Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Nye regler for udeservering på vej i København

Del

Et nyt, samlet administrationsgrundlag for udeservering har været i høring, og den 4. december skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget så tage endelig stilling til, hvilke regler der skal gælde for udeservering fremover.

Flerårige tilladelser. Lokalt bestemte åbningstider. Fokus på fremkommelighed for fodgængere. Genindførelse af et gebyr for at have udeservering ved sin restauration samt øget tilsyn og mere konsekvens, når reglerne ikke overholdes.

Det er alle elementer i det administrationsgrundlag, som Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal tage stilling til den 4. december.

Der er kommet 1.499 høringssvar til administrationsgrundlaget for udeservering i forbindelse med høringen, og når politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skal tage endeligt stilling til nye regler for udeservering, er der flere forslag, der vil ændre den måde, udeserveringen fungerer i København i dag.

En undersøgelse blandt københavnere har vist, at der er en stor opbakning til udeservering i byen, og hele 96 procent af københavnerne synes, at der er positive ting ved at bo i en by med udeservering.

Men det er ikke alle, der er tilfredse, og for teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er et af formålene med et nyt administrationsgrundlag derfor at skabe en bedre balance: 

”De fleste københavnere synes, at det er positivt at bo i en by med udeservering. Men vi ved også, at beboere i nogle af de gader, hvor koncentrationen af steder med udeservering er højst er belastet af støj uge efter uge i højsæsonen. Udeservering hører til i en storby, men vi skal have skabt en bedre balance mellem byliv og ro, og så skal vi sikre, at caféborde ikke spærrer for, at gangbesværede kan komme rundt i byen. Der er kommet mange høringssvar, og det er jeg rigtigt glad for, for det hjælper os til at lægge snittet rigtigt politisk,” siger hun.

Teknik- og Miljøudvalget skal bl.a. tage stilling til, om der skal indføres differentierede åbningstider for udeservering.

Som reglerne er i dag, skal udeservering lukke senest kl. 24.00 – bortset fra enkelte steder, bl.a. i Nyhavn, hvor der kan gives tilladelse til at have udeservering til kl. 02.00.

Hvis et politisk flertal nikker til administrationsgrundlaget d. 4. december, vil udeserveringer i nogle områder, med et stærkt koncentreret restaurations- og natteliv, fremover skulle lukke kl. 22.00 fra søndag til torsdag. Det gælder bl.a. i dele af Indre by og på f.eks. Blågårdsgade.

I andre områder i byen, hvor der er længere til beboelse og færre restaurationer med udeservering, vil der kunne være udeservering helt til kl. 02.00 i sommerhalvåret. (Se det vedhæftede kort med forvaltningens forslag til differentierede åbningstider.)

Teknik- og Miljøudvalget skal også tage stilling til, om der fremover skal gives tilladelse til udeservering for tre år ad gangen i stedet for som i dag, hvor restauratører kun kan få tilladelse til udeservering et år ad gangen.

Ved at give flerårige tilladelser, vil det blive nemmere for forvaltningen at sanktionere restauratører, som ikke overholder reglerne for udeservering.

I det nye administrationsgrundlag er der også fokus på, at udeservering ikke skal hindre fremkommeligheden. Det skal bl.a. ske ved tydeligt at opmærke omkring udeservering. Det vil gøre det klart for gæster, hvor langt de kan flytte et bord eller en stol ud på fortovet, og det kan gøre det nemmere at komme forbi i kørestol eller med en barnevogn. Derudover er der et forslag om, at man ikke tillader udeservering på helt smalle fortove.

Hvis administrationsgrundlaget bliver vedtaget, vil der også fremover være et stort fokus på at kontrollere, om restaurationerne overholder deres tilladelser for udeservering – både i forhold til, hvor meget de fylder, og hvor længe de holder åbent.

I en selvstændig indstilling, som Teknik- og Miljøudvalget også skal behandle d. 4. december, skal det politiske udvalg tage stilling til, om der skal indføres et gebyr for at have udeservering. Det er gratis for restauratører i dag. Gebyret skal dække kommunens udgifter til administration og tilsyn, og vil blive fastsat særskilt for hver udeservering.

Gebyret vil bl.a. blive fastsat på baggrund af udeserveringens størrelse, samt hvor i byen udeserveringen er placeret. Prisen er dermed afhængig af den tilsynsindsats, den vurderes at kræve. Det betyder at gebyret kan være helt ned til ca. 3-5000 kr. om året for mindre udeserveringer på ca. 10 m2 og op til 12-16.000 kr. om året for store udeserveringer på ca. 50 m2. Til sammenligning var prisen for det gebyr, der gjaldt frem til 2012 på knap 90.000 kr. om året for en middelstor udeservering på 25 m2.

Faktaark

Et politisk flertal har nikket til at sende et udkast til et administrationsgrundlag i høring. Det har det været, og der er kommet 1.499 høringssvar. Forvaltningen har på baggrund af høringen bl.a. justeret forslaget til åbningstider. Og den 4. december skal politikerne så endeligt behandle administrationsgrundlaget.

Det nye i administrationsgrundlaget:  

3-årige frem for 1-årige tilladelser. Det skal give forvaltningen bedre mulighed for at sanktionere restauratører, der ikke overholder reglerne. Ved gentagende overtrædelser vil forvaltningen i sidste ende kunne inddrage en tilladelse til udeservering.  

Lokalt differentierede åbningstider: I hovedreglen vil forvaltningen give tilladelse til at have udeservering til kl. 24.00 alle dage. Sådan er det også i dag. Men forvaltningen foreslår at lave differentierede åbningstider søndag til torsdag, så steder, hvor der er mange udeserveringssteder i dag vil skulle lukke allerede kl. 22.00 søndag til torsdag

I andre områder vil der derimod i en forsøgsperiode i sommerhalvåret kunne gives tilladelse til at have udeservering helt til kl. 02.00 – det gælder områder i byen, hvor der ikke er tæt udeservering i dag, hvor der er længere til beboelse, og det sker efter en undersøgelse fra forvaltningen og anbefaling fra lokaludvalgene. I Metropolzonen, Kødbyen og i Nyhavn vil der kunne gives tilladelse til udeservering alle dage til kl. 02.00. Sådan er det også i dag.

Genindførsel af gebyr for udeservering og øget håndhævelse: Det betyder, at restauratøren skal betale for at reservere en del af det offentlige rum til udeservering. Det skal bl.a. finansiere et øget tilsyn med udeserveringer.

Øget fremkommelighed: Det betyder, at det fremover ikke vil være muligt at have udeservering på smalle fortove, det skal sikre, at mennesker med bevægelsesudfordringer og barnevogne kan færdes i byen. Konkret betyder det, at der skal friholdes minimum 0,8 meter til færdsel på fortovene i byen.

Opmærkning: Forvaltningen har kørt et forsøg med tydelig opmærkning af udeserveringsarealet ved restaurationer enkelte steder i byen. Det skulle skabe bevidsthed blandt gæster om, hvor langt man kan trække en stol eller et bord ud på fortovet, så gangarealet ikke blev blokeret. Hvis administrationsgrundlaget bliver vedtaget, som det er fremlagt, vil udeserveringsarealer i hele byen blive tydeligt markeret.

Hvis administrationsgrundlaget bliver vedtaget, vil det blive implementeret i 2025.

Kontakter

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

BORGMESTER SLÅR ALARM: UDLØB AF SÆRLOV RISIKERER AT SÆTTE EN STOPPER FOR FLERE ALMENE BOLIGER I KØBENHAVN13.6.2024 06:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Både på Christiansborg og Københavns Rådhus drømmer man om en blandet by, men de almene boligselskaber har på grund af prisudviklingen i byggebranchen mere end svært ved at bygge nye almene boliger, som skal hjælpe til at skabe et balanceret boligmarked i hovedstaden. Christiansborg må træde til, mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye