Region Midtjylland

Skoleår med stram styring af gymnasiepladser

Del

Politikerne i det midtjyske regionsråd vil kæmpe for, at ansøgere kan få plads på deres lokale gymnasium.

Gymnasieelever sider i en gymnastiksal til eksamen. De sidder ved hver sit bord og har ryggen til.
Et af de politiske principper for regionsrådet i Region Midtjylland er, at elever til de gymnasiale uddannelser skal have mulighed for at bliver optaget på det lokale gymnasium. Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der i sidste ende bestemmer, hvor mange elever gymnasieskolerne (stx, hf, hhx, htx og pre-IB) må optage i skoleåret 2024/25. Men regionsrådet håber, at ministeren lytter nøje til de regionale input, som netop er sendt af sted.

- Fra ministeriets side er der lagt op til et skoleår med en meget stram styring. Det bakker vi op om, for det er forudsætningen for, at beholde gode ungdomsuddannelsestilbud i hele regionen. Når det er sagt, så er det også afgørende, at man på Slotsholmen husker vigtigheden af at kunne få plads på sit lokale uddannelsestilbud, og at der er behov for fortsat at have gode mindre gymnasier i yderområderne. Derfor har vi sendt en række ændringsforslag til den planlagte fordeling, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (A).

Bedre plads til lokale ansøgere

Ministeriets tager udgangspunkt i ønsker fra gymnasierne samt i en rent teknisk beregning. Se oversigten over kapacitet 2024/25.

De midtjyske regionalpolitikere bakker overordnet op om det antal pladser, der er meldt ud. Erfaringen viser dog, at den statslige beregning ikke altid tager tilstrækkelig højde for lokale forhold.

- Sidste år oplevede vi for eksempel, at der ikke var plads til hf-ansøgere, der søgte lokalt. Det går ikke. Derfor foreslår vi også ministeriet at øge antallet af hf-pladser på en række gymnasier, så de lokale hf-uddannelser har plads til alle de lokale ansøgere, siger formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling Bent B. Graversen (V).

Regionsrådet ønsker, at ministeriet laver nedenstående ændring, netop for at sikre principperne for det bedste udbud af uddannelser i Region Midtjylland:

 1. Kapaciteten på Viborg Katedralskole sænkes med en klasse af hensyn til Bjerringbro Gymnasium, der hæves med en klasse.
 2. Kapaciteten på Silkeborg Gymnasium og Herning Gymnasium hæves med en klasse for at få plads til lokale ansøgere.
 3. Kapacitetsønskerne fra de mindre gymnasier imødekommes for at understøtte, at de kan optage alle ansøgere.
 4. Kapaciteten på Aarhus Gymnasium Tilst og på Viby Gymnasium og HF sænkes med en klasse (der er tale om pladser, der ikke benyttes).
 5. Kapaciteten hæves på en række hf-gymnasier, så alle hf-ansøgere kan optages lokalt.
 6. Kapacitetsindstillingerne på pre-ib, hhx og htx imødekommes. Det skal sikre, at der er plads til alle ansøgere til disse uddannelsesretninger.

Behov for nye tilgange

Den 24. april 2024 får gymnasierne besked fra ministeriet om, hvor mange elever de må optage – altså hvilken kapacitet, de har for skoleåret 2024/25. Den 8. maj 2024 får ansøgerne brev om, hvor de har fået plads.

Samtidig er der dog behov for at udvikle helt nye tilgange til området. Det fremhæver regionsrådsformand, Anders Kühnau.

- Stram styring sikrer, at vi ikke står tilbage med meget få gymnasier og mange unge, der får rigtig, rigtig langt til en gymnasial ungdomsuddannelse. Men det er bare ét værktøj. Der er brug for, at vi sideløbende får lavet flere campus-løsninger, hvor erhvervsskoler, gymnasier og måske andre uddannelser ligger tæt sammen og arbejder sammen. Det kunne virkelig løfte ungdomsuddannelserne - ikke mindst i yderområderne, siger Anders Kühnau.

FAKTA - principper for kapacitet

Region Midtjyllands principper for at fastsætte kapacitet (antallet af pladser) på de gymnasiale uddannelser:

 1. ansøgere skal kunne komme ind på deres lokale gymnasium
 2. gymnasier i tyndt befolkede områder så vidt muligt understøttes
 3. ministeriets vægtning af stram kapacitetsstyring på stx-området følges
 4. hf-kapaciteten hæves for gøre plads til den store gruppe hf-ansøgere, der søger efter ansøgningsfristen.

FAKTA - Region Midtjyllands opgaver med ungdomsuddannelser  

 1. Bidrage til at sikre et geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser i regionen – i tæt samarbejde med uddannelsesstederne bl.a. gennem de to gymnasiesamarbejder, der findes i Region Midtjylland.
   
 2. Regionsrådet kan komme med anbefalinger til antallet af pladser på gymnasierne (kapacitet), inden Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter de enkelte gymnasiers foreløbige kapacitet.
   
 3. Det er regionens opgave at fordele en plads på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx, toårig hf og pre-IB), hvis:
  - en ansøger ikke kan tildeles en plads via ministeriets algoritme-system. (Systemet fordeler ansøgere efter ansøgernes prioriteter og efter et transporttidskriterie, hvis der er flere ansøgere end pladser til et gymnasium.)
  - en ansøger sender en ansøger efter ansøgningsfristen.
  - en ansøger ønsker forrang til et bestemt gymnasium, fordi ansøger har et handicap. Regionerne har en lægefaglig konsulent, der er med til at lave disse vurderinger. 
   
 4. Regionsrådet kan efter den 24. april 2024 (når ministeriet har meldt den endelige kapacitet til gymnasierne) i særlige tilfælde hæve kapaciteten med enkelte pladser på nogle skoler. Læs mere om regionens muligheder for at hæve kapaciteten på ministeriets hjemmeside.  
 1. Børne- og Undervisningsministeriet har midlertidigt opgaven med at fastlægge kapacitet frem til 2026/27.

Nøgleord

Kontakter

Om Region Midtjylland

Region Midtjylland er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling: Sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede.

Regional Udvikling søger gennem konkrete regionale opgaver, ekspertiser og partnerskaber at skabe gode, fremtidssikrede løsninger og sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Følg pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Aarhus tiltrækker stor europæisk konference for velfærdsløsninger28.6.2024 14:55:30 CEST | Pressemeddelelse

Aarhus bliver vært for den internationale konference The European Social Services Conference, som afholdes den 23.-25. juni 2025. Under titlen 'Where Care Meets Tech' sætter konferencen fokus på, hvordan vi udvikler velfærden ved at styrke menneskers handlekraft og implementere digitale løsninger. Det skal sikre mere velfærd for færre midler til gavn for ældre, socialt udsatte og mennesker med fysiske og psykiske handicap

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye