Region Midtjylland

Regionsrådet har vedtaget budget for 2024

Del

Regionsrådet har vedtaget rammerne for Region Midtjyllands udgifter i 2024

Alle partier i regionsrådet, undtaget enhedslisten samt regionsrådsmedlemmerne Ulrich Fredberg (V), Annette Roed (S) og Martin Jakobsen (K), har i dag, 27. september, vedtaget Region Midtjyllands budget for 2024.

Budgettet er delt i penge til drift og penge til anlæg. Region Midtjyllands samlede driftsbudget rummer på tre hovedområder 33 mia. kr. til sundhedsområdet, 1,4 mia. kr. til social og specialundervisning, og 727,7 mio. kr. til Regional Udvikling.

Regionen må i 2024 maksimalt bruge 736,4 mio. kr. på anlæg og 26,8 mio. kr. på anlæg af kvalitetsfondsprojekter.

På sundhedsområdet prioriteres bl.a. en pulje på 25 mio. kr. til at styrke kapaciteten på en række særligt udfordrede områder, økonomisk hjælp til Regionhospitalet Gødstrup, robustgørelse af Psykiatrien og en politisk prioriteringspulje til uforudsete udgifter som stigende udgifter til medicin og praksisområdet.

Inden for Regional Udvikling prioriteres 2 mio. kr. til tværregionalt samarbejde om kultur som sundhedsfremme. Ønsket er at opbygge en god infrastruktur, kompetencer og netværk mellem de midtjyske kultur- og sundhedsaktører, herunder regionens hospitaler.

Politisk Sparekatalog 2024

Budget 2024 bygger på "Aftale om Budget 2024 for Region Midtjylland", der sætter retning på syv temaer der skal arbejdes videre med i Politisk Sparekatalog 2024.

Udmøntningen af forslagene skal konkretiseres frem mod 20. december, hvor regionsrådet efter en høringsperiode træffer de endelige beslutninger.

I Budgetforlig 2024 fremgår det, at det Politisk Sparekatalog 2024 indeholder beslutning om:

 • at antallet af akutlægebiler reduceres fra ti til seks, samt at de får base i byer hvor der er et akuthospital samt i Holstebro.
 • en ny profil for Regionshospitalet Silkeborg, hvor Diagnostisk Center omdannes til en medicinsk dagklinik, som har åbent i hverdage.
  Hospitalet skal arbejde med stærke regionale faglige profiler, stordriftsfordele og effektiv aktivitet og bl.a. at trække kirurgiske- og radiologiske opgaver hjem fra privathospitaler.
  at de medicinske senge på Regionshospitalet Silkeborg flyttes til regionens andre hospitaler.
 • at visiterede akutte medicinske patienter ikke længere modtages på Regionshospitalet Silkeborg.
 • at Akutklinikkerne fremadrettet skal have samme åbningstider som lægevagten.
 • at der gennemføres administrative besparelser.

Anlæg

Med 2. behandlingen af Budget 2024 godkendes Investeringsplan 2024-2032 ligeledes.

Nogle af de væsentligste prioriteringer i Investeringsplanen er:

 • 832 mio. kr. til etablering af nye operationsstuer, nyt perioperativt afsnit, ny intensivafdeling, nye fødestuer, ny børneafdeling og nyt neonatalafsnit på Regionshospitalet Randers.
 • 655 mio. kr. til byggeriet "Ny Psykiatri i Viborg" der rummer 96 sengepladser og erstatter retspsykiatrien og den almene hospitalspsykiatri i Viborg.
 • 130 mio. kr. til byggeri af en ny sterilcentral i Horsens.

Kontakter

Links

Om Region Midtjylland

Region Midtjylland er en politisk styret, administrativ enhed, der har tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling: Sundhed og hospitaler, specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede.

Regional Udvikling søger gennem konkrete regionale opgaver, ekspertiser og partnerskaber at skabe gode, fremtidssikrede løsninger og sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Følg pressemeddelelser fra Region Midtjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Midtjylland

KORRIGERET. Lisbeth Holsteen Jessen går på pension9.4.2024 13:50:56 CEST | Pressemeddelelse

KORRIGERET. I underrubrikken er tallet 30 ændret til 31. 4. afsnit "Lisbeth Holsteen Jessen er oprindelig uddannet cand.scient.pol. fra Statskundskab i Aarhus og bestred forskellige lederstillinger i Aarhus Amt, før hun i 2007 blev hospitalsdirektør først på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter og senere Odder Sygehus." er ændret til: Lisbeth Holsteen Jessen er oprindelig uddannet cand.scient.pol. fra Statskundskab i Aarhus og bestred forskellige lederstillinger i Aarhus Amt, før hun i 1998 blev hospitalsdirektør først på Odder Sygehus og senere, i 2007, på Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter. Vi beklager fejlene. Efter 31 års ansættelse i Region Midtjylland – heraf 16 år på Regionshospitalet Horsens - har hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen valgt at gå på pension.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye