Erhvervshus Hovedstaden

Nyt partnerskab får 195 mio. kr. til at styrke cirkulær økonomi blandt små og mellemstore virksomheder

Del

Fem Erhvervshuse, heriblandt Erhvervshus Hovedstaden, fire erhvervsklynger og Teknologisk Institut er af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blevet udvalgt til at samarbejde med omkring 200 offentlige og private virksomheder i projektet ”CLOSING THE LOOP” som en del af programudbuddet ” Cirkulære Værdikæder for SMV’er”.

Foto: New Loop

Danmark er kun 4 procent cirkulær. Det er altså kun en meget lille del af de ressourcer, som vi forbruger, der har været brugt før eller recirkuleres. Dermed er Danmark dårligere til cirkulær økonomi end flere andre europæiske lande, viser den nyligt udgivne rapport: “Circularity Gap Report”. Samtidigt har Danmark et materialeforbrug, der er blandt de højeste i verden.

Formålet med det nye projekt, der har fået navnet ”CLOSING THE LOOP”, er at reducere affaldsmængden med 3,3 mio. tons på tre år og CO2-ækvivalenter med 90.000 tons om året ved at skabe værdikædesamarbejder på tværs af brancher og traditionelle materialestrømme. Det 3-årige projekt finansieres med 125 mio. kr. fra EU's regionalfond og 70 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Færre ressourcer – og bedre udnyttelse

Erhvervshus Hovedstaden glæder sig over, at der nu for alvor sættes ind for at hjælpe også de små og mellemstore virksomheder med at bruge færre ressourcer og skabe mindre affald.

Nicholas Mohr Krøyer, der er senior forretningsudvikler i Erhvervshus Hovedstaden og vejleder SMV’er om bæredygtighed og cirkulær økonomi, fortæller:

”I Danmark har vi alle forudsætninger for at skabe flere og mere lønsomme cirkulære virksomheder. Det handler om at løfte og skalere dem, der er i gang, og gøre det at være cirkulær billigere og nemmere. Og når vi lykkes med det, kan Danmark bliver et foregangsland, som andre lande kigger imod.”

Et godt eksempel, nævner Nicholas, på en dansk virksomhed, der hviler på en cirkulær forretningsmodel, er A:GAIN, der designer, udvikler, producerer og sælger bæredygtige byggematerialer og interiørløsninger. Virksomhedens ambition er at skabe en platform, hvor kunderne kan vælge klimavenlige byggematerialer, baseret på upcyclet affald og frasorteret produktion.

Samarbejde i værdikæder skaber mere implementerbare cirkulære løsninger

Netop nedbringelse af ressourceforbruget og råvarer er kernen i cirkulær økonomi, lyder det fra Lars Visbech Sørensen fra Food & Bio Cluster, og det sker ved bedre udnyttelse og ved at bibeholde deres værdi i længere tid: ”Den mest effektive måde, virksomheder kan gå fra lineære til cirkulære forretningsmodeller på, er i samarbejde med deres værdikæder. Det er et stærkt udgangspunkt, når der skal tænkes implementerbare løsninger.”

Ingen virksomhed kan være cirkulær alene. Virksomheder er blandt andet afhængige af tilførsel af viden fra andre industrier, ressource-input fra leverandører og aftag af deres produkter fra kunder. Samarbejde og innovation i værdikæderne er derfor en forudsætning for at omstille SMV’er til cirkulær økonomi. Erfaringer fra tidligere indsatser viser desuden, at omstilling af SMV’ers materialeforbrug er komplekst og kræver samarbejde i og på tværs af værdikæder.

Ud over udbyttet af en mere ressourceeffektiv økonomi vil SMV’erne, med den viden og de resultater der skabes, vise vejen for både danske og internationale aktører.

”CLOSING THE LOOP” vil give et markant og vigtigt løft af de medvirkende virksomheder, som både får en gevinst i form af bedre udnyttelse af ressourcer samtidig med, at de får implementeret løsninger, som giver nye udviklings- og forretningsmuligheder. Vi er samtidigt ekstra glade for at ”CLOSING THE LOOP” sker i et stærkt og integreret samarbejde på tværs af viden- og klyngeaktørlandskabet,” siger Mette Glavind fra Teknologisk Institut.

Konsortiet bag ansøgningen er fire erhvervsklynger (Food & Bio Cluster Denmark, Lifestyle & Design Cluster, We Build Denmark, og CLEAN) i samarbejde med fem erhvervshuse (Hovedstaden, Sjælland, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland) samt Teknologisk Institut. Projektets fokus er at mobilisere SMV'er og deres værdikæder til at implementere og skalere konkrete bæredygtige cirkulære løsninger. Konsortiet vil sætte deres store erfaring med at arbejde med cirkulær økonomi indenfor mange forskellige industrier og flere dele af værdikæden i spil i dette projekt.

Om projektet:

Projektet har allerede udvalgt samarbejde med flere stærke værdikæder og omkring 200 virksomheder, private som offentlige partnere i ansøgningen. Der er afsat en pulje i projektet til at støtte flere nye værdikædesamarbejder. Det forventes, at puljen åbnes for ansøgninger i projektets første år. Projektets primære målgruppe er modne og omstillingsparate, såkaldte ”Loop Closers”, som indgår i værdikæder, hvor væsentlige ressource- og affaldsstrømme flyder. Projektets sekundære målgruppe er virksomheder og andre aktører, som sætter et væsentligt fodaftryk i form af affald og ressourcestrømme, som der i dag ikke er optimal anvendelse for. Øvrige målgrupper består af virksomheder og aktører, som ønsker at anvende mere bæredygtige materialer, produkter og løsninger og dermed repræsenterer et vigtigt markedstræk for den primære målgruppe. Ud over de direkte implicerede virksomheder henvender projektet sig til en række øvrige aktører, herunder: Iværksættere, underleverandører, konsulenter, mindre modne virksomheder, videninstitutioner og internationale aktører. Projektet er markant, også i international sammenhæng og vil skabe øget interesse for Danmark som et grønt foregangsland, hvilket kan skabe grobund for internationale samarbejder. Midlerne udmøntes inden for rammerne af det danske program for Den Europæiske Regionalfond 2021-2027, hvor ansøgninger skal leve op til kravene i prioritet 2 "Grøn omstilling i SMV’er". Projektets første fase forventes at starte i det nye år, når alle formelle rammer er fastlagt.

Det 3-årige projekt, som har fået navnet ”Closing the Loop", finansieres med 125 mio. kr. fra EU's regionalfond og 70 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Nøgleord

Kontakter

Om Erhvervshus Hovedstaden

I Erhvervshus Hovedstaden hjælper vi hvert år mere end 5.000 små- og mellemstore virksomheder med at skabe vækst og styrke deres udviklingspotentiale gennem uvildig sparring, specialiseret vejledning, workshops og programforløb. Vi hjælper virksomhederne med omstilling inden for fx bæredygtighed, internationalisering, digitalisering og innovation, som er nødvendig for at styrke deres konkurrenceevne og forretningsmuligheder både lokalt og globalt. Læs mere på www.ehhs.dk 

Følg pressemeddelelser fra Erhvervshus Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervshus Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye