Energinet

Højere priser og behov for hurtig grøn omstilling: Eltarifferne stiger i 2024

Del

En accelereret grøn omstilling medfører et voksende behov for transport af energi, og det øger Energinets omkostninger. Derfor hæves elforbrugstarifferne med 1,3 øre/kWh, så de i 2024 bliver 12,5 øre/kWh.

Energinets omkostninger til at drive og udbygge det danske eltransmissionsnet og til at sikre danskerne strøm i stikkontakten stiger. Derfor bliver det lidt dyrere at være elforbruger i 2024: Fra nytår hæves forbrugstarifferne med 1,3 øre pr. kilowatt-time, så de lander på 12,5 øre/kWh.

Når man samtidig indregner en ny model for systemtariffen, betyder det sammenlagt, at tariffen til Energinet stiger med ca. 232 kroner eksklusive moms om året for en gennemsnitsfamilie i et almindeligt parcelhus. En mindre virksomhed med et årsforbrug på 250.000 kWh vil opleve en tarifstigning på 3.430 kroner fra 2023 til 2024.


Slut med vinterhjælp
For et år siden, da tarifferne for 2023 blev fastsat, var energikrisen på sit højeste. Det betød meget høje energipriser, og det påvirkede særligt Energinets omkostninger til systemydelser og nettab - men også de såkaldte flaskehalsindtægter ved salg af el hen over grænser fra et lavpris- til et højprisområde.

I 2023 fik Energinet godkendelse til at anvende først 4,1 milliarder kroner og efterfølgende yderligere 1,1 milliarder af de ekstraordinært høje flaskehalsindtægter fra 2022 til at holde tarifferne på et stabilt niveau.

Denne såkaldte ’vinterhjælp’ gjorde sin virkning, og energipriserne fandt ned på et mere normalt leje. Men flere forhold påvirker nu igen tarifferne:

 • Den generelle prisudvikling i samfundet smitter også af på Energinets omkostninger, der ligesom alt andet er steget siden 2022.
 • Opgaven med at balancere elsystemet bliver fortsat mere kompleks. Stigende andele af vedvarende energi i elsystemet øger behovet for flere og nye typer af systemydelser. Samtidig skubber det på udfasningen af de termiske kraftværker (drevet af f.eks. olie, naturgas eller kul), der traditionelt har leveret systemydelser.
 • Endelig er Energinet midt i en omlægning af de samlede eltariffer. Det betyder, at el-egenproducenter fra 1. januar 2024 skal betale tariffer på samme måde som alle andre forbrugere og producenter. Samtidig indføres en ny metode til opkrævning af systemtariffen: Nemlig med et fast årligt abonnement på 180 kroner samt den løbende systemtarif.

Tilsammen betyder ændringerne, at de endelige forbrugstariffer i 2024 udgør 12,5 øre pr. kWh på den variable tarif samt en abonnementsbetaling på 180 kr. pr. år, som er ens for alle.

Storpolitiske dønninger
Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Energinet, beskriver stigningen i Energinets eltariffer fra 2023 til 2024 som et resultat af nogle stærke udviklingstendenser og storpolitiske dønninger, som Energinet kun i lille grad har indflydelse på:

”Der sker meget i verden omkring os, der har stor indflydelse på, hvordan elforbrugernes tarif for 2024 kommer til at se ud. Den overordnede faktor er, at systemet skal omstilles, så strøm fra vind og sol erstatter olie, kul og naturgas. Energikrisen på grund af krigen i Ukraine har gjort det endnu vigtigere, at den omstilling sker hurtigt. Det kræver alt sammen store investeringer i nyt elnet i disse år. Og derfor er det nødvendigt at hæve tarifferne for de næste par år.”

”På længere sigt betyder den grønne omstilling øget elektrificering, så der bliver et betydeligt større elforbrug. Tarifgrundlaget vil over de kommende fem år formentlig stige med 20-40 % sammenlignet med 2023, så der vil blive mange flere kilowatt-timer at sprede samfundets udgifter ud på. Derfor ser det ud til, at tariffen pr. kWh vil falde igen om nogle år. Den forudsigelse er dog forbundet med en høj grad af usikkerhed, ligesom alle andre prognoser for fremtidens elmarked er usikre i disse år,” tilføjer Marie Budtz Pedersen.

Hun gør i øvrigt opmærksom på, at Energinets investeringer også bidrager til at holde tarifniveauet nede, nemlig i form af flaskehalsindtægter. Disse betydelige indtægter ved salg af el over grænser er ikke mindst et resultat af en udbygget el-infrastruktur. Uden flaskehalsindtægterne ville tarifferne stige endnu mere.

Ny systemtarif
Forsyningstilsynet har i juni 2023 godkendt Energinets nye metode til opkrævning af systemtarif for forbrug fra januar 2024. En metode, som Energinet opfatter som mere rimelig og omkostningsægte end den nuværende model. Nemlig med et fast tarif-element i form af et årligt abonnement på 180 kroner pr. forbrugsmålepunkt – plus den løbende systemtarif, der sænkes tilsvarende. Abonnementet udgør i størrelsesorden 20-25 pct. af den samlede systemtarif.

Samtidig indføres der en reduktion i den energibaserede systemtarif på 90 procent for det forbrug, der ligger over 100 GWh pr. år. I dag er der kun få virksomheder, der har så stort et elforbrug.

Det forventes, at den reducerede tarif for meget store elforbrugere vil skubbe til den generelle elektrificering og integration af dansk vedvarende energi, særligt gennem Power-to-X. En udvikling, der forventes både at understøtte den grønne omstilling og effektiviteten af et dansk elsystem baseret på vedvarende energi. Dermed vil den også gavne alle brugere og betalere af det kollektive elsystem.

Tariffer i 2024

FORBRUGERE BETALER:

 • Nettarif (energitarif): 7,4 øre/kWh
 • Systemtarif (energitarif): 5,1 øre/kWh
 • - for andelen af forbrug over 100 GWh/år: 0,51 øre/kWh
 • Systemabonnement (pr. forbrugsmålepunkt): 180 kr./år

PRODUCENTER BETALER:

 • Indfødningstarif i forbrugsdominerede områder: 0,3 øre/kWh
 • Indfødningstarif i produktionsoverskudsområder: 0,9 øre/kWh
 • Balancetarif for produktion: 0,24 øre/kWh

BALANCEANSVARLIGE AKTØRER BETALER:

 • Gebyr for balancekraft: 0,1 øre/kWh
 • Ugentligt gebyr: 30 EUR/ugeInformationsmøde
Energinet holder tirsdag den 12. september 2023 fra kl. 14.30 til kl. 15.15 et kort online informationsmøde om 2024-tarifferne. 

Alle interesserede kan tilmelde sig informationsmødet på www.energinet.dk/arrangementer.

På mødet vil Energinet forklare om baggrunden for tariffernes niveau, de nye metoder for opkrævning af eltarifferne samt svare på eventuelle spørgsmål.-----------------


Vedhæftet: En tabel med en række eksempler på, hvad tarifændringen vil betyde for forskellige forbrugertyper.

Kontakter

Billeder

Eksempler på forskellige forbrugertypers tarifbetaling. Alle beløb er eksklusive moms.
Eksempler på forskellige forbrugertypers tarifbetaling. Alle beløb er eksklusive moms.
Download

Links

Om Energinet

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger. Læs mere på www.energinet.dk

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Energinet og 50Hertz starter udbud på Energiø Bornholm30.11.2023 09:02:01 CET | Pressemeddelelse

Energinet og tyske 50Hertz har startet udbudsprocessen for teknisk udstyr til det fælles projekt, Energiø Bornholm, der skal levere minimum 3 GW grøn strøm til danske og tyske forbrugere. Som et resultat af markedsdialog med mulige leverandører i sommer har Energinet og 50Hertz besluttet at fremrykke udbuddet for at sikre sig produktionskapacitet hos leverandørerne så tidligt som muligt. Næste skridt bliver at gennemgå bud og indlede forhandlinger, inden kontrakterne efter planen kan underskrives i andet halvår af 2024.

Sikker forsyning i et helt grønt elsystem kræver nye løsninger og teknologier15.9.2023 10:16:47 CEST | Pressemeddelelse

Danskerne kan også om ti år have en af verdens højeste elforsyningssikkerheder, men det kræver forandringer, hvis ikke risikoen for længerevarende strømafbrydelser skal stige. Derfor bliver der arbejdet benhårdt på at sikre, at også et helt grønt elsystem i fremtiden kan levere høj sikkerhed for strøm i stikkontakterne. Bl.a. undersøges tiltag, hvor elproducenter kan stå klar til at levere strøm, eller forbrugerne står klar til at bruge mindre, når der fx er vindstille, mørkt og nabolande har lav produktion. Energinet sender nu ”Redegørelse For Elforsyningssikkerhed 2023” i høring.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum