035.
I alt foreslås 23 projekter til at forbedre forholdene langs rute 26. Der er afsat ca. 760 mio. kroner til projektet i forbindelse med Infrastrukturplan 2035. Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har i 2022-2023 gennemført en miljøkonsekvensvurdering af en udbygning af rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm som en del af Infrastrukturplan 2035.

Projektforslaget består af en række tiltag på forskellige lokaliteter langs strækningen. I alt foreslås 23 projekter til at forbedre forholdene langs rute 26. I forbindelse med Infrastrukturplanen er der afsat ca. 760 mio. kroner til projektet. De foreslåede projekter vil koste mere end det beløb, der er afsat i Infrastrukturplanen. Der er derfor foreslået to bud på, hvordan man kan realisere projektet indenfor den økonomiske ramme.

Trafikanterne på rute 26 vil komme lidt hurtigere frem som følge af projektet. Det skyldes blandt andet, at der etableres yderligere strækninger med 90 km/t. Der vil også være færre forsinkelser, fordi der etableres venstresvingsbaner og lukkes sideveje langs strækningen. Det betyder, at risikoen for at komme til at holde bag ventende venstresvingende trafikanter, der holder i det gennemgående kørespor, bliver reduceret.

Det vil også betyde, at variationen i rejsetiden fra dag til dag, vil blive mindre.

Som en del af projektet foreslås også et bedre og sammenhængende stisystem på strækningen. Enkelte steder ledes cyklisterne ind på veje igennem byer eller på mindre befærdede kommuneveje. Overordnet set vil der udenfor motortrafikvejsnettet på strækningen blive et sammenhængende stisystem langs hele strækningen.

Trafiksikkerheden bliver forbedret ved en opgradering af strækningen, og det vil gælde i begge scenarier for ombygninger. Den største forbedring i trafiksikkerheden skyldes, at antallet af vejadgange og skærende veje reduceres.

Det sker i den kommende tid:
Projektet bliver nu sendt i høring og interesserede har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget frem til den 28. januar 2024. Som en del af høringsprocessen vil Vejdirektoratet præsentere projektforslaget på to borgermøder:


16. januar 2024 kl. 17-19

Arena Mors - Hal 2

H.C. Ørstedsvej 15

7900 Nykøbing Mors

17. januar 2024 kl. 17-19

Hotel Limfjorden

Simons Bakke 39

7700 Thisted

På baggrund af miljøkonsekvensvurderingen og den netop igangsatte høring vil der blive udarbejdet en indstilling til transportministeren med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen.

Herefter er det op til en videre politisk drøftelse at få fastlagt det udbygningsprojekt, der skal indgå i ansøgningen om administrativ tilladelse. Når udbygningsprojektet er fastlagt, ansøges om miljøgodkendelse hos Trafikstyrelsen, og projektet vil i den forbindelse blive sendt i en fornyet offentlig høring.

Det er Vejdirektoratets forventning, at anlægsarbejderne vil starte op i 2026 og afsluttes 4 år senere.

Det opdaterede projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen, der er i høring, findes på:  www.vd.dk/mkv-sallingsund-hanstholm

Kontakter

Billeder

Kortudsnit med Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund
Rute 26 fra Hanstholm til Sallingsund
Download
Rute 26
Rute 26
Download

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye