Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling

Ny forskning: Musikere er hårdt ramt på trivslen

Del

Ny forskning slår fast, at trivslen og den mentale sundhed blandt danske skabende og udøvende musikere er langt dårligere end i resten af befolkningen. Undersøgelsen er første skridt i arbejdet med at pege på konkrete løsninger mod en sundere musikbranche og er iværksat af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling.  

Trivslen blandt danske musikere er langt dårligere end i resten af befolkningen.
Trivslen blandt danske musikere er langt dårligere end i resten af befolkningen.

Nyhedsartikler og personlige beretninger har de senere år synliggjort udfordringerne med blandt andet depression, stress og angst i den danske musikbranche. Skal de professionelle aktører på tværs af musikbranchen være med til at løse udfordringerne, kræver det en fælles viden om omfanget af problemet. Derfor har Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling sammen med forskere fra University of Westminster i Storbritannien gennemført det hidtil største studie i Skandinavien af den mentale sundhed blandt skabende og udøvende danske musikere (herefter kaldt musikere).

Et udsnit af brancheaktører har samlet sig under Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling for blandt andet at belyse denne udfordring. Målet er at afdække omfanget af problemet, hvad der ligger bag og på den baggrund i fællesskab finde konkrete og meningsfulde løsninger, der kan styrke trivslen på tværs af branchen.

Musikere scorer lavt på lykkebarometret
Danmark kan bryste sig af en andenplads som verdens lykkeligste land ifølge World Happiness Report. Måler man danske musikere efter samme skala, er billedet et ganske andet. Blandt de mere end 1.800 musikere i undersøgelsen betegnes hele 17 procent som ulykkelige. Til sammenligning er tallet blot 3 procent blandt den brede befolkning. 24 procent af musikerne mistrives. I resten af samfundet mistrives kun 5 procent. 

”Det er naturligvis trist at læse sådanne tal og se, hvor slemt det står til med trivslen i vores branche set i forhold til resten af den danske befolkning. Det gør et stort indtryk på mig og understreger nødvendigheden af en fælles indsats for at bidrage til at skabe en sundere musikbranche for alle,” udtaler direktør i Koda, Gorm Arildsen, på vegne af Musiklivets Partnerskab.

Hver anden musiker har unormalt højt niveau af angst
Næsten halvdelen af deltagerne har et unormalt højt niveau af angst. Problemet er særlig udtalt for den yngre del af målgruppen. Ser man isoleret på de 25-29-årige, har 80 procent et unormalt højt angstniveau, og hele 15 procent har et niveau, der kategoriseres som alvorlig angst. Undersøgelsen peger desuden på, at køn er en afgørende faktor. Blandt mænd i musikbranchen har 40 procent et unormalt højt angstniveau, for kvinder er tallet helt oppe på 65 procent.

”Det er første gang, vi gennemfører forskning om trivslen i musikbranchen af dette omfang i Danmark, og formålet er, at finde ud af, hvor, hvordan og mod hvem vi skal sætte ind med konkrete initiativer og løsninger. Derfor er selve undersøgelsen også kun første skridt i vores samlede indsats. Det store arbejde med at udarbejde konkrete og realistiske løsninger på problemerne ligger foran os,” udtaler Gorm Arildsen.

Fælles løsninger skal løfte trivslen
Studiet udgør første fase i et større forskningsprojekt. I projektets næste fase indkaldes brancheaktører, musikere og eksperter til workshops. Med afsæt i forskningen skal disse workshops bidrage til at identificere konkrete og ambitiøse initiativer, der kan løfte trivslen på tværs af branchen. Målet er udkomme med en række konkrete anbefalinger til foråret, som branchen kan realisere.

”Mentale sundhedsudfordringer hos musikere verden over bliver i stigende omfang belyst, hvorfor vores resultater desværre ikke er overraskende. Derfor er det også meget vigtigt, at vi nu kan mødes med musikerne og branchen med det formål i fællesskab at skabe meningsfulde forandringer, som kan være med til at sikre en bæredygtig branche, hvor musikere kan trives,” udtaler Dr. George Musgrave, forsker på projektet.

Undersøgelsen har modtaget økonomisk støtte fra Velliv Foreningen. Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer arbejdstrivsel og mental sundhed i arbejdslivet.

Nøgleord

Kontakter

Om Musiklivets Partnerskab

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling blev lanceret i 2022 på initiativ af en gruppe virksomheder og organisationer fra det danske musikliv, der ønsker at styrke det ledelsesmæssige samarbejde på tværs af branchens professionelle aktører. Vores vision er, at vi i fællesskab kan udvikle og udbrede vidensbaserede løsninger på tværgående udfordringer, der står i vejen for et mere bæredygtigt musikliv.

Læs mere på musiklivetspartnerskab.dk

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye