Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Stor interesse for PtX-udbud: Seks projekter får del i 1,25 milliarder kroner til dansk produktion af grøn brint

Del

Milliardudbud, der skal sætte skub i dansk produktion af grøn brint, er nu afgjort. Fire forskellige virksomheder med seks projekter skal i gang med at etablere PtX-anlæg, der kan producere grøn brint. Dermed lægges endnu en vigtig brik til den grønne omstilling af tung transport og industri.

Branchen har vist stor interesse for at få del i de 1,25 milliarder kroner, som er sat af til at kickstarte dansk produktion af grøn brint. Der blev afgivet bud for mere end 4 milliarder kroner, og vinderne af det statslige udbud blev Plug Power Idomlund Denmark, European Energy/Vindtestcenter Måde K/S, European Energy/Padborg PtX ApS, Electrochaea/Biocat Roslev, European Energy/Kassø PtX Expansion ApS samt HyProDenmark/Everfuel.

”I dag er en stor dag, hvor vi får sat endnu mere gang i det danske brinteventyr. Vi investerer massivt i en teknologi, der omdanner grøn strøm til brint og til brændstoffer, som kan få fly på vingerne og hældes i tanken på et skib. Det er klimahandling, der kan hjælpe både Danmark og vore europæiske naboer af med fossile brændsler som kul, gas og olie og bringe os nærmere klimamålene. Jeg er glad for, at branchen har vist så stor interesse for at komme i gang,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

PtX-udbuddet er et vigtigt skridt til at sætte skub i den danske brintindustri og understøtte det enorme potentiale, som Danmark har for at producere bæredygtige brændstoffer på basis af brint fremstillet ved hjælp af strøm fra vindmøller og solceller.

PtX, eller Power-to-X, er en teknologi, der ved hjælp af elektricitet (power) spalter vand til ilt og til brint, der kan indgå i brændstoffer, kemikalier og materialer (X). Danmark har i kraft af de gode forhold for vindenergi gode muligheder for at bidrage og blande sig i toppen af det globale marked.

Milepæle for dansk brintproduktion

Aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer fra 2022 var der enighed om, at Danmark skal sigte efter at bygge 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Det netop afgjorte udbud skal bidrage til at nå det mål. De mange bud viser, at der er potentiale for en stærk PtX-sektor i Danmark. Foruden udbuddet er der taget en række skridt for at understøtte udviklingen af sektoren og fremme Danmarks erhvervs- og eksportpotentiale.

”Dansk brintproduktion kræver, at vi bygger en helt ny sektor op, og derfor er staten med til at løbe det i gang. Jeg er glad for, at vi er kommet godt fra start og har givet et rygstød. I foråret aftalte vi danmarkshistoriens største havvindsudbud, og vi arbejder på at firedoble produktionen af grøn strøm på land. Inden længe vil vi kunne producere langt mere grøn strøm, når solen skinner, og vindmøllerne snurrer, end vi selv har brug for. Det kan vi omdanne til brint, som især den tyske industri efterspørger. Dermed kickstarter vi også et nyt dansk eksporteventyr,” siger Lars Aagaard.

Seneste skridt var en aftale om ejerskab og drift af fremtidens rørførte brintinfrastruktur, så brintproducenter og -forbrugere kan forbindes. Tidligere i år underskrev Lars Aagaard og Tysklands erhvervs- og klimaminister, vicekansler Robert Habeck, en samarbejdsaftale om at muliggøre en landbaseret brintledning fra Danmark til Tyskland. Regeringen vil senere i år komme med oplæg til de økonomiske rammevilkår for brintinfrastrukturen.

Folketinget har desuden vedtaget en revideret elforsyningslov, der muliggør direkte linjer og geografisk differentierede forbrugstariffer, hvilket styrker rammevilkårene for grønne teknologier som PtX-anlæg ved at gøre en øget grad af samplacering af produktion og forbrug mulig. Parallelt arbejdes der i PtX-taskforcen på at sikre gennemsigtighed i forbindelse med godkendelsen af PtX-anlæg til gavn for aktørerne på markedet.

Læs mere hos Energistyrelsen om udbuddet

For yderligere oplysninger: Kontakt Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressetelefon på 41 72 38 05

---

FAKTA
PtX-udbuddet

  • PtX-udbuddet åbnede onsdag den 19. april 2023. Der er afsat 1,25 milliarder kroner til et markedsbaseret udbud, hvor der sigtes efter billigst og størst brintproduktion for budgettet. Energistyrelsen stod for udbuddet, som blev politisk aftalt i marts 2022.
  • Kun brint, der produceres med energi fra vedvarende energikilder og lever op til EU’s krav til dokumentation for grønne PtX-brændstoffer, er støtteberettiget. Tilskuddet ydes over 10 år som driftsstøtte og betales per produceret mængde grøn brint.
  • Ambitionen er, at Danmark skal have 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030. Det kan PtX-udbuddet bidrage til.
  • Der blev i alt ansøgt om ca. 4 mia. kr. i driftsstøtte over 10 år, svarende til mere end tre gange budgettet på 1,25 mia. kr. for udbuddet. Der blev i alt afgivet bud med en samlet elektrolysekapacitet på ca. 675 MW.

---

FAKTA
Brint og PtX

  • PtX eller Power-to-X gør det muligt ved hjælp af strøm (power) fra vindmøller og solceller at producere grønne brændstoffer og kemikalier (X), der kan erstatte fossile produkter i de sektorer, der er svære at elektrificere.
  • Teknologien tager udgangspunkt i, at elektricitet gennem elektrolyse kan bruges til at spalte vand til ilt og brint. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler og i industrien eller omdannes til andre brændstoffer, der kan anvendes i fx fly og skibstransport.
  • PtX er et vigtigt skridt på vejen til at nå klimamålene og kan bidrage til et integreret og fleksibelt energisystem ved bl.a. at aflaste elnettet. Med Danmarks eksportpotentiale kan vi samtidig bidrage til andre landes grønne omstilling.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet arbejder vi for målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i Danmark i 2030 og for et visionært, grønt lederskab både i Danmark og ude i verden.

Følg pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forbrug og produktion skal følges ad: Køreplan for energieffektivitet er landet11.6.2024 11:04:08 CEST | Pressemeddelelse

Energieffektive løsninger kan reducere det fossile energiforbrug, understøtte forsyningssikkerheden og sænke energiomkostningerne for forbrugere og virksomheder. I dag har regeringen præsenteret en køreplan for energieffektivitet, der bl.a. viser vejen til, hvordan Danmark vil opfylde EU’s energisparekrav, og giver et overblik over den kommende proces for implementering af bygningsdirektivet. Køreplanen skal også brede dagsordenen ud over sektorer og bidrage til, at vi bruger energien smartere og med omtanke.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye