Vejdirektoratet

Transportministeren baner vej for hedelandskab

Del

Mandag var transportminister Thomas Danielsen med til at rydde invasive gyvelplanter for at skabe et nyt naturareal ved Herning. Målet er at få heden til at indvandre og skabe nye levesteder for flora og fauna.

Med en gravemaskine rydder transportminister Thomas Danielsen invasiv gyvel for at gøre plads til hedelandskab.
Thomas Danielsen rydder invasiv gyvel for at gøre plads til hedelandskab. Foto: Transportministeriet. Transportministeriet

Regeringen ønsker at skabe mere vild natur for at fremme biodiversiteten, og det gælder også arealerne langs og mellem statsvejene.

Udenfor Herning på arealer ved motorvejen og mellem tilkørselsramper ønsker transportministeren at skabe et større naturareal, hvor heden kan indvandre. Heder og græsland har mistet 90 procent af deres hidtidige areal i Danmark, og de rødlistede arter, som findes på hede og græsland, er i stadig tilbagegang.

- Det er mit klare mål, at vi skal have flere insekter langs vores veje. Derfor skal vi skabe bedre levesteder for vores insekter, når vi bygger nye veje eller udvider vores veje. Samtidig skal vi også gøre en indsats på eksisterende arealer, der er i stor fare for tilgroning af invasive planter, siger transportminister Thomas Danielsen.

Som en begyndelse skal 15 hektar ryddes for invasive plantearter. Målet er at få heden til at indvandre og skabe levesteder for flora og fauna. Engangsudgiften på 700.000 kroner og opfølgende pleje dækkes af en biodiversitetspulje, der er afsat af forligskredsen i forbindelse med Infrastrukturplan 2035.

På sigt er der mulighed for, sammen med naboarealer, at skabe et meget stort naturareal på op mod 90 hektar, som godt nok er adskilt af veje, men som vil kunne ses som et sammenhængende naturområde i Danmark. 

Der er i løbet af 2023 foretaget flere botaniske undersøgelser, hvor der trods gyvel er fundet en stor mangfoldighed af arter. Eksempelvis hedelyng, blåhat, bugtet kløver, håret høgeurt, revling, blåmunke, prikbladet perikon, almindelig knopurt og vildløg. Op mod halvdelen af danske sommerfuglearter er tilknyttet tørre og lysåbne overdrev.

- Området kan med den rette pleje blive til en fantastisk hede med en stor mangfoldighed. Det er oplagt, at vi indtænker denne mulighed for mere biodiversitet, når vi går i gang med analyserne for en kommende udvidelse af Herningmotorvejen, siger afdelingsleder Karsten Kirk Larsen, Vejdirektoratet.

Kontakter

Billeder

Med en gravemaskine rydder transportminister Thomas Danielsen invasiv gyvel for at gøre plads til hedelandskab.
Thomas Danielsen rydder invasiv gyvel for at gøre plads til hedelandskab. Foto: Transportministeriet.
Download
Transportministeren deltog i dag i arbejdet med at rydde gyvel for at gøre plads til et nyt hedelandskab.
Med den rette pleje kan området blive til en fantastisk hede med en stor mangfoldighed.
Download
Udenfor Herning på arealer ved motorvejen og mellem tilkørselsramper ønsker transportministeren at skabe et større naturareal, hvor heden kan indvandre.
Udenfor Herning på arealer ved motorvejen og mellem tilkørselsramper ønsker transportministeren at skabe et større naturareal, hvor heden kan indvandre.
Download

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye