Region Midtjylland

Region Midtjylland støtter udvikling af nye kulturprojekter med 4,1 mio. kroner

Del

Syv projekter med fokus på at udvikle det midtjyske kulturliv bliver støttet med i alt 4,1 mio. kroner fra Region Midtjyllands pulje til kulturudvikling 2023. Det har Udvalget for Regional Udvikling besluttet.

Blandt støttemodtagerne er projektet 'Ovation 2.0', som udvikler kompetenceforløb for kunstnere og kreative i regionen. Projektet er skabt i samarbejde mellem Slagteriet i Holstebro, Maltfabrikken i Ebeltoft, netværket Art Hack og en række andre partnere. Foto: Pressefoto fra Slagteriet S/I.
Blandt støttemodtagerne er projektet 'Ovation 2.0', som udvikler kompetenceforløb for kunstnere og kreative i regionen. Projektet er skabt i samarbejde mellem Slagteriet i Holstebro, Maltfabrikken i Ebeltoft, netværket Art Hack og en række andre partnere. Foto: Pressefoto fra Slagteriet S/I.

Videnskabsformidling til børn gennem klassisk musik og animationer, landdistriktsudvikling gennem scenekunst, forebyggelse af ensomhed gennem kultur og digital forretningsudvikling for kunstnere og kreative.

Det er nogle af de i alt syv kulturprojekter, som modtager støtte fra Region Midtjyllands kulturudviklingspulje. Det har regionens Udvalg for Regional Udvikling besluttet.

Fælles for de i alt syv forskellige projekter er, at de arbejder med innovation og udvikling i det midtjyske kulturliv.

- Kunst og kultur kan være med til at give os en fælles forståelse for vores samfund. Derfor er jeg glad for, at vi som region kan hjælpe med at udbrede gode kulturprojekter, der spiller en vigtig rolle for at skabe udvikling i vores samfund. Det gælder både scenekunst, dans, musik og projekter, der mere konkret tager fat i samfundsudfordringer som fx at forebygge ensomhed og styrke lokalområderne, siger udvalgsformand Bent B. Graversen (V).

Samarbejde på tværs af kommunegrænser

Regionens kulturpulje understøtter udvikling i kulturlivet gennem samarbejder både internt i kulturbranchen og med andre brancher - fx sundhedssektoren.

Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi har som ambition at gøre det mere attraktivt at bo og leve i hele regionen.

Det er derfor et krav for ansøgninger til puljen, at man indgår i et partnerskab med minimum en anden kulturaktør fra en anden kommune i Region Midtjylland.

- Samarbejde på tværs af regionen styrker kulturen og er med til at sikre et bredt udbud af kunst og kultur for borgerne i Midtjylland. Ved at støtte disse syv projekter på tværs af kommunegrænserne bringer vi aktører fra kulturlivet sammen, så de kan dele viden, opbygge nye kompetencer og hjælpe kulturen ud i hele regionen, siger næstformand Henrik Qvist (EL).

Der var i alt 19 ansøgninger om tilskud fra den sidste ansøgningsrunde i 2022.

De syv projekter, der modtager støtte fra kulturudviklingspuljens anden ansøgningsrunde 2023:

 • Regionale Kulturkammerater – Aarhus Kommune

Aarhus Kommune søger sammen med en række samarbejdspartnere, bl.a. Viborg Kommune, Randers Kommune, ReThinkers, Museum Ovartaci, Gaia Museum og Randers Teater m.fl., om tilskud til et et-årigt projekt, der har til formål at forebygge ensomhed i fysiske fællesskaber med kulturen som trædesten.
Projektet henvender sig til tilflyttere i de enkelte kommuner og bygger videre på et allerede afprøvet koncept i Aarhus. Samarbejdspartnere i hver by udvikler deres egne pilotforsøg ud fra det fælles udgangspunkt, og ønsket er at bruge kulturen som en fælles midte og eksperimentere med at skabe kulturelle rum for kreativitet og samtale.

Samlet budget: 988.000 kr. Region Midtjylland støtter med 494.000 kr.

 • DocCamp 2024-2025 – Aarhus Filmværksted

Aarhus Filmværksted søger i samarbejde med Dansk Talentakademi og Orkesterskolen i Holstebro om tilskud til videreudvikling af projektet FilmCamp Heden, der blev støttet af kulturudviklingspuljen i 2022.
Projektet er to-årigt og har til formål at styrke udviklingen af dokumentarfilmsbranchen på tværs af regionen, samtidig med at de lokale fortællinger er i fokus. Ved at kombinere de stærke faglige filmmiljøer i Aarhus med det gryende filmmiljø i Vestjylland vil projektet give unge filmskabere i hele regionen mulighed for at finde sammen i et stærkt kreativt fællesskab, der kan åbne op for nye netværksdannelser.

Samlet budget: 1.157.500 kr. Region Midtjylland støtter med 578.000 kr

 • Folkets Lykke-Per - Scenekunst som landdistriktsudvikling – Teater Jævn

Teater Jævn i et samarbejde med Jakob Vinkler (Teaterlaboratoriet), Urban Goods, Visit Aarhus / ReThinkers, Syddjurs Egnsteater, Ikast-Brande Bibliotek og Det fælles landdistriktsråd søger om tilskud til et to-årigt projekt. Projektet har på baggrund af Teater Jævns social- og stedsspecifikke projekt Folkets Lykke-Per (sæson 2023/24) til formål at indsamle, udveksle og dele viden om metodisk, strategisk og organisatorisk udvikling af kunst i Region Midtjyllands landdistrikter.
Målet er, at partnerne kan udvikle konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med kunst i tæt relation til sit lokalsamfund samt hvilke potentialer og udfordringer, der ligger her. Den opsamlede viden deles på fem seminarer hos Det Fælles Landdistriktsråd i Hedensted Kommune, Biblioteket i Ikast-Brande, Visit Aarhus’ ReThinkers i Aarhus samt Syddjurs Egnsteater.

Samlet budget: 2.910.000 kr. Region Midtjylland støtter med 515.000 kr.

 • SymfUnivers – Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester søger i samarbejde med The Animation Workshop og Animated Learning Lab i Viborg om at udvikle projektet SymfUnivers, som har til formål at skabe uforglemmelige oplevelser for børn i mødet mellem klassisk symfonisk musik, projicerede animationer og formidling af videnskab.
Projektet giver børnene mulighed for at behandle, reflektere over og videreformidle koncerternes viden som gruppearbejde i skolen. Kulturudviklingspuljen ansøges om tilskud til at dække udgifter til arbejdet med at kvalificere, forske i og udbrede ny viden om de æstetiske læringsprocesser.

Samlet budget: 10.620.612 kr. Region Midtjylland støtter med 900.000 kr.

 • Forprojekt til Digital Kulturhjælp – Viborg Unesco Creative City

Viborg UNESCO Creative City søger i samarbejde med MMU – Midtjyske Museers Udviklingsråd, The Animation Workshop/VIA University College, Lydens By Struer, Filmby Aarhus og Creative Viborg om tilskud til et forprojekt, der har til formål at modne, kvalificere og udvikle et efterfølgende tilbud om Digital Kulturhjælp.
Digital Kulturhjælp skal samle eksisterende vidensmiljøer i regionen omkring udviklingen af et videns- og facilitetscenter for digitale formidlingsløsninger til kulturinstitutioner og derigennem sikre, at alle kulturinstitutioner i Region Midtjylland har adgang til kvalificeret vejledning vedrørerende digital formidling. Forprojektet vil afdække: a) Hvilke ydelser et fremadrettet initiativ skal levere, herunder forretningsmodel b) Hvilke kompetencer og ressourcer, parterne skal levere til initiativet.

Samlet budget: 520.000 kr. Region Midtjylland støtter med 256.000 kr.

 • Ovation 2.0 – Slagteriet

Slagteriet S/I i Holstebro søger i samarbejde med Godsbanen i Aarhus, Maltfabrikken i Ebeltoft, netværket Art Hack og en række andre nationale partnere om tilskud til et tre-årigt projekt, der har til formål at videreudvikle pilotprojektet af samme navn, som fik støtte fra kulturudviklingsmidlerne i 2020.
Kernen i projektet er professionelle kompetenceforløb for kunstnere og kreative med fokus på forretningsudvikling. I fortsættelsen af projektet er ambitionen at bringe Ovation til at være en selvstændig nonprofit organisation, som ejes af kulturhusene på tværs af regionen i fællesskab – og dernæst af kulturhuse i hele Danmark. Som en del af forankringen vil der blive udviklet og implementeret en sponsorfinansieret model.

Samlet budget: 6.235.500 kr. Region Midtjylland støtter med 500.000 kr.

 • Bora Bora Residency Center 2024-2027 – Bora Bora

Bora Bora søger sammen med en række regionale partnere om tilskud til et tre-årigt projekt, der har til formål at videreudvikle projektet Bora Bora Residency Center, som fik støtte fra kulturudviklingsmidlerne til et tre-årigt projekt i 2019.
Projektet fokuserer på at styrke udvikling og produktion af dans og koreografi i regionen gennem bl.a. arbejdsophold, netværksaktiviteter, borgerfokuserede aktiviteter og internationale udvekslinger. Midtjyske partnere i projektet er: Vestjyllands Højskole, Holstebro Dansekompagni, Nordisk Teaterlaboratorium, Nørgaards Højskole, Earthwise Residency, Teater Svalegangen, Performing Arts Platform, Aarhus Universitet – Afdeling for musik og dramaturgi. Hertil kommer en række partnere fra andre steder i Danmark og udlandet.

Samlet budget: 7.733.148 kr. Region Midtjylland støtter med 900.000 kr.

Fakta om kulturudviklingspuljen:

 • Region Midtjylland havde i 2023 i alt 8,2 mio. kroner i sin kulturudviklingspulje, som udmøntes to gange om året.

 • I årets første ansøgningsrunde i foråret 2023 modtog 13 projekter i alt 3,6 mio. kroner.

 • I anden ansøgningsrunde i efteråret 2023 modtager syv projekter i alt 4,1 mio. kroner.

 • I 2023 har Region Midtjylland 13 mio. kroner til kulturindsatser. De regionale kulturmidler går ud over puljerne bl.a. også til finansiering af samarbejdet med kommunerne i regionen i Europæisk Kulturregion, herunder Midtjysk Kulturakademi og til indsatser med fokus på kultur som sundhedsfremme.

Kontakter

Links

Om Region Midtjylland

Region Midtjylland er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling: Sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede.

Regional Udvikling søger gennem konkrete regionale opgaver, ekspertiser og partnerskaber at skabe gode, fremtidssikrede løsninger og sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Følg pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Midtjylland

KORRIGERET. Lisbeth Holsteen Jessen går på pension9.4.2024 13:50:56 CEST | Pressemeddelelse

KORRIGERET. I underrubrikken er tallet 30 ændret til 31. 4. afsnit "Lisbeth Holsteen Jessen er oprindelig uddannet cand.scient.pol. fra Statskundskab i Aarhus og bestred forskellige lederstillinger i Aarhus Amt, før hun i 2007 blev hospitalsdirektør først på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter og senere Odder Sygehus." er ændret til: Lisbeth Holsteen Jessen er oprindelig uddannet cand.scient.pol. fra Statskundskab i Aarhus og bestred forskellige lederstillinger i Aarhus Amt, før hun i 1998 blev hospitalsdirektør først på Odder Sygehus og senere, i 2007, på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter. Vi beklager fejlene. Efter 31 års ansættelse i Region Midtjylland – heraf 16 år på Regionshospitalet Horsens - har hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen valgt at gå på pension.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye