Øresundsbron

Øresundsbron forbedrer resultatet med stærk fritidstrafik

Del

Øresundsbrons mange trafikrekorder i årets tredje kvartal – drevet af dansk fritidstrafik – resulterede i, at trafikken over broen er øget i forhold til sidste år.

Øresundsbro Konsortiets resultat før værdiændringer var 1.175 mio. DKK i perioden januar-september – en stigning på 262 mio. DKK i forhold til samme periode sidste år.

Foto: Allan Toft/Øresundsbron

– I år kører vores danske fritidskunder over Øresundsbron som aldrig før. Stigningen begyndte allerede i foråret med flere rekorder, og tendensen fortsatte efter sommeren. En stærk dansk kronekurs og stor interesse for ferie i nærområdet menes at ligge bag denne udvikling, siger Linus Eriksson, adm. direktør for Øresundsbron.

Samlet set faldt trafikken med 1,4 procent i forhold til den sidste pandemifri periode i 2019, hvor de følgende år var helt eller delvist præget af coronarestriktioner.

Med et gennemsnit på 20.824 passager pr. dag i januar-september var Øresundsbrons samlede vejtrafik 9,2 procent højere end i samme periode sidste år.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 129 millioner DKK til 1.350 millioner DKK i årets første tre kvartaler sammenlignet med samme periode sidste år.

Afmatningen i godstrafikken, som begyndte i april i år, blev forstærket i tredje kvartal. Hver dag i perioden januar-september passerede der i gennemsnit 1.870 lastbiler. Det er 11,8 procent mere end i samme periode i 2019, men et fald på 5,8 procent i forhold til sidste år.

– Godsoperatørerne har meldt om en nedgang i godstransporten det seneste år, men det er først nu, vi begynder at mærke det på Øresundsbron. Faldet er accelereret mod slutningen af tredje kvartal. Samtidig ser vi, at godstrafikken fortsat er stærk sammenlignet med niveauet før pandemien, siger Linus Eriksson.

Mens ferietrafikken blandt danske ØresundGO-kunder steg med omkring 22 % i perioden januar-september 2023 sammenlignet med samme periode i 2019, faldt den svenske ferietrafik med 18 %. Samlet set er fritidstrafikken blandt ØresundGO's kunder 1,4 procent højere end i samme periode i 2019.

Pendlertrafikken forblev stabilt på omkring 10-15 procent lavere end i samme periode i 2019.

– Vores lancering af et pendlerkort med ubegrænset antal passager til en fast pris er en succes. I den første måned købte mere end 2000 kunder vores 30-dages periodekort, og omkring 20 procent af alle pendlerrejser foretages med periodekortet, siger Linus Eriksson.

Erhvervstrafikken steg med 26,8 procent i forhold til de første tre kvartaler sidste år, men endte 11,2 procent lavere end samme periode i 2019.

– Flytrafikken er steget, og både taxaer og biludlejningsfirmaer kører meget mere end sidste år. Men der er fortsat flere digitale møder og flere dage med hjemmearbejde, hvilket bidrager til, at trafikken stadig er lavere end før pandemien, siger Linus Eriksson.

Øresundsforbindelsens grønne passager med køretøjer drevet af el eller brint, er steget med omkring 40 procent fra årets begyndelse til udgangen af tredje kvartal. I januar 2023 var den samlede andel af grønne passager 7 procent – og den er steget hver måned til 9,8 procent i juni. For personbiler alene er stigningen gået fra 7,5 til 10,6 procent.

Øresundsbro Konsortiets renteomkostninger faldt fra 324 millioner DKK til
210 millioner DKK, som følge af faldende gæld og faldende inflation især 
i Danmark. Renteomkostningerne ligger dog fortsat over niveauet fra tidligere år. Driftsomkostningerne steg med 11 millioner DKK i forhold til samme periode sidste år til 196 millioner DKK. 

Årets resultat før værdiregulering forventes at ende i intervallet 1.300-1.400 mio. DKK, hvilket overgår den tidligere prognose.  

Hovedposter i perioden (millioner DKK)

Jan – sept 2023

Jan – sept 2022

Udvikling

Indtægter vej

1 350

1 221

129

Indtægter jernbane

437

405

32

Øvrige indtægter

15

13

2

Indtægter i alt

1 802

1 639

163

Driftsomkostninger

-196

-185

-11

Andre driftsomkostninger

-2

-7

5

Afskrivninger

-219

-210

-9

Resultat af primær drift

1 385

1 237

148

Finansielle poster

-210

-324

114

Resultat før værdireguleringer

1  175

913

262

Værdiregulering, dagsværdieffekt netto*

178

1 752

Værdiregulering, valutakurseffekt netto*

27

69

Periodens resultat

1 380

2 734

 

Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver værdiansættes til deres markedsværdi med løbende bogføring af værdireguleringen i resultatopgørelsen under finansielle poster. Markedsværdireguleringen påvirker imidlertid ikke virksomhedens tilbagebetalingsevne. 

Udvikling af vejtrafikken i 2023 fra januar til september

Trafik per dag 2023 

Trafik per dag 2022 

Udvikling trafik (%) 

Udvikling trafik (antal) 

Trafik  per dag 2019 

Udvikling trafik (%) 

Personbiler* 

18.815

16.974

10,8 %

1.841

19.282

-2,4 %

ØresundGO 

7.036

6.109

15,2 %

927

6.939

1,4 %

ØresundBUSINESS 

2.650

2.090

26,8 %

560

2.985

-11,2 %

ØresundPENDLER 

4.816

4.607

4,5 %

209

5.489

-12,3 %

Kontant 

4.313

4.168

3,5 %

145

3.869

11,5 %

Godstrafik** 

1.870

1.986

-5,8 %

-116

1.672

11,8 %

Lastbiler > 9 m 

1.621

1.641

-1,2 %

-20

1.415

14,6 %

Varevogne 6-9 m 

249

345

-27,8 %

-96

257

-3,1 %

Busser 

139

112

24,1 %

27

171

-18,7 %

Total 

20.824

19.072

9,2 %

1.752

21.125

-1,4 %

Udviklingen i den gennemsnitlige trafik pr. dag fra januar til september 2023.
*  Personbiler inkluderer personbiler med påhængsvogn og motorcykler.
** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter. 

Markedandele indenfor Øresundstrafiken*

Markedsandel i procent

Personbiler 

85,8

Godstrafik >6 m.

62,1

Busser 

83,9

Total

82,7

* Gælder i perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2023, hvilket er den seneste periode med aktuelle data fra Danmarks Statistik.

Kontakter

Billeder

Om Øresundsbron

Øresundsbron bygger broer mellem mennesker, muligheder og oplevelser i hele Øresundsregionen. Øresundsbro Konsortiets opgave er at eje og drive Øresundsbron - en bro, en tunnel og den kunstige ø, Peberholm. En 16 kilometer lang fast forbindelse mellem Danmark og Sverige.

Følg pressemeddelelser fra Øresundsbron

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Øresundsbron

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye