Danva

Vandsektoren byder første, nationale klimatilpasningsplan velkommen

Del

Det er positivt, at regeringen nu tager fat på den vigtige samfundsopgave med at skærme danskerne mod oversvømmelser. Det er omkostningstunge løsninger, der skal investeres i. Men ødelæggelser har så store økonomiske konsekvenser for samfundet, at det er dyrere at undlade disse investeringer, understreger vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

DANVA tager godt imod regeringens udspil til den første klimatilpasningsplan. Danskerne påvirkes af oversvømmelser på grund af nedbør, stormflod fra havet og for meget vand i jorden på ens grund. Spildevandselskaberne er en del af løsningen.

”Regeringens udspil er et godt skridt, hvor spildevandsselskaberne får bedre mulighed for at skærme danskerne mod oversvømmelser. Det skaber utryghed for mange, når den enkelte skal forsøge at gardere sig mod det vand, der kommer mere af på grund af klimaforandringerne. Men spildevandselskabernes mulighed for at lave kollektive løsninger, der hjælper borgerne med højtstående grundvand, er naturligvis under forudsætning af, at selskaberne får økonomiske rammer til at finansiere tiltagene,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.”

Miljøminister, Magnus Heunicke, lancerede i dag sammen med repræsentanter fra DANVA, Lemvig Kommune og KL regeringens udspil til en første klimatilpasningsplan. Den har været længe ventet og skal ses som en del af en helhed, hvor dette udspil koncentrerer sig om stormflodsikring og højtstående grundvand.

Målet for klimatilpasningen er, at vi ikke har vand i vores kældre, huse og haver, at vand ikke oversvømmer vores virksomheder og produktionsapparat, og at den danske infrastruktur ikke ødelægges af vandmasserne.

”For meget vand de forkerte steder kan være dyrt for samfundet. Oprydningen efter oversvømmelsen af store dele af hovedstaden tilbage i 2011 efterlod en regning på mellem 6 og 7 mia. kr. Siden er der rundt i landet lavet beregninger for, hvad omkostningerne ved oversvømmelser - f.eks. en 100 års-hændelse, som dem, vi har været vidne til i weekenden, vil være. Her vil regningen være mange, mange milliarder, hvis vi ikke får klimatilpasset Danmark,” siger Carl-Emil Larsen, og fortsætter:

”Det kan betale sig økonomisk for os alle sammen, at der nu sikres hjemmel til at lave kollektive løsninger, så danskerne ikke tvinges til at gå i gummistøvler i deres stuer.”

DANVA og KL har i samarbejde udarbejdet en model til håndtering af højtstående grundvand, baseret på netop kollektive løsninger. Resultatet af arbejdet, hvor der er behandlet fire studier fra henholdsvis Sunds, Herlev, Odense og Aarhus, viser, at i alle fire tilfælde er der store samfundsøkonomiske gevinster ved kollektive løsninger.

Fakta:

De danske byer er presset af:

  • vand fra oven
  • stigende grundvand fra neden
  • fyldte vandløb fra baglandet
  • perioder med stormflod ude fra havet

Med regeringens seneste tiltag har vandselskaberne nu sammen med de kommunale myndigheder hjemmel og mulighed for at reducere oversvømmelser af vores byer ved hjælp af:

  • at adskille spildevand og regnvand i kloaksystemerne
  • at håndtere regnvand på overfladen
  • at afhjælpe områder med højtstående grundvand
  • at afskære vandløb opstrøms for byerne

Nøgleord

Kontakter

Billeder

DANVA - Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA er brancheorganisation for danske vandselskaber. DANVA: 

Forener alle vandkredsløbets aktører i samarbejde om bæredygtige løsninger.

Forstærker alle, der sikrer forbrugernes tillid til vand, effektiv drift og en høj forsyningssikkerhed.

Fortæller alle om værdien og effekten af danske vandløsninger, der skaber liv og sundhed.

Følg pressemeddelelser fra Danva

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danva

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye