Aarhus Universitet: Arts

Ny international undersøgelse: Hvad ved danske unge om demokrati, og hvor engagerede er de i politiske spørgsmål?

Del

DPU, Aarhus Universitet, inviterer til åbent pressemøde for alle interesserede 28. november i København, hvor de første hovedresultater fra den nyeste internationale ICCS-undersøgelse af 14-åriges politiske engagement og demokratiske dannelse præsenteres.

Det er resultaterne af den tredje internationale ICCS-undersøgelse (International Civic and Citizenship Education), der nu præsenteres. De to foregående fra hhv. 2009 og 2016 viste, at danske 14-årige unge sammenlignet med unge fra andre lande har stærke kundskaber og færdigheder inden for demokrati og samfundsfaglige områder.

På pressemødet vil Jonas Lieberkind, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, præsentere de danske resultater. Han siger:

”Siden 2009 har danske elever opnået topresultater i de kundskabs- og færdighedstest, der indgår i ICCS. ICCS undersøger også elevernes interesse for politiske og sociale spørgsmål, deres syn på demokratiske værdier og institutioner samt deres tillid til sig selv som kommende borgere. De tidligere undersøgelser har vist, at danske elever har tillid til demokratiet, diskuterer politiske emner ivrigt og har en robust demokratisk dannelse, og grundskolen har her spillet en afgørende rolle. Alligevel havde de danske unge i de tidligere undersøgelser bemærkelsesværdigt lave forventninger til deres egen fremtidige politiske deltagelse.”

Siden de tidligere undersøgelser har verden forandret sig, og de unges politiske engagement har fået stor bevågenhed i forlængelse af klimakrisen og i diskussioner om ligestilling og mangfoldighed.

”Vi har været igennem en Corona-pandemi, Rusland har invaderet Ukraine, og der har vist sig at være stigende mistrivsel blandt unge. Resultaterne fra den nye undersøgelse vil give indblik i, hvordan det står til med elevernes demokratiske dannelse i dag, om de unge er politisk engagerede, og hvilket syn de har på fremtiden i en krisetid,” siger Jonas Lieberkind.

Hvad præsenteres på pressemødet:

 • vigtige indsigter i 8. klasse-elevers grundlag for politisk og demokratisk dannelse, som de skal bygge fremtidens demokrati på
 • resultater om elevernes kundskaber og færdigheder i relation til politisk dannelse med fokus på deres politiske selvtillid og tiltro til demokratiet.
 • hvordan unges opfattelse af værdier og en række vigtige politiske emner ændrer sig over tid, og hvilke forventninger de har om at deltage i politiske aktiviteter
 • et rids af elevernes oplevelser af grundskolen som en institution for demokratisk dannelse.

Tid og sted for pressemøde:

Tid:

Tirsdag 28. november 2023 kl. 9.45 - 11.00

Sted:

DPU, Aarhus Universitet, i København (Emdrup), Tuborgvej 164, 2400 Kbh. NV, bygning D, lokale D174

Pressemødet er åbent for alle interesserede. Tilmelding ikke nødvendig.

Det er muligt at deltage over zoom på dette link

Resultaterne offentliggøres også på dpu.au.dk/iccs 28. november kl. 10.00

Fakta om ICCS

 • ICCS (International Civic and Citizenship Education) er en international undersøgelse, der kortlægger 8. klasseelevers politiske engagement og demokratiske dannelse i en række lande. Den sammenligner unges viden om, indstilling til og deltagelse i demokratiet.
 • ICCS er den største og vigtigste internationale undersøgelse af unges demokratiske dannelse og medborgerskab.
 • ICCS undersøger, analyserer og monitorerer unges betingelser for politisk socialisering og demokratisk dannelse, grundskolernes arbejde hermed og udviklingen af dette over tid.
 • Grundskolens arbejde med at forberede eleverne til et liv i et samfund med frihed og folkestyre udgør en vigtig del af undersøgelsen. På baggrund af tidligere undersøgelser kan ICCS følge udviklingen i unges forudsætninger for at være og blive til som demokratiske medborgere.
 • Mere end 82.000 skoleelever fra 8. klassetrin fra mere end 3.400 skoler fordelt på 23 lande, hovedsageligt Europa, har deltaget. Danmark deltog med 4769 elever fra 249 klasser fordelt på 134 skoler over hele landet.
 • ICCS-undersøgelsen blev første gang gennemført i 2009, anden gang i 2016 og tredje gang i 2022. Det er resultaterne af ICCS 2022, der nu præsenteres
 • ICCS gennemføres i regi af IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Tidligere på året vakte en anden IEA-undersøgelse, PIRLS-undersøgelsen af 4. klasse-elevers læsekompetencer, stor opsigt i Danmark.

Kontakter

Jonas Lieberkind, lektor ved DPU, Aarhus Universitet
T: 93 52 26 87
E: lieberkind@edu.au.dk

Jens Bruun, lektor ved DPU, Aarhus Universitet
T: 87 16 38 48
E: jebr@edu.au.dk

Links

OM DPU, Aarhus Universitet

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) er et af de tre institutter ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. 

DPU udgør Danmarks største universitetsmiljø for grundforskning og anvendt forskning inden for pædagogik og uddannelse.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Arts

Trivselsfremme i skolen kræver helhedsorienteret indsats19.4.2024 10:08:16 CEST | Pressemeddelelse

Trivsel og mistrivsel blandt skoleelever er et af tidens helt store spørgsmål, men hvad siger forskningen om trivsel og trivselsfremme i skolen? En ny forskningsoversigt fra DPU i e-bogsserien ’Pædagogisk indblik’ giver en indføring i både dansk og international trivselsforskning. Den anbefaler, at vi løfter blikket fra enkeltelever og anlægger et helhedssyn på trivsel, og at skolerne i deres arbejde med at fremme trivsel altid tager udgangspunkt i de konkrete elever i den konkrete skole.

Nedlukninger blev en midlertidig undtagelsestilstand i familielivet22.3.2024 09:20:36 CET | Pressemeddelelse

Covid-19 påvirkede familier meget forskelligt og synliggjorde strukturelle uligheder i Danmark. For de fleste børnefamilier blev nedlukningsperioderne dog en parentes. Men for unge, der var teenagere og midt i deres formative år, har nedlukningerne fået mere langvarige konsekvenser. Ikke mindst for deres evne til at indgå i fællesskaber med jævnaldrende. Sådan lyder det fra forskere på DPU, der har undersøgt familielivet under pandemien.

Debatarrangement med Glenn Bech: Er kunsten blevet en legeplads for den hvide middelklasse i byerne?4.3.2024 12:06:00 CET | Pressemeddelelse

I årevis har teatre, museer og andre kunstinstitutioner forsøgt at udvide deres publikum – men med begrænset succes. Er kunsten mangfoldig nok, når den hovedsageligt samler en urban, hvid middelklasse – og hvad kan man gøre ved det? Det er spørgsmålet, som forfatter Glenn Bech og et stærkt panel vil diskutere tirsdag den 19. marts på Teatret Svalegangen til debatserien ”Art of Assembly”.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye